U bent hier

Probleemanalyse valongelukken: basis voor beleid

Bronnen voor lokale analyse

Om een goed beeld te krijgen van de problemen rond valongelukken in uw gemeente of wijk, zijn er verschillende bronnen die u kunt gebruiken: regionale informatiebronnen en landelijke informatiebronnen.

Gebruik dezelfde onderzoeksinstrumenten bij de evaluatie

De onderzoeksinstrumenten die u in de analysefase gebruikt, heeft u in een latere fase misschien opnieuw nodig bij een evaluatie. Wilt u bijvoorbeeld meten of het aantal valincidenten bij ouderen tussen twee tijdstippen is veranderd? Als u voor beide metingen verschillende onderzoeksinstrumenten gebruikt, kunt u geen betrouwbare conclusies trekken.

Regionale informatiebronnen

Periodieke gezondheidsmonitor

De Monitor Gezondheid Ouderen (65 jaar en ouder) gebruikt sinds 2003 dezelfde standaardvragen over ongevallen. Dankzij deze uniforme vragen zijn de resultaten lokaal, regionaal, landelijk en in de tijd met elkaar te vergelijken. Op monitorgezondheid.nl vindt u standaardvragen voor 34 indicatoren van Volksgezondheid. VeiligheidNL kan ondersteunen bij het opnemen van valpreventie binnen deze monitor.

Thuiszorgorganisaties en welzijnswerk

Gesprekken met sleutelfiguren in de wijk leveren veel informatie op over de gezondheidssituatie in de wijk.

Politieregistratie

De politieregistratie geeft een beeld van de verkeersongevallen in een gemeente. Vaak registreert de politie alleen de ernstige ongevallen. Letsel dat veroorzaakt wordt door kleinere incidenten, wordt niet altijd geregistreerd.

Inspectiemethodes voor wegbeheerders

De CROW heeft diverse inspectietools voor wegbeheerders waarmee de veiligheid van wegen nagelopen kan worden. Deze inspecties helpen om risicovolle situaties in kaart te brengen.

Landelijke informatiebronnen

Er zijn verschillende landelijke informatiebronnen voor de onderbouwing van lokaal of regionaal beleid. Deze landelijke bronnen kunnen als alternatief dienen als er geen goede lokale informatiebron voorhanden is. Ze bevatten bijvoorbeeld veel informatie over trends die ook lokaal kunnen gelden.

Letsel Informatie Systeem (LIS)

Het Letsel Informatie Systeem (LIS) registreert slachtoffers die behandeld zijn op een afdeling voor spoedeisende hulp. VeiligheidNL doet LIS-vervolgonderzoek om extra gegevens te achterhalen over de aard en toedracht van ongevallen en de daarbij ontstane letsels. Tot die gegevens behoren ook relevante achtergrondinformatie over slachtoffers en hun huishoudens.

Letsellastmodel: rekenmodel voor de kosten van letsel

In samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum heeft VeiligheidNL een rekenmodel ontwikkeld, het Letsellastmodel (LLM). Met dit model kan bijvoorbeeld per type ongeval en type letsel berekend worden wat de medische kosten zijn en hoe groot het verlies aan gezonde levensjaren is.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer