U bent hier

Procesevaluatie in gemeente en wijk


 

Een procesevaluatie kijkt of de organisatie en uitvoering van activiteiten volgens planning en naar wens zijn verlopen. Om voldoende gegevens over het proces te kunnen verzamelen, is het van belang dat de procesevaluatie al vanaf het begin van de uitvoering van start gaat.

Met een procesevaluatie kunt u uitspraken doen over:

  • de kosten van en interventie, het programma of uitvoering;
  • het verloop van de Gezonde Wijkaanpak of de activiteiten uit het uitvoeringsprogramma;
  • de samenwerking met externe partijen, afdelingen of beleidsterreinen;
  • de benodigde tijd voor het programma of uitvoering;
  • het aantal mensen dat bereikt is;
  • de ervaringen van samenwerkingspartners en doelgroepen;
  • de succes- en faalfactoren van het programma of beleidsplan;
  • de voorwaarden voor een vervolg.

Voorbeeld: ‘Gewoon Gezond Gewicht’ goed op dreef

Begin 2015 zijn vijf gemeenten in de regio Apeldoorn gestart met het programma Gewoon Gezond Gewicht (JOGG). Zij hebben een breed scala aan activiteiten opgestart om het gezond gewicht bij kinderen en jongeren te stimuleren. Evaluatiebureau Publieke Gezondheid heeft de activiteiten en resultaten van 2015 in kaart gebracht. Deze procesevaluatie laat zien dat gemeenten goed op weg zijn om hun doelstellingen te behalen. Ook de succes- en verbeterpunten zijn in kaart gebracht, wat gemeenten de mogelijkheid geeft om bij te sturen en nog effectiever te worden. De tussentijdse resultaten zijn afzonderlijk beschreven voor de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Hattem, Lochem en Voorst.

Voorbeeld: Beleef Mee; activering bijstandsgerechtigden

Beleef Mee is een leefstijlprogramma dat ontwikkeld is vanuit gemeente Apeldoorn voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In (de pilot van) een half jaar volgen deelnemers in groepsverband een programma van fysieke trainingen en voedingslessen. De hoofddoelstelling van Beleef Mee is het verbeteren van het zelfstandig functioneren en vergroten van de participatie aan het maatschappelijk verkeer. Halverwege het programma van Beleef Mee heeft het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid een procesevaluatie uitgevoerd om succes- en knelpunten van Beleef Mee in kaart te brengen. Het opbouwen van een vertrouwensband en herstel in vertrouwen kweken, worden door fysiotherapeuten genoemd als belangrijkste succesfactoren om deelnemers te kunnen helpen. Deelnemers met een lange afstand tot de arbeidsmarkt lijken geholpen te worden bij het krijgen van meer zelfvertrouwen en het verbeteren van het sociaal functioneren.

Materialen voor procesevaluatie in gemeente en wijk

Tip: Evaluatiekompas

Kenniscentrum Sport biedt met het evaluatiekompas een totaaloverzicht van diverse op kwaliteit beoordeelde evaluatieinstrumentenevaluatie instrumenten voor onder andere procesevaluaties.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer