Massamediale voorlichting is, in tegenstelling tot bij alcohol, niet geschikt voor informatieverstrekking over drugs. De kans bestaat dat een boodschap over drugsgebruik bij niet-gebruikers nieuwsgierigheid opwekt. Voorlichting kan in dat geval beter gericht ingezet  worden bij specifieke groepen die drugs gebruiken, bijvoorbeeld in het uitgaanscircuit.

In het uitgaanscircuit worden relatief veel drugs gebruikt. Voor jongeren die al drugs gebruiken, is de boodschap 'gebruik geen drugs' te beperkt. Voor deze groep is het effectiever de aandacht te richten op risicobeperking, waarbij wel altijd wordt gemeld: 'wil je geen risico lopen, gebruik dan niet.' Het project Voorlichting Uitgaanders biedt voor dit doel speciale folders over verschillende soorten drugs. Deze folders geven bijvoorbeeld informatie over het voorkomen van combigebruik, genoeg water drinken en drugs laten testen. Daarnaast kunnen jongeren die drugs gebruiken op drugsenuitgaan.nl informatie vinden over drugs. Gerichte voorlichting wordt in de regel uitgevoerd door de lokale instelling voor verslavingszorg.

Voorlichting voor en door jongeren

Peervoorlichters zijn jongeren die zich op vrijwillige basis inzetten om voorlichting te geven aan leeftijdsgenoten. Zij zijn getraind door professionals en richten zich op een specifieke doelgroep in een omgeving waar jongeren drugs gebruiken. Twee voorbeelden:

  • Unity is een vrijwilligersproject dat zich richt op het dance- en uitgaanspubliek, voornamelijk in de leeftijd van 16 tot 35 jaar dat alcohol of drugs gebruikt. Unity schenkt ook aandacht aan gerelateerde risico's zoals onveilige seks of rijden onder invloed. Onder begeleiding van een professional gebruiken de vrijwilligers informatiemateriaal maar ook hun eigen ervaringen om hun boodschap over te brengen. Verschillende instellingen voor verslavingszorg werken samen in dit project.
  • CIA (Cannabis Intelligenge Amsterdam) traint jongeren om leeftijdgenoten in hun eigen taal voorlichting te geven. De doelgroep bestaat uit jonge Amsterdammers met een multiculturele achtergrond (12-20 jaar) die op een riskante manier softdrugs of alcohol consumeren.

Hoewel onderzoeken laten zien dat deze vorm van voorlichting het gebruik van drugs niet vermindert, levert het mogelijk wel een bijdrage aan het beperken van gezondheidsincidenten als gevolg van drugsgebruik.

Red alert waarschuwt voor extra gevaarlijke drugs

Het Trimbos-instituut houdt de drugsmarkt in Nederland in de gaten. Dit doen zij onder andere door drugs afkomstig van gebruikers te checken op samenstelling. Wanneer er in drugs stoffen worden aangetroffen die een acuut gevaar vormen voor de volksgezondheid, bijvoorbeeld ecstacy-pillen met een extreem hoge dosering van de werkzame stof MDMA,, wordt een Red Alert gestart. Op dat moment worden gezondheidsinstanties en de media op de hoogte gebracht. Het publiek wordt op de hoogte gebracht via nieuwsberichten, posters en flyers op feesten. Het doel van een Red Alert is zoveel mogelijk mensen op de hoogte te brengen en daarmee het aantal incidenten zo klein mogelijk te houden. Meer over de Red Alert en de bijbehorende app.

Trainingen

Door professionals die jongeren in hun vrije tijd tegenkomen, zoals horecapersoneel en coffeeshopmedewerkers, goed op te leiden kan (schade naar aanleiding van) drugsgebruik beperkt worden.

Barcode

In cursus Barcode leren horecamedewerkers wat zij kunnen doen om riskant gebruik van alcohol en drugs te voorkomen of te beperken. Barcode bestaat uit de meerdere onderdelen over drugs, alcohol en veilig uitgaan. In samenspraak met de ondernemer wordt vastgesteld welke onderwerpen tijdens de training aan bod komen (bijvoorbeeld alcohol en minderjarigen en/of dealen).

Goed gastheerschap in de coffeeshop

De cursus Goed gastheerschap in de coffeeshop leert coffeeshopmedewerkers professioneel om te gaan met vragen als: wanneer is hasj en wiet gebruiken niet verantwoord, moet ik iets aan onverantwoord gebruik doen en wat kan ik daar aan doen? Hoe weiger ik iemand de verkoop van cannabis op een nette manier?

Eerste hulp bij drank- en drugsincidenten

Eerste Hulp bij Drank- en drugsincidenten in het uitgaanscircuit (EHBDu) is een cursus voor EHBO-medewerkers, horecamedewerkers, securitypersoneel, taxichauffeurs en andere professionals in het uitgaanscircuit. Zij krijgen vaak te maken met mensen die onwel of onhandelbaar worden, soms (mede) als gevolg van alcohol- of drugsgebruik. Het is van belang zij adequaat kunnen reageren. In de cursus leren ze omgaan met gezondheidsincidenten.