Zorgwekkend. Dat was het aantal soaSeksueel overdraagbare aandoeningen-infecties in de regio GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Gelderland-Midden. “Het aantal lag onverklaarbaar hoger dan het landelijk gemiddelde”, vertelt Maeva Bonjour, voormalig adviseur seksuele gezondheid van de GGD. “In diezelfde periode gaven scholen en jongerencentra steeds vaker signalen over grensoverschrijdend seksueel gedrag en tienerzwangerschappen. We konden hier één conclusie uit trekken: het ging op tal van fronten niet goed met de seksuele gezondheid in onze regio. Samen met het team Seksuele Gezondheid gingen we aan de slag om dit op de agenda van de gemeenten te krijgen”. Het bespreken van de verontrustende signalen bleek het begin van een succesvolle regionale aanpak.

Ontwrichtend

twee jonge mensen liggend in het gras

Ontwrichtend

Onveilige, onvrijwillige en onprettige seks is ontwrichtend voor betrokkenen. ’Slachtoffers van seksueel geweld hebben zorg en ondersteuning nodig. Ze hebben medische zorg nodig, maar ook ondersteuning op juridisch of ook psycho-sociaal vlak”, vertelt Ineke van der Vlugt van Rutgers. Daarnaast is seksueel riskant gedrag ook ontwrichtend voor de samenleving vult Cor Blom van SoaSeksueel overdraagbare aandoeningen AidsAcquired immune deficiency syndrome (aids) Nederland aan: “Een zwangere tiener kan de school vroegtijdig verlaten als zij geen goede hulp krijgt. Of denk aan iemand die leeft met een chronische soaSeksueel overdraagbare aandoeningen-infectie, zonder goede begeleiding is de kans groter dat hij eerder uit het arbeidsproces valt. Kortom: Alle reden voor een serieuze aanpak op gemeenteniveau.” 

Geen kille cijfers

“Na een interne lobby was onze GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst-directie snel overtuigd van de meerwaarde om dit onderwerp op de agenda te zetten”, vertelt Bonjour. “In het gemeenteoverleg voor volksgezondheid kregen wij de mogelijkheid een presentatie te geven. Hierin maakten we duidelijk dat het geen kille cijfers zijn, maar over onze eigen burgers gaat en dit gevolgen heeft voor arbeidsparticipatie en zorg- en politie-uitgaven.”

‘Plan van aanpak sluit aan bij eigen karakter gemeente’

“Nadat we de omvang en urgentie van het probleem duidelijk konden maken aan de gemeenten, droegen we ook een mogelijke oplossing aan”, vertelt Bonjour. “In plaats van te vragen om extra financiering, stelden we voor een leidende rol te willen spelen bij het maken van een plan van aanpak. Door de lokale overheid er van meet af aan bij te betrekken, sloot het plan van aanpak aan bij de mogelijkheden en eigen signatuur van elke gemeente”, vertelt Bonjour verder. Dankzij deze regionale aanpak is seksuele gezondheid is nu bij 13 van de 16 gemeenten in Gelderland-Midden een speerpunt in het beleid.

 

Maeve Bonjour, GGD Gelderland-Midden


Maeva Bonjour, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Gelderland-Midden

 

 

Inspiratie in de Handreiking

Het themadeel Seksuele Gezondheid in de Handreiking Gezonde Gemeente bevat praktijkvoorbeelden en een goede mix van interventies. Geïnspireerd door de handreiking, maakten de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst samen met lokale partners als Moviera, COC, MEE, Spectrum en Iriszorg een lijst van activiteiten en ondersteuning over seksuele gezondheid. Bonjour: “Door het maken van zo’n opsomming op activiteiten en ondersteuningsaanbod - uitgesplitst naar thema, doelgroep en product - zagen we dat de interventies in onze regio versnipperd waren. Ook werd duidelijk waar samenhang nodig is en waar we de zorg efficiënter konden maken. Duidelijk werd wie welke expertise heeft, waar overlap zit en voor welke doelgroep acties ontbreken. Zo hebben we voor leerlingen van rocRegionaal opleidingscentrum ’s en jongerenwerkers interventies uit de handreiking opgezet ”, aldus Bonjour.

Zorgen voor continuïteit

Nu seksuele gezondheid bij de meeste gemeenten in Gelderland-Midden als speerpunt in het beleid is opgenomen, komen partijen elk kwartaal bij elkaar om successen te delen, en werk op elkaar af te stemmen. Ook treden ze zo veel mogelijk gezamenlijk naar buiten richting gemeenten en intermediairs, zoals als jeugdzorg, scholen, jongerenwerk en politie. Volgens Blom van SoaSeksueel overdraagbare aandoeningen AidsAcquired immune deficiency syndrome (aids) Nederland en Van der Vlugt van Rutgers is het bevorderen van seksuele gezondheid een doorlopend proces. Er worden immers elk jaar 200.000 jongeren in Nederland seksueel actief. “Je kunt het niet oplossen met één actie, project of beleidsplan”, zegt Blom. Van der Vlugt: “Inbedding in reguliere structuren en regelmatig successen delen zijn belangrijk voor de continuïteit. De aanpak van GGDGelderland-Midden laat zien dat dit mogelijk is.”

 

Ineke van der Vlugt, rutgers


Ineke van der Vlugt, Rutgers

Cor Blom, SOA Aids Nederland


Cor Blom, SOASeksueel overdraagbare aandoeningen Aids Nederland

Terug naar het overzicht met voorbeelden

Meer weten?

Gemeenten, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en en partners die met seksuele gezondheid aan de slag willen, kunnen gebruik maken van het themadeel Seksuele Gezondheid, met informatie over bijvoorbeeld: