Depressie is een stemmingsstoornis

Depressie is een stemmingsstoornis en wordt gekenmerkt door een sombere stemming en interesseverlies. Het lusteloze gevoel is voor het grootste deel van de dag aanwezig gedurende minimaal twee weken. Daarnaast zijn er meerdere klachten met een verstorende invloed op iemands functioneren, zoals een ontregelde slaap, energiegebrek, problemen met de concentratie, toename of verlies van eetlust en piekeren over de dood en suïcide.

Depressie kan gediagnosticeerd worden als een depressieve stoornis of als dysthymie. Een depressieve stoornis kan van korte duur zijn (enkele weken tot maanden), maar ook chronisch van aard zijn. Dysthymie is een mildere vorm van een chronische depressie, met een minimale duur van twee jaar.

Ruim 550.000 mensen met een depressieve stoornis

Op basis van het bevolkingsonderzoek [1]-2 ([2]) had 4,8% van de mannen en 7,4% van de vrouwen van 18 tot 65 jaar een stemmingsstoornis in de voorafgaande 12 maanden. In totaal waren dat 649.500 mensen, waarvan 550.300 een depressieve stoornis hadden. 

Depressie doet zich veel voor op de leeftijd van 25 tot 45 jaar en bij vrouwen en komt minder voor bij ouderen en kinderen. Van alle mensen die ooit een depressie hebben gehad, kreeg bijna de helft (40%) de stoornis voor het eerst tussen het 15e en 35e jaar.

Depressie veroorzaakt veel ziektelast

In de toptienlijst van ziekten die de grootste ziektelast veroorzaken neemt depressie de vierde plaats in (zevende plaats voor mannen en vierde plaats voor vrouwen).

Meer informatie

Volksgezondheidenzorg.info: Prevalentie Stemmingsstoornissen

Referenties en bronnen

  1. NEMESIS.
  2. al. 20. De Graaf et al., 2010a.