Succesvol peereducatieprogramma

GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOGNoord- en Oost Gelderland) signaleerden dat roc’s vaak geen aandacht besteden aan relationele en seksuele gezondheid. “Roc-studenten zijn tussen de 16 en 20 jaar, de leeftijd waarop de meeste jongeren starten met seksuele relaties. Een belangrijke groep die niet goed werd bediend”, vertelt Stina Seegers, gezondheidsbevorderaar bij GGD NOG. Daarom besloot de GGD om samen met de roc’s een educatieprogramma op te zetten. “We zijn in gesprek gegaan met jongeren en docenten. Zo kregen we een goed beeld van wat er speelde op school en waar voorlichting over moest gaan”, vertelt Stina. 

Peer-to-peereducatie

De jongeren hadden vooral behoefte aan informatie over het voorkomen van onbedoelde zwangerschap, soa Seksueel overdraagbare aandoeningen (Seksueel overdraagbare aandoeningen)/hiv humaan immunodeficiëntievirus (humaan immunodeficiëntievirus)-besmetting, homonegativiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ze wilden wel eigen inbreng. Er werd besloten een peer educatieproject te ontwikkelen waarin studenten Zorg en Welzijn en Pedagogisch Werk eerstejaarsstudenten voorlichting geven. “Dat is een win-win situatie. Zo leren de studenten direct hoe zij in hun toekomstige beroep voorlichting kunnen geven over seksualiteit”, licht Stina toe. En dat had succes. Op dit moment wordt het peereducatieprogramma Love & Sens(e)uality op de grote roc’s in Apeldoorn, Doetinchem en Harderwijk uitgevoerd. In Apeldoorn en Harderwijk is de interventie zelfs structureel opgenomen in het schoolcurriculum. Ook is de interventie als goed beschreven opgenomen in de interventiedatabase Gezond en Actief Leven van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Bereik van het programma

Het peereducatieprogramma Love & Sens(e)uality slaat drie vliegen in een klap. Om te beginnen krijgen roc-docenten een training in het geven van seksuele vorming. Vervolgens krijgen derdejaarsstudenten van Zorg en Welzijn en Pedagogisch Werk tien lessen over relaties en seksualiteit én leren ze zelf seksuele vorming te geven. Tot slot organiseren deze derdejaarsstudenten de jaarlijkse ‘dag van de liefde’ voor alle eerstejaarsstudenten. In het traject wordt gebruikt gemaakt van het lesprogramma Lang Leve de Liefde en de website Sense.info. GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) NOG ondersteunt de scholen met een training voor docenten en gastlessen voor derdejaarsstudenten. De studenten geven aan dat ze het programmabelangrijk, leuk en leerzaam vinden. 

Uitrol naar andere regio’s

Ook GGD Groningen oriënteert zich op dit moment of er in hun regio animo is voor een peereducatieproject. “We zijn nu van start gegaan in Emmen, maar we verwachten dat meer roc’s in onze regio interesse hebben”, zegt Marijke Abel van GGD Groningen. Marijke was eerder werkzaam bij GGD NOG en nauw betrokken bij het ontwikkelen van Love & Sens(e)uality. “Het is een mooi programma wat bredere implementatie verdient.”