Seksueel geweld, ongeplande zwangerschappen en soaSeksueel overdraagbare aandoeningen Seksueel overdraagbare aandoeningen -infecties hebben grote maatschappelijke gevolgen. GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst  Gelderland-Midden en ketenpartners overtuigden 13 van de 16 gemeenten in hun regio om seksuele gezondheid als speerpunt in beleid op te nemen. Lees hieronder hoe GGD Gelderland-Midden dit met de gemeenten oppakte met hulp van de Handreiking Gezonde Gemeente.

Onbedoelde zwangerschap: grote impact

Niet alle jongeren zijn even weerbaar: ze kunnen geen weerstand bieden tegen seks zonder condooms, regelen hun anticonceptie niet op tijd of gebruiken anticonceptie niet goed. Als ze onbedoeld zwanger raken, hebben ze hulp nodig om een goede keuze te maken en ook bij jong ouderschap is hulp en ondersteuning vaak gewenst Juist jonge ouders vinden het vaak lastig om een kind met school of werk te combineren. Ze zijn niet altijd in staat het kind de zorg en opvoeding te geven die nodig is voor een gezonde en veilige start.  Bij een zwangerschap op jonge leeftijd of als de zwangerschap niet gepland is, kunnen psychosociale problemen optreden. Jong ouderschap en meervoudige problematiek in het gezin, kan zich herhalen in de volgend generatie. zwangere tiener kan de school vroegtijdig verlaten als zij geen goede hulp krijgt. Kortom: Alle reden voor een serieuze aanpak van preventie van en zorg bij ongeplande zwangerschap op gemeenteniveau.” - Ineke van der Vlugt, progammamanager anticonceptie & abortus Rutgers. 

Geen kille cijfers

“Na een interne lobby was onze GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst-directie snel overtuigd van de meerwaarde om dit onderwerp op de agenda te zetten”, vertelt Bonjour. “In het gemeenteoverleg voor volksgezondheid kregen wij de mogelijkheid een presentatie te geven. Hierin maakten we duidelijk dat het geen kille cijfers zijn, maar over onze eigen burgers gaat en dit gevolgen heeft voor arbeidsparticipatie en zorg- en politie-uitgaven.”

‘Plan van aanpak sluit aan bij eigen karakter gemeente’

“Nadat we de omvang en urgentie van het probleem duidelijk konden maken aan de gemeenten, droegen we ook een mogelijke oplossing aan”, vertelt Bonjour. “In plaats van te vragen om extra financiering, stelden we voor een leidende rol te willen spelen bij het maken van een plan van aanpak. Door de lokale overheid er van meet af aan bij te betrekken, sloot het plan van aanpak aan bij de mogelijkheden en eigen signatuur van elke gemeente”, vertelt Bonjour verder. Dankzij deze regionale aanpak is seksuele gezondheid is nu bij 13 van de 16 gemeenten in Gelderland-Midden een speerpunt in het beleid.

 

Maeve Bonjour, GGD Gelderland-Midden


Maeva Bonjour, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Gelderland-Midden

 

 

Inspiratie in de Handreiking

Het themadeel Seksuele Gezondheid in de Handreiking Gezonde Gemeente bevat praktijkvoorbeelden en een goede mix van interventies. Geïnspireerd door de handreiking, maakten de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst samen met lokale partners als Moviera, COC, MEE, Spectrum en Iriszorg een lijst van activiteiten en ondersteuning over seksuele gezondheid. Bonjour: “Door het maken van zo’n opsomming op activiteiten en ondersteuningsaanbod - uitgesplitst naar thema, doelgroep en product - zagen we dat de interventies in onze regio versnipperd waren. Ook werd duidelijk waar samenhang nodig is en waar we de zorg efficiënter konden maken. Duidelijk werd wie welke expertise heeft, waar overlap zit en voor welke doelgroep acties ontbreken. Zo hebben we voor leerlingen van rocRegionaal opleidingscentrum ’s en jongerenwerkers interventies uit de handreiking opgezet ”, aldus Bonjour.

Zorgen voor continuïteit

Bij een aantal gemeenten is preventie onbedoelde zwangerschap meegenomen in het beleid op jeugd of kwetsbare groepen.  Volgens Van der Vlugt van Rutgers is bijdragen aan preventie van onbedoelde zwangerschap een doorlopend proces. Er worden immers elk jaar 200.000 jongeren in Nederland seksueel actief en nog altijd zijn er jongeren en volwassenen die niet goed voorbereid zijn of zich niet goed beschermen tegen een zwangerschap. Investeren in onderwijs, preventie in zorg en een ondersteunende omgeving zijn cruciaal! Van der Vlugt: “Inbedding in reguliere structuren en regelmatig successen delen zijn belangrijk voor de continuïteit. De aanpak in een aantal gemeenten, laat zien dat dit mogelijk is.”

 

 

 

 

Ineke van der Vlugt, Rutgers

Cor Blom, SOA Aids Nederland


Cor Blom, SOASeksueel overdraagbare aandoeningen AidsAcquired immune deficiency syndrome (aids) Nederland

Terug naar het overzicht met voorbeelden

Meer weten?

Gemeenten, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en en partners die met seksuele gezondheid aan de slag willen, kunnen gebruik maken van het themadeel Seksuele Gezondheid, met informatie over bijvoorbeeld: