Cannabis is de meest gebruikte drug in Nederland, gevolgd door ecstasy, cocaïne, amfetamine en GHBgammahydroxybutyraat (GHB) GHB is middel met een verdovende werking. Het werd vroeger gebruikt als narcosemiddel bij operaties, maar nu als partydrug. . Daarnaast komen nieuwe middelen op de markt. Deze worden research chemicals of nieuwe psychoactieve stoffen (NPS) genoemd. Het gebruik van deze middelen blijft in Nederland over het algemeen laag, al kunnen de gebruikscijfers in sommige subculturen relatief hoog zijn.

Op de pagina over drugsgebruik op volksgezondheidenzorg.info vindt u altijd de meest recente trends en cijfers over het gebruik van cannabis, ecstasy, cocaïne, amfetamine, en GHB onder scholieren, studenten en volwassenen, soms uitgesplitst naar geslacht of opleiding. Gemeenten hebben daarnaast zelf vaak de beschikking over lokale of regionale cijfers, hierover meer op de pagina Lokale probleemanalyse.

Nationale Drug Monitor 2017

De Nationale Drug Monitor bundelt jaarlijks zeer uitgebreid cijfers en feiten over drugs uit allerlei onderzoeken en wets- en beleidsstukken. Het is daarmee een belangrijk naslagwerk voor iedereen die zich bezighoudt met drugsbeleid. Door deze jaarlijkse exercitie is het mogelijk trends in gebruik en zorg te ontwaren. De Nationale Drug Monitor 2017 schetst onder meer de volgende ontwikkelingen met betrekking tot cannabis en ecstasy, de drugs die door jongeren het meest gebruikt worden:

  • Het recent gebruik (gebruik in het laatste jaar) van cannabis onder scholieren tussen de 12 en 16 jaar is in de periode 2003-2015 gedaald van ruim 13 naar ruim 8 procent. Bijna 5% blowde in de afgelopen maand, bijna de helft van hen deed dat weleens onder schooltijd. Sinds 2010 is het aantal cannabis cliënten bij de verslavingszorg gestabiliseerd op bijna 11.000 mensen met een primair cannabisprobleem.
  • In 2016 had bijna 3% van de Nederlanders boven de 18 in het afgelopen jaar ecstasy gebruikt, 390.000 personen. Onder jongvolwassenen tussen de 18 en 25 ligt dat percentage nog hoger: bijna 12%. Binnen deze groep geldt weer dat met name jongeren die veel uitgaan ervaring hebben met het middel. Hoewel er tussen 2014 en 2015 geen stijging optrad, ligt het aantal mensen dat ervaring heeft met ecstasy in Nederland hoog in vergelijking met anderen Europese landen. Bij de verslavingszorg staan 122 cliënten geregistreerd met een primair ecstasyprobleem.

Meer drugs na verhoging leeftijdsgrens alcohol?

De verhoging van de leeftijdsgrens voor alcohol lijkt niet te hebben geleid tot een stijging van drugsgebruik onder 16- en 17-jarigen. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van het Trimbos-instituut eind 2016. De prevalentiecijfers laten zien dat het gebruik van middelen stabiel is gebleven sinds de leeftijdsgrensverhoging. Cannabisgebruik is zelfs gedaald. Een deel van de geïnterviewde experts heeft wél het idee dat er een stijging is in het drugsgebruik, maar kunnen dit niet cijfermatig onderbouwen. Lees het onderzoeksrapport voor meer informatie.

Gebruik Lachgas

Gebruik van lachgas komt steeds vaker voor. Niet alleen onder uitgaanders, maar gebruik wordt ook gesignaleerd bij 12-16 jarigen, mbo- en hboHoger Beroeps Onderwijs (HBO) -studenten. Voor zover bekend lijken de risico’s van lachgas (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu rapport) niet heel groot. Het aantal meldingen van (acute) gezondheidsincidenten na gebruik van lachgas is beperkt. Tijdens gebruik kan wel een zuurstoftekort ontstaan in de hersenen waardoor duizeligheid en flauwvallen kan optreden. Wat de langetermijneffecten zijn van herhaaldelijk kortdurend zuurstofgebrek in jonge hersenen (door lachgasgebruik) is onbekend. Meer informatie over gebruik, effecten, risico’s en preventie zijn terug te vinden in het factsheet Lachgas van het Trimbos-instituut.

Lees meer over het gebruik, gebruikers en de markt van lachgas in het rapport Roes met een luchtje (Bonger instituut en Trimbos-instituut, 2017).

Meer informatie