U bent hier

Valpreventie

Welke mogelijkheden hebben gemeenten om samen met partnerorganisaties valongelukken zo veel mogelijk te voorkomen en ervoor te zorgen dat ouderen zo lang mogelijk, zelfstandig, thuis kunnen wonen? 

Werken aan valpreventie

Stappen die kunnen helpen Direct naar
Stel het belang van lokaal beleid vast aan de hand van cijfers en feiten over valongelukken bij ouderen en houd rekening met het landelijk kader. Cijfers en feiten

Landelijke kaders

Formuleer aandachtspunten voor valpreventiebeleid door de vorige beleidsperiode te evalueren en de lokale problemen en mogelijkheden voor een integrale aanpak te inventariseren. Een integrale aanpak
Formuleer lokale doelen voor valpreventie die haalbaar en meetbaar zijn. Ga na hoe de doelen kunnen bijdragen aan die van andere beleidsterreinen of gemeentelijke ambities. Doelstellingen

Intersectorale samenwerking

Maak voldoende capaciteit en financiering vrij voor de uitvoering en evaluatie van valpreventie. Financiering
Kies interventies van goede kwaliteit, die gericht zijn op meerdere pijlers in de integrale aanpak. Een integrale aanpak

Interventieoverzicht

Organiseer de uitvoering in samenwerking met partijen (publiek en privaat) en andere sectoren. Samenwerken

Regierol gemeente

Monitor en evalueer uw beleid vanaf het begin om tussentijds bij te sturen en nieuw beleid te maken. Evalueren

De Rekenhulp

De Rekenhulp geeft u op een snelle en gebruiksvriendelijke manier meer inzicht in de kosten en de baten van het inzetten van Valpreventie activiteiten voor thuiswonende ouderen.

Succesfactoren

Lees meer over succesfactoren die ook voor valpreventie van belang zijn: (Bestuurlijk) Draagvlak, Burgerparticipatie en Gemeentelijke regie.   

Contact of vragen?

Dit themadeel wordt actueel gehouden door VeilligheidNL i.s.m. partners (over de Handreiking).

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer