Cannabis is de meest gebruikte drug in Nederland, gevolgd door ecstasy, cocaïne, amfetamine en GHBgammahydroxybutyraat (GHB) GHB is middel met een verdovende werking. Het werd vroeger gebruikt als narcosemiddel bij operaties, maar nu als partydrug. . Daarnaast komen nieuwe middelen op de markt. Deze worden research chemicals of nieuwe psychoactieve stoffen (NPS) genoemd. Het gebruik van deze middelen blijft in Nederland over het algemeen laag, al kunnen de gebruikscijfers in sommige subculturen relatief hoog zijn.

Op de pagina over drugsgebruik op volksgezondheidenzorg.info vindt u altijd de meest recente trends en cijfers over het gebruik van middelen als cannabis, ecstasy, cocaïne, amfetamine, GHB en lachgas onder scholieren, studenten en volwassenen, soms uitgesplitst naar geslacht of leeftijd. Gemeenten hebben daarnaast zelf vaak de beschikking over lokale of regionale cijfers, hierover meer op de pagina Lokale probleemanalyse.

Nationale Drug Monitor 2018

De Nationale Drug Monitor bundelt jaarlijks zeer uitgebreid cijfers en feiten over drugs uit allerlei onderzoeken en wets- en beleidsstukken. Het is daarmee een belangrijk naslagwerk voor iedereen die zich bezighoudt met drugsbeleid. Door deze jaarlijkse exercitie is het mogelijk trends in gebruik en zorg te ontwaren. Bekijk hier de Nationale Drug Monitor 2018.

Meer drugs na verhoging leeftijdsgrens alcohol?

De verhoging van de leeftijdsgrens voor alcohol in 2016 lijkt niet te hebben geleid tot een stijging van drugsgebruik onder 16- en 17-jarigen. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van het Trimbos-instituut eind 2016. De prevalentiecijfers laten zien dat het gebruik van middelen stabiel is gebleven sinds de leeftijdsgrensverhoging. Cannabisgebruik is zelfs gedaald. Een deel van de geïnterviewde experts had overigens wel het idee dat er een stijging is in het drugsgebruik, maar konden dit niet cijfermatig onderbouwen. Lees het onderzoeksrapport (Trimbos-instituut, 2016) voor meer informatie. 
Ook scholierenonderzoek over 2015-2017 laat zien dat de trend in drugsgebruik onder scholieren dalend is voor cannabis en ecstasy. Wel is er een toename in lachgasgebruik[1].

Lachgas

Lachgas is vrij te koop in metalen patronen. Deze zijn bedoeld als drijfgas om druk te zetten in slagroomspuiten. Lachgas is onder jongeren en jongvolwassenen echter ook populair als roesmiddel. De patronen worden via ballonnen ingeademd en dit veroorzaakt een korte roes. Sinds lachgas sinds 2016 niet meer onder de geneesmiddelenwet valt maar onder de warenwet, is het oneigenlijk gebruik als roesmiddel toegenomen. Gemeenten hebben daarom vaker te maken met vragen omtrent verkoop, gebruik in de openbare ruimte en in het verkeer. Voor zover bekend lijken de risico’s van lachgas (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu rapport) niet heel groot. Het aantal meldingen van (acute) gezondheidsincidenten na gebruik van lachgas is beperkt. Tijdens gebruik kan een zuurstoftekort ontstaan in de hersenen waardoor duizeligheid en flauwvallen kunnen optreden. Wat de langetermijneffecten zijn van herhaaldelijk kortdurend zuurstofgebrek in jonge hersenen (door lachgasgebruik) is onbekend. Ook zijn er steeds meer verhalen bekend dat bij extreem gebruik ernstige gezondheidsrisico’s kunnen optreden. In 2019 wordt een nieuwe risicoschatting verwacht van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM). 

Lees meer over lachgas en de handvatten die gemeenten hebben om het gebruik in te perken in de blog Lachgas: wat kun je er als gemeenten wèl mee? en op de Lachgas pagina van Trimbos.nl.

Referenties en bronnen

Referentie

  1. De Jonge MC, Goossens FX, Sannen AML, Monshouwer K, Van Goor M. Heeft de verhoging van de leeftijdsgrens voor alcohol geleid tot een stijging van drugsgebruik onder 16- en 17-jarigen? (Trimbos-instituut, oktober 2016)