U bent hier

Wat bereikt u met de inzet op valpreventie?

Afname van aantal valincidenten en de bijbehorende kosten

Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen[1]. Dit leidt tot hoge zorgkosten. Deze kosten liggen bij de zorgverzekeringswet, wet langdurige zorg en de WMO. Het aantal valongevallen bij ouderen en de kosten die daarmee gepaard gaan, kunnen worden teruggebracht. Met de juiste aanpak kan het valrisico bij ouderen effectief verlaagd worden.  Het voorkomen van ernstige valongevallen levert zowel gezondheidswinst, veiligheidswinst als economische winst op. Uit onderzoek blijkt dat de schadelijke gevolgen van ongevallen kunnen worden teruggedrongen en dat de opbrengsten van deze maatregelen zelfs groter zijn dan de kosten.

In essentie is een valpreventieproject effectief als[2]:

  • Ouderen met een verhoogd valrisico worden bereikt;
  • Effectieve interventies worden ingezet;
  • De opzet en uitvoering in de praktijk goed is.

Goede praktijkvoorbeelden op Veiligheid.nl

VeiligheidNL verzamelt goede praktijkvoorbeelden over valpreventie. Lees bijvoorbeeld over de korte lijnen in een multidisciplinair team bij Gezondheidscentrum Marne, het duurzaam opzetten van een cursus In Balans door SportTwist of de integrale aanpak valpreventie in Gelderland Zuid.

 

Vitale, veerkrachtige en fitte ouderen

De landelijke nota ‘Gezondheid dichtbij’ benadrukt het belang om ouderen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te leven. Vallen vormt een risico voor de veerkracht, vitaliteit en fitheid van ouderen. Veel ouderen ervaren een verminderde zelfredzaamheid na een val. Hun leefwereld wordt kleiner, ze zijn bang opnieuw te vallen, raken afhankelijk(er) van zorg en hun woning moet soms worden aangepast. Met valpreventie kan deze negatieve spiraal worden doorbroken. Door het valrisico te verminderen, blijven ouderen fysiek sterker, vermindert hun kans op sociale isolatie, blijven ze sociaal actiever én mobieler. En dat alles zorgt weer voor een verdere vermindering van het valrisico.

Referenties

  1. Draisma. Vallen 65 jaar en ouder. Ongevalcijfers.. VeiligheidNL, Amsterdam 2016.
  2. Kuiper., Panneman., Adriaensens. Whitepaper Wat werkt in valpreventie. VeiligheidNL, Amsterdam 2013.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer