Een belangrijke reden waarom mensen blijven roken of weer opnieuw gaan roken na een stoppoging is het voordeel dat zij verwachten van een sigaret: het is ontspannend, het helpt stress oplossen of beter na te denken. Deze positieve verwachtingen worden echter veroorzaakt door het feit dat een volgende sigaret ontwenningsverschijnselen opheft, zodat de roker zich weer ‘normaal’ voelt. Roken is sterk verslavend.

Lees meer: Gezondheid belangrijkste reden om te stoppen met roken (CBSCentraal Bureau voor de Statistiek, 2017).

Hulp bij stoppen met roken 

Van de rokers geeft ruim 80% aan ooit te willen stoppen. Bijna tweederde van de Nederlandse rokers deed ooit een serieuze stoppoging. Jaarlijks doet bijna 30% van de rokers een serieuze stoppoging [1]. Stoppen met roken is succesvoller als mensen gebruik maken van gedragsmatige begeleiding en eventueel nicotine-vervangende middelen of receptmedicatie [2]. Er zijn verschillende manieren om rokers te ondersteunen bij het stoppen.

Zorgverleners (huisarts, verloskundige, jeugdarts, specialist of tandarts)

Het geven van een stopadvies en begeleiding bij stoppen-met-roken door zorgverleners aan rokers is effectief. Het is daarom essentieel dat zorgverleners hierover met rokers in gesprek gaan. Er zijn verschillende vormen van effectief bevonden stopondersteuning. Drie richtlijnen geven informatie over op wetenschappelijk onderzoek gestoelde behandeling van tabaksverslaving:

V-MIS als verplichte stoppen-met-rokeninterventie voor zwangeren

De V-MIS is een effectieve stoppen-met-rokeninterventie om zwangere vrouwen te begeleiden bij het stoppen met roken. Vanuit Rookvrij Opgroeien worden V-MIS-trainingen aangeboden aan verloskundigen en gynaecologen (veelal binnen Verloskundig Samenwerkingsverbanden). Eerstelijnsverloskundigen zijn verplicht de V-MIS toe te passen. Uit onderzoek blijkt dat de uitvoering van de interventie verbeterd kan worden [3]. Daarom wordt de V-MIS doorontwikkeld en zal bestaan uit een e-learning, een interactieve training motiverende gespreksvoering, en meer aandacht voor verwijsroutines (hoe, wanneer en naar wie). Een onderzoek daartoe onder de naam Promise loopt tot halverwege 2019.

De gedragsmatige ondersteuning aan en behandeling van rokers die willen stoppen wordt vergoed vanuit de basisverzekering door de zorgverzekeraar. Veel rokers die willen stoppen ervaren het wel als nadeel dat hun eigen risico hiervoor moet worden aangesproken. Voor meer informatie zie ikstopnu.nl.

Onder de pijler Voorlichting en educatie leest u meer over Rookvrij Opgroeien en Taskforce Rookvrije start. Lees meer over stoppen met roken en prenatale zorg/V-MIS op Rokeninfo.nl. 

Bronnen:

Cursussen stoppen-met-roken

Rokers die willen stoppen of dat overwegen kunnen geïnformeerd worden over stoppen-met-rokenprogramma’s, ook op het werk. Vormen van begeleiding die aantoonbaar werken worden vergoed. Gemeenten kunnen stimuleren dat stoppen-met-rokencursussen op een laagdrempelige wijze aangeboden worden. Zoek hier aanbod stoppen-met-rokencursussen.

Website, appapplication (app) Application is een kant en klaar programma waarmee digitale apparatuur bepaalde functies kan vervullen.  en hulplijn ter ondersteuning van stoppogingen

Stoppers kunnen verwezen worden naar verschillende vormen van anonieme ondersteuning bij het stoppen met roken:

  • De website Ikstopnu.nl waar je ervaringen leest van ex-rokers en tips krijgt om te stoppen en een overzicht van begeleiders die hulp kunnen bieden bij het stoppen met roken.
  • De Stoplijn (0800-1995) – een gratis telefonische hulplijn die je kunt bellen voor advies en informatie over stoppen met roken.
  • Stopstone, een appapplication (app) Application is een kant en klaar programma waarmee digitale apparatuur bepaalde functies kan vervullen. die jonge stoppers (15-25 jaar) ondersteunt en motiveert om te stoppen met roken. Lees meer op stopstone.nl.

Werkt minderen met roken?

Werkt minderen met roken?

Stoppen met roken is voor veel rokers lastig. De vraag is of minderen al een stap in de goede richting kan zijn. In de praktijk wordt minderen ingezet met als doel om gezondheidsschade te beperken en als opmaat tot stoppen. De factsheet Minderen met roken (februari 2017) concludeert echter dat er weinig grond is om minderen als schadebeperkende strategie aan te bevelen en dat minderen als opmaat tot stoppen minder effectief is dan in één keer stoppen met roken. 

Stoptober

Stoptober – met zijn allen een maand niet roken 

Stoptober is een jaarlijks terugkerende gezamenlijke stoppen-met-roken maand in oktober. Deelnemers beloven een maand lang niet te roken. Ze krijgen, wanneer zij zich hebben aangemeld op stoptober.nl, positieve, motiverende feedback via een appapplication (appapplication (app) Application is een kant en klaar programma waarmee digitale apparatuur bepaalde functies kan vervullen. ) Application is een kant en klaar programma waarmee digitale apparatuur bepaalde functies kan vervullen. en wisselen ervaringen uit op Facebook. Het aantal deelnemers steeg van ruim 38.000 in 2014 naar meer dan 70.000 in 2015. In 2017 deden 57.255 mensen meer. Stoptober blijkt ook de laagopgeleide rokers aan te spreken.  Stoptober is laagdrempelig: de uitdaging van 28 dagen niet roken is veel beter te overzien dan helemaal stoppen. Een retrospectief onderzoek in 2015 laat zien dat 67 procent van de deelnemers twee maanden na Stoptober nog steeds gestopt was[4]. Gemeenten die meer willen weten over Stoptober kunnen zich wenden tot de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst in hun werkgebied. GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst-en kunnen meer informatie krijgen via stoptober@ggdghor.nl.

Referenties en bronnen