Depressie gaat vaak samen met andere gezondheidsproblemen en leefstijlfactoren. De meest voorkomende zijn:

Angststoornissen

Het gelijktijdig hebben van depressie- en angstklachten komt vaak voor. Ongeveer de helft van de mannen en meer dan de helft van de vrouwen met een depressie heeft ook angstklachten. Daarbij gaan angstklachten vaker vooraf aan een depressie dan andersom. Psychische problemen die gelijktijdig voorkomen zijn vaak ernstiger dan psychische problemen die alleen voorkomen. Mensen hebben hier veel last van.

Middelengebruik

Depressie en een middelenstoornis (overmatig alcohol- of drugsgebruik) blijken veel samen voor te komen. Of depressie tot een middelenstoornis leidt of andersom is nog niet bekend. Er blijkt niet een enkele onderliggende factor te zijn die de samenhang tussen een stemmings- en middelenstoornis verklaart. Wel is het zo dat als meerdere gezamenlijke risicofactoren aanwezig zijn, er meer kans is op het gezamenlijk voorkomen van een stemmings- en middelenstoornis.

Lichamelijke aandoeningen

Er is een verband tussen depressie en lichamelijke aandoeningen. Mensen die een lichamelijke aandoening hebben, hebben tweemaal zo vaak een depressie. Bij volwassenen en ouderen (55+) is een chronische lichamelijke ziekte een risicofactor voor depressie.

Overgewicht en diabetes

Mensen met overgewicht hebben meer kans op een depressie, en andersom. Mensen met diabetes hebben twee keer zo veel kans op een depressie als gezonde mensen. Het is dus ook vanwege depressiepreventie belangrijk om leefstijlfactoren te beïnvloeden. Daarnaast is het van belang om onder diabetespatiënten alert te zijn op symptomen van depressie en deze adequaat te behandelen.

Bewegen

Recent onderzoek laat zien dat mensen die weinig bewegen, meer risico lopen op het ontwikkelen van een psychische aandoening. Omgekeerd heeft bewegen een positief effect op het voorkomen en het herstel van psychische aandoeningen. Daarbij is matig intensief bewegen (een tot drie uur per week) even effectief als intensiever bewegen.

Roken

Uit een recente literatuurstudie blijkt een verband tussen depressie en roken bij jonge mensen (14-25 jaar). Hoe ernstiger de depressie, hoe groter de kans dat iemand rookt of begint met roken en hoe kleiner de kans dat iemand ooit stopt met roken.

Eenzaamheid

Onderzoek toont een sterk verband aan tussen eenzaamheid en depressie. Eenzaamheid is ook een risicofactor voor depressie onder ouderen. Van belang is dus nterventies aan te bieden om eenzaamheid bij ouderen te voorkomen. Sociale steun is een tegenhanger van eenzaamheid. Er zijn verschillende soorten sociale steun: emotioneel, praktisch, financieel. Sociale steun beschermt mensen tegen eenzaamheid en emotionele sociale steun beschermt tegen depressie en angst. Meer over eenzaamheid en sociale steun.

KOPP/KVO

Ruim 405.000 mensen met een depressie of andere psychische stoornis waaronder verslaving, hebben kinderen. Deze kinderen lopen 3 tot 13 keer zoveel kans om zelf een depressie of andere psychische stoornis of verslaving te ontwikkelen. Er is een KOPP-richtlijn en een uitgebreid preventieaanbod ontwikkeld voor deze kinderen en hun ouders.

Geraadpleegde literatuur

[1], [2], [3], [4], [5] en [6]