Op deze pagina leest u alles over de voortgang van het project Rookvrij opgroeien in Haarlem-Oost, waarin u wordt meegenomen naar de praktijk van de gezonde wijkaanpak. Van startup tot afronding. Rookvrij opgroeien in Haarlem-Oost is een experimenteel voorbeeld van wijkgerichte gezondheidsbevordering en richt zich op het versterken van gezondheid en welzijn van wijkbewoners.

In Haarlem-Oost groeit bijna de helft van de kinderen op in een huishouden waarin wordt gerookt. Meeroken door kinderen is niet alleen slecht voor hun gezondheid, het verdubbelt ook de kans om zelf met roken te beginnen. Een huishouden waarin wordt gerookt, draagt zo bij aan het in stand houden van de gezondheidsachterstanden over generaties heen. De gemeente Haarlem, de GGD Kennemerland en DOCK Haarlem welzijnswerk vinden dit niet acceptabel. Samen willen zij de ongunstige wisselwerking tussen generaties doorbreken en zetten ze samen in op een rookvrij Haarlem-Oost. 

November 2018: In gesprek met Lida Samson, Rookvrij-regisseur

Werven voor de groepstraining

Verloskundigen in Haarlem-Oost gaven bij de start van het project aan dat er nauwelijks stoppen-met-rokenaanbod is voor zwangere vrouwen, hun partners en jonge ouders met een laag inkomen. Voor deze doelgroep werd voorjaar 2018 de interventie Voel je Vrij! doorontwikkeld, een doorlopende groepstraining stoppen-met-roken. GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Kennemerland is sindsdien druk bezig geweest om deelnemers voor de training te werven. Hoewel er duidelijk behoefte is bij de doelgroep, is het tot op heden niet gelukt deelnemers te vinden.

Volg dit project!

Volg dit project!

Hou deze pagina in de gaten en bekijk ook de voorgaande edities van Rookvrij opgroeien in Haarlem-Oost!

Tips om aan de slag te gaan met de Gezonde Wijkaanpak

Hoe krijg je de handen op elkaar voor het project Rookvrij opgroeien? Tips van Lida Samson:

  1. Je hebt een bestuurlijke driver nodig. Lees meer over bestuurlijk draagvlak binnen de gezonde wijkaanpak.
  2. Organiseer een bestuurlijke bijeenkomst, waarbij bestuurders het over het thema gaan hebben.
  3. Nodig een (bevlogen) specialist uit op het thema.
  4. En pak, zoek, maar vooral zie de kansen om het verder te brengen.

Over het programma Gezonde Toekomst Dichterbij

FNO Fonds NutsOhra  ondersteunt vanuit het programma Gezonde Toekomst Dichterbij de projecten die de gezondheid van gezinnen in achterstandssituaties verbeteren, zodat ook voor deze kinderen en ouders een gezonde toekomst dichterbij komt. Daarbij wordt geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek: “Hoe groot is het uiteindelijke effect van een aanpak en wat betekent dit voor het verkleinen van gezondheidsachterstanden?” In totaal zijn er 46 projecten binnen het programma Gezonde Toekomst Dichterbij. Het project Rookvrij opgroeien in Haarlem-Oost is hier één van. Samen met 13 andere projecten richt Rookvrij Haarlem-Oost zich specifiek op het verminderen van roken en /of alcoholgebruik bij gezinnen in achterstandssituaties. Het project heeft een doorlooptijd van 2,5 jaar (2016 -2019). Lees meer over het programma Gezonde Toekomst Dichterbij.

Achtergrondinformatie Rookvrij opgroeien en de Gezonde Wijkaanpak