Kamerbrief Naleving leeftijdsgrenzen alcohol 2018

Uit onderzoek in het najaar van 2018 bleek dat jongeren nog steeds makkelijk aan alcohol kunnen komen, zeker in horecagelegenheden, sportkantines en cafetaria’s. Dat blijkt uit de rapportage die de staatssecretaris in maart 2019 naar de Tweede Kamer stuurde. De staatsecretaris spreekt in de begeleidende Kamerbrief zijn teleurstelling uit en kondigt maatregelen aan. Het gaat onder meer om het ontwikkelen van e-learnings voor verstrekkers, het ontwikkelen van een handhavingsprotocol voor gemeenten in samenwerking met de VNGVereniging van Nederlandse Gemeenten en een extra nalevingsonderzoek in 2019.

Nationaal Preventieakkoord alcohol

Op 23 november 2018 is het Nationaal Preventieakkoord ondertekend. Via het akkoord  verbinden de landelijke overheid en vele andere partijen zich eraan zich tot 2040 in te zetten voor het tegengaan van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik.  Met betrekking tot de alcoholdoelstellingen worden onder meer de volgende maatregelen genoemd: 

 • Campagnes gericht op het beïnvloeden van kennis, normen en bewustzijn over schadelijkheid en problematisch drinkgedrag;
 • Beperken van bereik van jongeren met (online)alcoholmarketing;
 • Plannen rond alcoholpreventie en studie in alle steden met hoger onderwijsinstellingen;
 • Betere nalevingscontroles;
 • Verbetering zorgaanbod zwangeren.

De VNG stimuleert gemeenten tot het afsluiten van lokale preventieakkoorden om de landelijke maatregelen lokaal invulling te kunnen geven. Zij biedt daarbij ondersteuning in de vorm van een helpdesk, procesbegeleiding, bijeenkomsten en meer.

Lees verder

Alcohol in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’

Onder de kop ‘Preventie en gezondheidsbevordering’ is in het regeerakkoord (oktober 2017) opgenomen dat het kabinet Rutte III problematisch alcoholgebruik gaat aanpakken en ook dat zij zal uitgaan van bewezen effectieve maatregelen.

Alcoholmanifest ‘Nieuwe kansen voor Nederlands alcoholbeleid’

Eind 2016 riepen 11 organisaties op het gebied van gezondheid en preventie de overheid op tot het nemen van een aantal effectieve beleidsmaatregelen. De drie belangrijkste maatregelen in dit Alcoholmanifest, die ook door de WHO (World Health Organization) wereldwijd bepleit worden en die recent in een internationale studie nog eens bevestigd werden, zijn:

 • verhoging van de alcoholprijs 
 • beperking van de beschikbaarheid van alcohol
 • verbod op alcoholreclame

Daarnaast bepleiten de ondertekenaar onder meer landelijke richtlijnen voor de toezichts- en handhavingstaak van gemeenten en voor het formuleren van een nieuw nationaal alcoholbeleidsplan. Lees meer op alcoholmanifest.nl

Kamerbrief Evaluatie Drank- en horecawet 2016

In deze kamerbrief worden verder prioriteiten gesteld in het alcoholbeleid. In 2013 en 2014 is de DHWDrank- en Horecawet  ingrijpend gewijzigd. Onder meer werd de leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol verhoogd naar 18 jaar en kregen gemeenten de toezichthoudende taak overgedragen van de Rijksoverheid. In 2016 evalueerde de staatsecretaris de DHW. In een brief informeert hij de Tweede kamer over de resultaten en presenteert hij een toekomstagenda. Hoewel er in de gehele bevolking een afname van alcoholgebruik wordt geconstateerd zijn er nog belangrijke aandachtpunten, waaronder:

 • verder terugdringen van alcoholgebruik onder de 18 jaar
 • terugdringen van binge drinken onder de drinkers
 • verdere verbetering van de naleving van de leeftijdsgrens, met name in de horeca en de sportkantines

Ook spreekt de staatssecretaris zich uit tegen het schenken van alcohol op locaties anders dan waar dit volgens de DHW is toegestaan. Lees verder Kamerbrief over evaluatie Drank- en Horecawet (16 december 2016)

Meer informatie

Zie ook de pagina wettelijk en beleidskader publieke gezondheid.