Beweegvriendelijke omgeving

Een beweegvriendelijke omgeving is een leefomgeving die mensen faciliteert, stimuleert en uitdaagt om te bewegen en te sporten. Bijvoorbeeld met hardlooproutes, moestuinen, beweegtuinen, sportvelden, skatebanen, parken, speelbossen en schoolpleinen. Dit is de verantwoordelijkheid van verschillende sectoren en partners: sport, ruimtelijke ontwikkeling, welzijn, ontwerpers, landschapsarchitecten en niet te vergeten buurtbewoners. Een beweegvriendelijke omgeving draagt o.a. bij aan [1]:

  • meer bewegen en minder overgewicht (en daarmee minder chronische ziekten);
  • een betere mentale gezondheid;
  • een betere leefbaarheid en imago van de wijk of gemeente;
  • kansen om via bewonersparticipatie bewoners te activeren en meer te betrekken bij hun omgeving;
  • de ontwikkeling van kinderen.

In 10 stappen naar een beweegvriendelijke omgeving

Hoe maak je de leefomgeving beweegvriendelijk? In dit proces heeft de gemeente vaak de regie maar het is belangrijk om samenwerking te realiseren met partners uit de buurt zoals bewoners, woningcorporaties, projectontwikkelaars en sportverenigingen. Met deze tien stappen vergroot u de kans op succes. Ook de omgevingswet biedt kansen voor het vormgeven van een beweegvriendelijke omgeving. Lees hier meer over in dit overzichtsartikel.

Voorbeeld: De actieve stad Groningen

Healthy Ageing is de strategische visie van de gemeente Groningen op een gezond en actief leven voor haar inwoners. Deze visie bundelt bestaande en nieuwe beleidsinitiatieven, waaronder ‘de Bewegende Stad’, waarin de fysieke ruimte wordt benut om mensen uit te dagen meer te bewegen en sporten. De Bewegende Stad heeft al diverse successen geboekt. In samenspraak met omwonenden en ondernemers zijn er onder andere multifunctionele sport -en speelplekken gerealiseerd. Lees meer op allesoversport.nl.

Meer informatie over beweegvriendelijk inrichten

[1] [2] [3] [4]

Referenties en bronnen

  1. Slinger JD, Dessing D, Engbers L, van der Klauw DM, van der Ploeg K, van der Weerd M. Onderbouwing van argumenten voor een beweegvriendelijke omgeving. 2013.
  2. Storm I, Nijboer GC, Wendel-Vos W, Visscher TL, Schuit AJ. Een gezonde omgeving ter preventie van gewichtsstijging; nationale en lokale mogelijkheden. 2006.
  3. De Vries S, Slinger J, Schokker DF, JMA JM, Pierik FH. Beweegvriendelijke stadswijken voor kinderen. Resultaten van een quasi-experimenteel onderzoek.
  4. Aarts MJ. Children, physical activity and the environment: opportunities for multi-sector policy. 2011.