De juiste kennis, houding, sociale norm en vaardigheden helpen bij het bevorderen van seksueel gezond gedrag. Om dat te bereiken is voorlichting en educatie nodig.

Seksuele en relationele vorming

Seksuele en relationele vorming is geen eenmalige actie maar een doorlopende activiteit. In elke ontwikkeling- of levensfase zijn er andere aspecten die aandacht nodig hebben. Kinderen die in de puberteit komen, moeten goed geïnformeerd zijn over de lichamelijke en emotionele veranderingen. Op 18-jarige leeftijd hebben de meeste jongeren verkering en experimenteren ze met seks. Adequate seksuele vorming anticipeert op de verschillende seksuele ontwikkelingsfasen waarin aandacht is voor de verschillende risico’s en oorzaken.

Voorbeeld: aanpak verbetering seksuele gezondheid bij jongeren

Voorbeeld: aanpak verbetering seksuele gezondheid bij jongeren

“We schrokken toen we de cijfers zagen van Seks onder je 25e. Over de hele linie scoorden we in onze regio onder de maat”, vertelt Laura Spauwen, beleidsmedewerker van GGDZuid Limburg. Voor GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Zuid Limburg directe aanleiding om de resultaten te bundelen in een factsheet en een plan van aanpak neer te leggen bij alle gemeenten in de regio. Lees meer over deze aanpak in Zuid-Limburg

Voorbeeld: peereducatieprogramma succesvol door samenwerking GGD & roc

Voorbeeld: peereducatieprogramma succesvol door samenwerking GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst & rocRegionaal opleidingscentrum

GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) signaleerden dat roc’s vaak geen aandacht besteden aan relationele en seksuele gezondheid. Daarom besloot de GGD om samen met de roc’s een educatieprogramma op te zetten. Maar de roc-studenten wilden wel zelf inbreng. En zo werd het peereducatieprogramma Love & Sens(e)uality ontwikkeld. Lees meer over Love & Sens(e)uality

Tip: Voorbeelden van interventies

Lees meer over mogelijke interventies bij de pijler voorlichting en educatie of raadpleeg het interventieoverzicht.

Herhaling en informatie

Bewustwording vraagt om herhaling. Uit onderzoek blijkt dat mensen risico’s structureel onderschatten en dat hun alertheid afneemt als ze aan problemen wennen. Daarom is het belangrijk om regelmatig signalen af te geven over risico’s, de keuzemogelijkheden en de noodzaak en mogelijkheden van bescherming.

Voor seksueel gezond gedrag is het van belang dat mensen ook bereid zijn om verantwoorde keuzes te maken. Attitudeverandering vraagt een langetermijninvestering waarbij ook de sociale omgeving betrokken wordt.

Landelijke partijen verzorgen betrouwbare en onafhankelijke informatie over seksuele gezondheid aan het algemeen publiek en aan specifieke doelgroepen (voor jongeren bijvoorbeeld: Sense.info). Ze ontwikkelen ook materialen waarmee lokale professionals hun doelgroepen kunnen informeren en voorlichten.

Vaardigheden leren

Onderzoek laat zien dat de meeste mensen de risico’s wel kennen, maar dat ze niet de juiste vaardigheden hebben om ze in praktijk te brengen. Naast kennis en houding zijn ook relationele en communicatieve vaardigheden nodig voor een prettig, veilig en gelijkwaardig seksueel contact.

Landelijke campagnes gestopt

In landelijke gezondheidsnota ‘Gezondheid Dichtbij’ is de keus gemaakt om te stoppen met massa mediale campagnes. Dat betekent dat landelijke campagnes zoals de Veilig Vrijen Campagne en de Maak seks lekker duidelijk campagne (over seksuele weerbaarheid) zijn beëindigd. Met ondersteuning van het Ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van OC&W zijn online campagnes ontwikkeld die jongeren betrekken bij ontwikkeling en verspreiding van de campagneboodschap. Zo heeft SoaSeksueel overdraagbare aandoeningen AidsAcquired immune deficiency syndrome (aids) Nederland Lovegames ontwikkeld in samenwerking met Rutgers. Dit zijn serious games waarmee jongeren meer leren over seksualiteit.

Rol van de gemeente

  • Als onderdeel van de lokale probleemanalyse vaststellen of burgers de juiste kennis, houding en vaardigheden hebben.
  • Vaststellen of relevante doelgroepen in de eigen gemeente voldoende toegang hebben tot informatie en seksuele vorming (met de invoering van het nieuwe wetsvoorstel voor prostitutie krijgen de gemeenten bijvoorbeeld een belangrijke taak in het informeren van prostituees bij inschrijving in het prostitutieregister).
  • Vaststellen of er voldoende gebruik wordt gemaakt in de eigen gemeente van activiteiten waarmee het bewustzijn over seksuele gezondheid kan worden verhoog.
  • Vaststellen of er voor de doelgroepen voldoende aanbod is voor seksuele en relationele vorming in de eigen gemeente.
  • Vaststellen of burgers op de hoogte zijn van het beleid van de eigen gemeente op het gebied van seksuele gezondheid.

Voorbeeld: Aanpak Sexting door brede campagne uitgewerkt door jongeren zelf

SextingSexting is het verspreiden of delen van seksueel getinte foto's of berichten via mobiele telefoons of andere mobiele media. De term is afgeleid van sex en texting (sms/mms). Sexting wordt een probleem en is strafbaar als dit zonder instemming van de ander gebeurt en/of onder druk, dwang of chantage… komt steeds meer voor’, zegt Pierre-Ine Mattheussens van de politie. ‘Het fenomeen sextingSexting is het verspreiden of delen van seksueel getinte foto's of berichten via mobiele telefoons of andere mobiele media. De term is afgeleid van sex en texting (sms/mms). Sexting wordt een probleem en is strafbaar als dit zonder instemming van de ander gebeurt en/of onder druk, dwang of chantage… is niet alleen een probleem in Tilburg, maar het duikt in het hele land op.’ Naaktfoto's werden in Tilburg tegen de wil van leerlingen op Instagram geplaatst. In het kader van het project We can Young Tilburg is in Tilburg een campagne ontwikkeld om onvrijwillige sexting aan te pakken: http://www.onuitwisbaar.nu/.  ‘Om problemen te voorkomen is het belangrijk dat jongeren de risico’s kennen en aan de bel trekken als er misbruik in het spel komt’, zegt Liselot Godschalx van gemeente Tilburg. Lees meer