U bent hier

De rollen van de gemeente bij valpreventie

Gemeente als regisseur, aanjager en coördinator

De gemeente heeft een regietaak: de gemeente is verantwoordelijk voor het bevorderen en bewaken van een kwalitatief goed, samenhangend en toegankelijk aanbod van interventies. Voor veel lokale organisaties zijn er interventies en methoden beschikbaar die effectief zijn. Een gemeente kan de rol van aanjager en motivator op zich nemen om het gebruik van deze effectieve interventies te vergroten. Een integrale aanpak zorgt daarbij voor het meeste succes.

De gemeente kan ook een coördinerende rol hebben op het gebied van valpreventie, bijvoorbeeld door regionale bijeenkomsten binnen het valpreventienetwerk te faciliteren. Tijdens deze bijeenkomsten worden afspraken gemaakt over onderlinge afstemming en aansluiting tussen organisaties die in de regio bezig zijn met valpreventie. Ook kennis en ervaringen worden uitgewisseld. Bovendien kunnen gezamenlijke activiteiten, zoals een samenwerking met een zorgverzekeraar, afgestemd en gerealiseerd worden. De taak om een dergelijk netwerk op te zetten en te onderhouden, kan een gemeente bijvoorbeeld onderbrengen bij de GGD. Een andere belangrijke taak van de gemeente is ook het aanschrijven en uitnodigen van mensen voor interventies.

Samenwerkingsstructuren

De gemeente is ook de aangewezen partij om de regie te voeren over structurele samenwerkingsverbanden in de gemeente of verschillende wijken. Deze taak kan de gemeente uitbesteden aan de GGD (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst). De samenwerkingsstructuren zijn over het algemeen bruikbaar voor verschillende leefstijlthema’s.

Helder onderscheid tussen verschillende rollen

In elke fase van de beleidscyclus is de inbreng van lokale partners belangrijk. Zij kennen de actuele stand van zaken en hebben zicht op knelpunten en ontwikkelingen. Een helder onderscheid tussen de verschillende rollen is daarbij wel essentieel:

  • De regiefunctie en programmacoördinatie liggen bij de gemeente. Daarnaast zorgt de gemeente ervoor dat ouderen worden aangeschreven en uitgenodigd voor interventies. 
  • Waar de gemeente stuurt vanuit het collegeprogramma, kan de GGD een overzicht aanleveren van regionaal en landelijk aanbod, een analyse maken van de hiaten in het aanbod, beleidsdoelstellingen (samen met andere lokale partijen en de gemeente) vertalen naar concrete interventies en het uitvoeringsprogramma evalueren.
  • Provinciale sportraden adviseren over beweeginterventies en kunnen vanuit hun netwerk veel expertise inbrengen.
  • Thuiszorginstellingen kunnen adviseren bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer