Integraal drugsbeleid kan bijdragen aan het beperken of voorkomen van problemen die door drugsgebruik kunnen ontstaan, zoals:

 • acute gezondheidsincidenten
 • verslaving
 • gezondheidsproblemen op de lange termijn
 • problemen die samenhangen met psychische ontwikkeling
 • gezins- of relatieproblemen
 • vertraging en uitval bij school of studie
 • vermindering arbeidsproductiviteit
 • verkeersongevallen
 • uitgaansgeweld

Investeren in preventief drugsbeleid levert naar verwachting dan ook positieve resultaten op op het gebied van gezondheid, talentontwikkeling, overlast en veiligheid. Effectonderzoek naar deze aspecten ligt echter niet voor het oprapen en beschikbare cijfers zijn niet altijd makkelijk te interpreteren.

Lees meer over de gevolgen van drugsgebruik.

Kosten van drugs voor de samenleving

Het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) probeert op basis van de beperkt beschikbare en moeilijk vergelijkbare informatie inzicht te geven in de kosten van de schadelijke gevolgen van drugs in Europa:

 • de geschatte drugsgerelateerde overheidsuitgaven lopen (in de 23 landen die daarover rapporteerden) uiteen van 0.01 tot 0,5% van het bruto binnenlands product (bbp).
 • de uitgaven voor het terugdringen van de vraag naar drugs (inclusief behandeling) verschilde erg per land: tussen 23% en 83% van de drugsgerelateerde uitgaven per land
 • de sociale kosten van illegale drugs worden geraamd op 0,1 tot 2% van het bbp

[1]

Referenties en bronnen

 1. Europees Drugsrapport 2017: Trends en ontwikkelingen. Bureau voor publicaties van de Europese Unie, Luxemburg 2017.