Wat levert tabaksontmoediging op?

Bij een gelijkblijvend overheidsbeleid zou in de komende 35 jaar het aantal rokers tussen de 0 en 100 jaar afnemen van 19,8% naar 17,5%. Er kan meer bereikt worden met een ontmoedigingsbeleid, waarin accijnsverhogingen gecombineerd worden met rookverboden, hulp bij stoppen met roken, massa-mediale campagnes en marketing beperkingen. Het aantal rokers kan dan afnemen naar tussen de 7,5 en 5,5 procent, afhankelijk van de hoogte van de accijnsverhoging. Dit scenario levert zowel gezondheidswinst als arbeidsproductiviteit op maar ook een stijging van de overheidsinkomsten door accijnzen. Dit blijkt uit een breed georiënteerde kosten-baten analyse voor tabaksontmoediging die de Universiteit Maastricht, het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het Trimbos-instituut in 2015 uitvoerden. Lees meer over de kosteneffectiviteit van preventie van roken of bekijk de infographic over de drie scenario’s onder de titel ‘Tabaksontmoediging maakt Nederland gezonder en rijker’

Bron: Maatschappelijke kosten baten analyse van tabaksontmoediging, Maastricht University, RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Trimbos-instituut, 2016.

Het effect van kortdurend stoppen

Het effect van kortdurend stoppen-met-rokenadvies

Een eenmalig stoppen-met-rokenadvies van huisartsen aan de rokers binnen de praktijk resulteert in 6% stoppers. Als alle huisartsen jaarlijks een kwart van hun patiënten een eenmalig stopadvies geven, levert dat per jaar 8.000 extra ex-rokers op. De opbrengst ligt hoger als de huisarts de frequentie van het aantal adviezen kan opvoeren, de patiënten kan doorverwijzen naar ondersteuning of zelf ondersteuning kan bieden. Hiervoor zijn kortdurende, intensieve protocollen beschikbaar waarvan de effectiviteit is aangetoond. Meer informatie hierover staat in de CBO Richtlijn Behandeling van Tabaksverslaving [1][2][3][4][5].