Rookvrije Generatie

De beweging ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’ is een initiatief van

de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. De Rookvrije Generatie wil dat kinderen die vanaf 2017 worden geboren in alle fasen van het opgroeien worden beschermd tegen tabaksrook en tegen de verleidingen om te gaan roken. Gemeenten kunnen het goede voorbeeld geven en de omgevingen waar kinderen komen (mee)rookvrij maken. Denk aan een rookvrije zwangerschap, maar ook het rookvrij maken van de kinderopvang, de speeltuin, het schoolplein en de sportvereniging. De Rookvrije Generatie wil Rookvrij opgroeien vanzelfsprekend maken. Ieder kind dat geboren wordt, moet de kans krijgen om volledig rookvrij op te groeien. 

Een nog steeds groeiend aantal partijen sluit zich aan als partner van de Rookvrije Generatie, waaronder o.a. gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Groningen. Op de website Rookvrijegeneratie.nl vindt u informatie over de Rookvrije Generatie en de wijze waarop u daar als gemeente aan kunt bijdragen. 

Actueel

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over de Rookvrije Generatie op Rookvrijegeneratie.nl/nieuws

Rookvrije gemeente

De rol van roken binnen het gezondheidsbeleid van gemeenten is meestal klein, in tegenstelling tot overgewicht, alcohol en drugs. Dit bleek uit onderzoek van het Trimbos-instituut voor KWF Kankerbestrijding. Op het vlak van tabaksontmoediging liggen er nog veel mogelijkheden voor het gemeentelijk gezondheidsbeleid. De Rookvrije Generatie biedt gemeenten kansen om roken op de agenda te zetten en invulling te geven aan het beleid. De gemeente is een onmisbare partner voor het realiseren van een Rookvrije Generatie. Zowel in de openbare ruimte, op het school- en sportterrein en in de speeltuin kunnen kinderen en jongeren nu met tabak geconfronteerd worden. De gemeente kan een belangrijke rol spelen door haar partners op deze terreinen te mobiliseren en zo bij te dragen aan een Rookvrije Generatie. Lees meer over een Rookvrije gemeente.

Voorbeeld: van Groningen tot Venlo

Voorbeeld: van Groningen tot Venlo op weg naar een Rookvrije Generatie

De gemeenten Groningen en Venlo zijn hard aan de slag gegaan met de Rookvrije Generatie. Beide steden kozen een verschillende aanpak. Marieke Zwaving, Concernadviseur strategie van de gemeente Groningen, vertelt over de netwerkaanpak in Groningen en Bart Verheijden, Adviseur publieke gezondheid van de gemeente Venlo over de beleidsmatige aanpak in Venlo. Lees hoe Groningen en Venlo op weg zijn naar een Rookvrije Generatie.

Integrale aanpak

Integrale aanpak

Om roken terug te dringen is een integrale aanpak nodig. De Rookvrije Generatie richt zich met name op het beïnvloeden van de fysieke en sociale leefomgeving. Bekijk ook wat u kunt doen op de pijler Regelgeving, toezicht en handhaving, de pijler Voorlichting en educatie en de pijler Advies en ondersteuning.

Stappenplan gemeente

Stappenplan gemeente

In dit stappenplan wordt aangegeven hoe u in 7 stappen toewerkt naar een Rookvrije Generatie in uw gemeente. Het advies is om in een vroeg stadium op te trekken met de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst. Bijvoorbeeld voor het adviseren of aanleveren van gezondheidskennis en -cijfers of voor de operationele uitvoering van (enkele) stappen.

Vind in het stappenplan tips zoals:

  • Verbind een rookvrije omgeving aan subsidieregelingen. Zo werd in Haarlem het rookvrij maken van de verenigingsspeeltuin als voorwaarde gesteld voor het verlenen van subsidie.
  • Maak slimme verbindingen. Verbind bijvoorbeeld de initiatieven voor rookvrije schoolterreinen met het programma Gezonde School. Betrek ook jongeren zelf

De gemeente kan op verschillende manieren een rol spelen in de Rookvrije Generatie:

  • Als aanjager: u kunt bekendheid geven aan het onderwerp en steun uitdragen via communicatiekanalen, de organisatie van voorlichtingsbijeenkomsten;
  • Als ondersteuner: de gemeente kan materialen en advies aanbieden via lokale adviseurs, consulenten of buurtcoaches;
  • Als facilitator/regelgever: u kunt als gemeente de Rookvrije Generatie opnemen in gezondheidsbeleid en/of subsidievoorwaarden;
  • Als rolmodel: door evenementen en gemeentegebouwen rookvrij te maken geeft u het goede voorbeeld;
  • Als verbinder: de gemeente kan de verbindende schakel zijn tussen partijen die samen kunnen zorgen voor rookvrije plekken.

Materialen

Voor gemeenten die op weg willen naar een Rookvrije Generatie zijn er verschillende materialen ontwikkeld. Zij kunnen zelf activiteiten uitvoeren of lokale stakeholders  oproepen om de Rookvrije Generatie te omarmen en deze materialen in te zetten, zoals stappenplannen, tips om met partners in gesprek te gaan, argumentenkaarten en rookvrijborden. Bekijk de verschillende materialen.

Meer informatie