De signalering van depressie en de risico's daarop vormen een belangrijke schakel in de keten van depressiepreventie. Belangrijk is dat zorgverleners de risicofactoren en signalen van een depressie herkennen. Met name bij jongeren en ouderen blijken depressieklachten niet altijd herkend te worden.

Gebruik richtlijnen en zorgstandaarden

De gemeente kan faciliteren dat intermediairen die in contact staan met de doelgroep zoals JGZJeugdgezondheidszorg-artsen, de richtlijn voor signaleren en advies op gebied van depressie toepassen. Een richtlijn bevat evidence-based kennis en aanbevelingen voor signalering, advies, preventie en behandeling van psychische problemen. De richtlijnen zijn ontwikkeld door experts uit verschillende beroepsgroepen en geautoriseerd door het Landelijk Kwaliteitsnetwerk GGZGeestelijke gezondheidszorg en landelijke beroepsverenigingen zoals het NIP en AJN.

Op het gebied van depressie is er de multi-disciplinaire richtlijn depressie voor volwassenen, met een addendum voor jeugd, voor ouderen en een intercultureel addendum voor migranten. De richtlijn depressie is geschikt voor verschillende disciplines zoals GGZ-professionals, huisartsen, maatschappelijk werk en wijkverpleegkundigen. Specifiek voor de jeugdgezondheidszorg is er de mono-disciplinaire richtlijn depressie voor de JGZ.

Naast richtlijnen zijn er zorgstandaarden. De zorgstandaard depressie is nog in ontwikkeling, waarbij alle relevante beroepsgroepen en cliëntorganisaties zijn betrokken. De zorgstandaard  omvat een samenvatting van de richtlijnen depressie, met daaraan toegevoegd de optiek van de cliënt en de gewenste organisatie van de (keten)zorg rond depressie.

Deskundigheidsbevordering gebruik richtlijnen

Gemeenten kunnen activiteiten op het gebied van signalering en advies op het gebied van depressie faciliteren. Zij kunnen bijvoorbeeld intermediairs die vaak in contact komen met doelgroepen (zoals wijkverpleegkundigen of docenten), in staat stellen om signalen van depressie te leren herkennen conform de richtlijn. Sommige GGZ-instellingen maar ook landelijke kenniscentra bieden online en offline cursussen aan om vroegsignalering van depressie door intermediairen te vergroten. Daarbij wordt veelal gewerkt conform de richtlijn depressie.

Voorbeeld: Project STORM - Vroegtijdig opsporen van depressieve klachten bij 12-14 jarigen

Jongeren met psychische klachten komen moeilijk in beeld. Om hen eerder in het vizier te krijgen, is er in Brabant: het project STORM. Jongeren, ouders, school en ketenpartners zoals JGZJeugdgezondheidszorg, gemeente en GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst werken in dit project nauw samenwerken. Hoe? De GGD/JGZ neemt op een aantal Brabantse scholen klassikaal een digitale vragenlijst (CDI-II) af, gericht op screenen van depressieve klachten. Om leerlingen met sterke depressieve symptomen er snel uit te halen, is de uitslag van de screening al na één dag bekend. Daarna worden gepaste individuele of collectieve interventies aangeboden. Meer weten? GGD Hart van Brabant zet belangrijke leerervaringen, tips en gebruikte interventies voor u op een rij.

“Het gaat iets beter met me. Ik voel me nu gelukkiger. Het heeft mij geholpen om over mijn problemen te praten. Het was fijn te horen dat anderen dezelfde gevoelens en gedachtes hebben.” – Ilse

“Ik zie vooruitgang bij Anne. Ze maakt via de groepsapp nu zelf afspraken met de kinderen van haar scoutinggroep, zit in de pauze bijna niet meer alleen en ik heb het idee dat Anne vrijwel niet meer geplaagd wordt.” – Ouder

Online cursus Signaleren depressie

De e-learning Signaleren depressie is een online cursus voor HBOHoger Beroeps Onderwijs (HBO) professionals die hun signaleringsvaardigheden voor depressie willen verbeteren. In de cursus leren zij depressieve klachten en risicofactoren bij cliënten in kaart te brengen, het gesprek aan te gaan met hun cliënten en cliënten te adviseren en te motiveren preventieve actie te ondernemen. De cursus richt zich op professionals in de nulde en de eerste lijn, zoals wijkverpleegkundigen, praktijkverpleegkundigen in de huisartsenpraktijk, maatschappelijk werkers en ouderenadviseurs.