Mei 2019

Werkgever, zorgverzekeraar en woningcorporatie over gezondheid

Werkgever DAF, zorgverzekeraar CZ en woningcorporatie DeltaWonen vertellen hoe zij werken aan de gezondheid van hun werknemers, verzekerden en huurders. Welke ontwikkelingen verwachten zij voor de komende 10 jaar? En hoe zien zij de samenwerking met gemeenten en GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst-en?  

April 2019

Valpreventie

De informatie over valpreventie is geactualiseerd en verplaatst naar het themadossier gezond en vitaal ouder worden.

Cijfers en feiten seksuele gezondheid

De cijfers en feiten over seksuele gezondheid zijn geactualiseerd

Nieuwe film: Gezond en vitaal ouder worden in West-Brabant

De toenemende vergrijzing vraagt om meer inzet op preventieve ouderenzorg, bijvoorbeeld met behulp van het dossier Gezond en vitaal ouder worden. We willen met het voorbeeld van de GGD West-Brabant laten zien dat het belangrijk is om in te zetten op preventieve ouderenzorg en dat GGDÕen en gemeenten hierin een rol kunnen hebben. Aan het woord is Susanne Hogendoorn, adviseur van de GD West-Brabant.

Nieuwe film: Pilot leefomgeving Spoorzone Hilversum

De Omgevingswet, die op 1 januari 2021 in werking treedt, maakt het mogelijk om beleid en aanpak rondom de gezonde leefomgeving steviger te verankeren, rekening houdend met de samenstelling van de wijk en de behoeften van inwoners. We willen met het voorbeeld van Gemeente Hilversum en GGD Gooi- en Vechtstreek (pilot Spoorzone) inspireren hoe je kan omgaan met de komende Omgevingswet.
Sprekers: Marije Drost, Programmamanager Gemeente Hilversum. Edith Sikking, Beleidsadviseur GGD Gooi- en Vechtstreek

Aan de slag met integraal werken

De pagina prioriteiten en doelen kiezen is geactualiseerd.

Maart 2019

Aan de slag met een lokaal preventieakkoord

Op deze nieuwe pagina leest u over het nationaal preventieakkoord en hoe u de afspraken uit dit akkoord kunt doorvertalen naar een lokaal preventieakkoord.

Nieuwe editie Rookvrij opgroeien Haarlem-Oost

In dit artikel leest u hoe het project Rookvrij opgroeien in Haarlem-Oost met hernieuwde energie wordt opgepakt.

Februari 2019

Voorbeelden omgevingsvisies en omgevingsplannen

De pagina voorbeelden omgevingsvisies en omgevingsplannen is geactualiseerd met nieuwe voorbeelden.

December 2018

Wat werkt dossier ouderen en ondervoeding

Als u als gemeente wilt werken aan het voorkomen van ondervoeding bij ouderen, dan vindt u in het wat werkt dossier ouderen en ondervoeding bruikbare elementen waar u mee aan de slag kunt. 

Actualisatie gemeentelijke regie

De gemeente voert regie over het opstellen van het gezondheidsbeleid en de uitvoering ervan, niet alleen intern maar ook extern. U vindt op de vernieuwde pagina een aantal voorbeelden en ook een videoportret van een wethouder die vertelt over de noodzaak van integraal gemeentelijk beleid rond preventie, zorg en welzijn. Bekijk de pagina gemeentelijke regie

November 2018

Nieuwe editie Rookvrij opgroeien Haarlem-Oost

Verloskundigen in Haarlem-Oost gaven bij de start van het project aan dat er nauwelijks stoppen-met-rokenaanbod is voor zwangere vrouwen, hun partners en jonge ouders met een laag inkomen. Voor deze doelgroep werd een doorlopende groepstraining stoppen-met-roken opgezet. GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Kennemerland is sindsdien druk bezig geweest om deelnemers voor de training te werven. Hoewel er duidelijk behoefte is bij de doelgroep, is het tot op heden niet gelukt deelnemers te vinden. Lees de nieuwste editie

Wijk- en buurtcijfers eenzaamheid

Als onderdeel van de toolkit Eén tegen eenzaamheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, presenteert het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu kaarten en cijfers op gemeente-, wijk- en buurtniveau over verschillende vormen van eenzaamheid. Hierdoor wordt inzichtelijk in welke gebieden eenzaamheid vaker voorkomt. Naast de eenzaamheidscijfers worden er cijfers gepresenteerd van kenmerken die gerelateerd zijn aan eenzaamheid. 

Oktober 2018

Interventies gezond en vitaal ouder worden

Aan het themadossier gezond en vitaal ouder worden is een nieuwe pagina toegevoegd: interventies gezond en vitaal ouder worden.

Sport en bewegen

Het leefstijlthema Sport en bewegen is geactualiseerd.

September 2018


Wat werkt dossier alcoholpreventie en ouderen

Hoe kunt u als gemeente inzetten op preventie van overmatig alcoholgebruik bij 55-plussers? Wat werkt, wat werkt waarschijnlijk en wat is nog onbekend? U vindt het in het nieuwe wat werkt dossier alcoholpreventie en ouderen.

Wat werkt dossier ouderen en bewegen

Een groot deel van de 55-plussers beweegt te weinig, terwijl voldoende bewegen de basis is voor het behoud van fysieke capaciteiten, mobiliteit en zelfredzaamheid. Gemeenten kunnen 55-plussers direct of indirect ondersteunen bij bewegen door interventies in te zetten. Wat werkt? Hoe kunt u hier direct mee aan de slag? U leest het in het nieuwe wat werkt dossier ouderen en bewegen.

Nieuwe wijkinterventie: SLIMMER

Inwoners uit de gemeente Doetinchem met overgewicht en risico op diabetes hebben baat bij de interventie SLIMMER, die gebaseerd is op de bewezen effectieve SLIM-interventie. Buurtsportcoach Martine Steijvers en praktijkondersteuner Dianne Bonnenberg vertellen over de wijkgerichte, multidisciplinaire aanpak die daarvoor nodig is.

Update interventiepagina's van de themadelen

De interventiepagina's van de themadelen (alcoholdepressiedrugsovergewichtseksuele gezondheidsport en bewegentabakvalpreventie) in de Handreiking gezonde gemeente hebben een update gehad. Naast de relevante interventieoverzichten voor het thema vindt u ook een aantal interventies uitgelicht en 'wat werkt' bij dit thema. Ook vindt u welke interventies recent erkend zijn. 

Nieuwe wijkinterventie: Diabetes challenge

Twintig weken lang wandelen met lokale zorgverleners om conditie op te bouwen voor een vierdaagse. Dat is de Diabetes Challenge, die landelijk wordt georganiseerd door de Bas van de Goor Foundation. In de Utrechtse wijk Overvecht doen ze al enkele jaren mee.

Augustus 2018

Rookvrij opgroeien Haarlem-Oost

In de nieuwste editie van de communicatiereeks Rookvrij opgroeien in Haarlem-Oost leest u over de groepstraining Samen Stoppen met Roken voor zwangere (jonge) vrouwen en jonge ouders die september 2018 in Haarlem-Oost van start gaat.