Voor het opzetten van een effectief depressiebeleid zijn feiten en cijfers nodig. Op basis hiervan kunt u onderbouwd prioriteiten stellen en gericht doelgroepen kiezen voor uw lokaal of regionaal beleid op het gebied van depressie.

Wat is een depressie?

Het classificatiesysteem DSM-VDiagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V) De vijfde editie van de ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’, een handboek voor de diagnose van psychische aandoeningen geeft als definitie van een depressieve stoornis een combinatie van meerdere symptomen, waaronder een neerslachtige stemming of een verlies van interesse. Een depressieve stoornis kan voorkomen worden door vroegtijdige signalering en vroegtijdig ingrijpen. Een depressie is meestal goed te behandelen. Lees verder

Omvang en ernst van depressie

Depressie is een stemmingsstoornis en wordt gekenmerkt door een sombere stemming en interesseverlies. In 2011 hadden naar schatting in totaal 649.500 mensen een stemmingsstoornis in Nederland, waarvan 550.300 een depressieve stoornis hadden. Depressie doet zich vooral voor op leeftijd van 25 tot 45 jaar en veroorzaakt veel ziektelast. Lees verder

Risicogroepen depressie

Per leeftijdscategorie zijn risicogroepen voor depressie te vinden:

  • Kinderen en jongeren: onder andere bijvoorbeeld kinderen van ouders met psychische problemen
  • Volwassenen: onder andere mensen met een chronische ziekte
  • Ouderen: onder andere mensen met een angststoornis en weduwen en weduwnaars

Oorzaken en gevolgen van depressie

Er bestaat niet één oorzaak voor depressie. Vaak gaat het om een samenspel van persoonsgebonden factoren, omgevingsfactoren en levensgebeurtenissen. Een depressie kan in alle leeftijdsgroepen leiden tot een verminderd sociaal, emotioneel en lichamelijk functioneren. Volgens een conservatieve schatting bedragen de jaarlijkse economische kosten van depressie in de leeftijdsgroep van 18 tot en met 65 jaar € 1,5 miljard. Voor de jongere en de oudere leeftijdsgroep zijn de economische kosten van depressie onbekend. Lees meer

Samenhang met andere thema's

Depressie gaat vaak samen met andere gezondheidsproblemen en leefstijlfactoren. Voorbeelden zijn: angststoornis, overmatig alcohol- of drugsgebruik, lichamelijke aandoeningen, overwicht en diabetes, onvoldoende beweging, roken en eenzaamheid. Lees meer

Preventie en Behandeling

Een (ernstige) depressie kan voorkomen worden door vroegtijdig in te grijpen, of worden behandeld. Lees meer

Probleemanalyse: de lokale situatie in beeld

Een goede probleemanalyse bevordert goede aansluiting op de werkelijke lokale problemen. Daarvoor kunt u gebruikmaken van verschillende indicatoren in de Lokale en Nationale Monitor Gezondheid. Risico voor depressie, angststoornissen en eenzaamheid zijn meestal onderdeel van een regionale Volksgezondheid Toekomstverkenning (rVTVregionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (rVTV) ). Lees meer