U bent hier

Samenwerkingspartners valpreventie ouderen

Valpreventie bij ouderen heeft veel invalshoeken. Er zijn veel activiteiten en interventies denkbaar, die door verschillende organisaties kunnen worden uitgevoerd. Het werken aan valpreventie is alleen succesvol als gemeente, burgers en lokale en regionale organisaties met elkaar samenwerken en duidelijke afspraken maken.

Lokale en regionale partners

Lokale en regionale partners

De gemeente kan bijdragen aan een goede samenwerking door bijvoorbeeld de volgende lokale en regionale partners te betrekken:

 • Eerstelijnszorg biedt een goede infrastructuur om preventie te organiseren en begeleiding uit te voeren.
 • GGD. Rond valpreventie kan de GGD de volgende taken op zich nemen: relevante wetgeving op het gebied van valpreventie onder de aandacht brengen van de gemeente en helpen bij de vertaalslag naar lokaal en regionaal gezondheidsbeleid, een aansturende rol bij het starten van valpreventieactiviteiten, lokale organisaties met elkaar in contact brengen, good practices verspreiden en ondersteuning bieden bij de organisatie van valpreventieactiviteiten. 
 • Het lokale welzijnswerk kan valpreventieactiviteiten uitvoeren die in het lokale ouderen- of welzijnsbeleid van de gemeente beschreven staan. De gemeente kan via de reguliere subsidie speerpunten benoemen waar het welzijnswerk voor ouderen aandacht aan moet besteden. Daarnaast kan de gemeente het welzijnswerk stimuleren om het bewegingsaanbod te verbreden, zodat er ruimte is voor beweegactiviteiten die gericht zijn op valpreventie.
 • WMO-loket kan valpreventie activiteiten promoten.
 • Buurtsportcoaches en MBVO-docenten voor het stimuleren en aanbieden van beweegaanbod voor ouderen.
 • Ouderenbonden organiseren activiteiten en behartigen de belangen van senioren op lokaal, provinciaal en landelijk niveau. Zij kunnen het onderwerp valpreventie onder de aandacht van hun achterban brengen en promotie maken voor projecten en activiteiten.
 • Praktijkondersteuners kunnen mensen met een verhoogd valrisico eenvoudig traceren. Het is bekend dat ouderen het risico op een val veel te laag inschatten. Om die reden zijn zij dan ook niet geneigd om preventieve maatregelen te nemen.
 • Provinciale sportraden kunnen ouderenorganisaties ondersteunen bij het stimuleren van bewegen onder ouderen.
 • Thuiszorgmedewerkers signaleren risico's en helpen ouderen om aanpassingen aan te vragen bij de juiste instantie en verwijzen. Ook kunnen zij aangeven welke mensen een verhoogd valrisico hebben. Daarnaast wijzen zij cliënten op mogelijke beweegactiviteiten.
 • Zorgverzekeraars. Als in een regio veel mensen dezelfde zorgverzekeraar hebben, kan de gemeente afspraken maken over extra preventievergoedingen. 
 • Zorginstellingen kunnen valpreventieactiviteiten organiseren voor hun bewoners.
 • Valpoli is bedoeld voor oudere mensen die om onduidelijke redenen vallen of bijna vallen. Op deze poli wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van het vallen. Ook kunnen vanaf een valpoli ouderen doorverwezen worden naar valpreventie projecten en activiteiten.

Voorbeeld: Voorkomen van valletsel bij ouderen

Gemeente Epe zet zich samen met GGD Gelre IJssel, thuiszorgorganisaties en fysiotherapeuten in voor het voorkomen van valletsel bij ouderen, bijvoorbeeld door middel van de cursus Vallen Verleden Tijd en een programma waarbij onder begeleiding van een fysiotherapeut wordt gewerkt aan balanstraining. Gemeente Epe is hier op een creatieve manier mee aan de slag gegaan. Zo zijn er onder andere tips ontwikkeld om senioren te stimuleren meer te gaan fietsen. - Gemeente Epe

Preventie en zorg

De meeste zorgverleners (zowel artsen, verpleegkundigen als paramedici) zijn op enigerlei wijze met preventieve activiteiten bezig, maar de mogelijkheden van preventie in de zorg wordt nog niet optimaal benut.

In de zorgsector vinden ook allerlei preventieve activiteiten plaats. Op het gebied van letselpreventie valt hierin nog veel winst te behalen. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van een valrisicotest en valanalyse (Veiligheid.nl) door een praktijkondersteuner van een huisarts of voorlichting over blessure preventie door een fysiotherapeut.

Voorbeeld: Gemeente Arnhem zet leefstijlcoaches in bij gezondheidsproblemen

In Arnhem zijn twee leefstijlcoaches (Sportinarnhem.nl) actief. Zij stimuleren 50-plussers om meer te gaan bewegen. Huisartsen, fysiotherapeuten of diëtisten verwijzen de mensen door, soms omdat ze een chronische ziekte hebben, maar ook om gezondheidsproblemen te voorkomen. 'Als leefstijlcoach nemen we de mensen mee aan de hand naar een sportactiviteit die bij hen past en in de eigen wijk aanwezig is. Soms werken we samen met welzijnsorganisaties, bijvoorbeeld als we zien dat er behoefte is aan valpreventie.' -Melissa Davina, leefstijlcoach bij Sportbedrijf Arnhem

Health Impact Bond van VeiligheidNL en Vilans

De Nationale DenkTank boog zich in 2013 over de vraag hoe de zorg betaalbaar kan blijven of worden. Een van de gesuggereerde oplossingen was een Health Impact Bond (HIB). VeiligheidNL en Vilans denken dat deze oplossing kansrijk is en een grootschalige maatschappelijke impuls kan geven aan effectieve preventie van valongevallen van ouderen. Onderstaand filmpje licht dit initiatief toe.

Film Health Impact Bond Valpreventie

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer