Volgens het classificatiesysteem DSM-VDiagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V) De vijfde editie van de ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’, een handboek voor de diagnose van psychische aandoeningen is er sprake van een depressieve stoornis als iemand minimaal vijf van de onderstaande symptomen heeft, waaronder één of beide kernsymptomen, gedurende tenminste twee weken.

Symptomen van depressie

Kernsymptomen

  • Een neerslachtige stemming.
  • Een duidelijk verlies aan interesse in (bijna) alle activiteiten.

Aanvullende symptomen

  • Eetproblemen (heel veel of heel weinig eten) of verandering in het gewicht.
  • Slaapgebrek of juist te veel slapen.
  • Geagiteerd en rusteloos zijn of juist geremd.
  • Vermoeidheid en verlies aan energie.
  • Gevoelens van waardeloosheid of overmatige schuldgevoelens.
  • Concentratieproblemen, vertraagd denken en besluiteloosheid.
  • Terugkerende gedachten aan de dood of zelfdoding.

Bij jongeren kan depressie gepaard gaan met opwinding, onrust en risicovol gedrag. Bij ouderen kan het gepaard gaan met vertraging in bewegingen, waanideeën en fysieke pijn.

Subklinische depressie

Bij een subklinische depressie zijn enkele symptomen van een depressie aanwezig, zonder al van een echte depressie te kunnen spreken. Vanuit preventief oogpunt zijn mensen met een subklinische depressie een belangrijke doelgroep. Mensen met een subklinische depressie hebben namelijk een 6 keer zo grote kans om binnen een tot twee jaar een echte depressie te ontwikkelen, dan mensen zonder deze symptomen.

Duur van depressie

Ongeveer de helft van de mensen herstelt binnen drie maanden terwijl de depressie bij anderen (meerdere malen) terugkeert na een periode van herstel (zogeheten ‘recidiverende’ depressie). Ongeveer 15-20% van de mensen heeft te maken met een chronische depressie. Klachten zijn dan minstens twee jaar voordurend aanwezig.

Geraadpleegde literatuur

[1], [2] en [3]