U bent hier

Nieuw in de Handreiking Gezonde Gemeente

November 2017

Vernieuwde pagina Wijkverpleegkundige

De wijkverpleegkundige is een belangrijke speler in de wijk als het gaat om verbinden van preventie, zorg en welzijn. Op de vernieuwde pagina Wijkverpleegkundige leest u meer over de rol van de wijkverpleegkundige. Ook vindt u een aantal voorbeelden en een inspiratiebundel voor wijkverpleegkundigen.

Vernieuwde pagina Sociale wijkteams

Wijkteams en sociaal professionals hebben als doel wijkbewoners te activeren en te ondersteunen in hun maatschappelijk functioneren. Ook hebben ze vaak een brede preventieve taak. Dit betekent dat er raakvlakken zijn met het werkgebied van de GGD en JGZ. Lees welke kansen er liggen voor samenwerking op het gebied van preventie op de vernieuwde pagina Sociale wijkteams.

Oktober 2017

Nieuwe factsheet Financiering van preventie

Op de pagina Financiering en capaciteit vindt u een nieuwe factsheet 'Financiering van preventie' van de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze geeft een overzicht van wat wel en niet kan als het gaat om financiering van preventie in de Zvw

Magazine Van nul tot later als ik groot ben

Nieuwe voorbeelden hoe JGZ en jeugdzorg elkaar versterken

In het online magazine Van nul tot later als ik groot ben vindt u 15 inspirerende praktijkverhalen van gemeenten en 14 succesfactoren die kunnen helpen bij preventie. Twee daarvan zijn THINK op school en Kid & Koffie op de kinderboerderij, die op deze voorbeeldenpagina zijn uitgelicht. 

September 2017

Seksuele gezondheid in verkiezingsprogramma 2018

Aidsfonds-Soa Aids Nederland en Rutgers roepen op om seksuele gezondheid op te nemen in het verkiezingsprogramma van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Bekijk de factsheet

Stappenplan agendasetting gezondheid en Omgevingswet

Met de komst van de nieuwe Omgevingswet moeten gemeenten gezondheid opnemen in zowel hun omgevingsvisie als hun omgevingsplan. Als gemeente of GGD kunt u nu al aan de slag om gezondheid op de agenda te krijgen. Bekijk het stappenplan

Kinderen hangen letters op de muur die het woord rookvrije generatie vormen

Rookvrij opgroeien in Haarlem-Oost

In deel drie van de communicatiereeks Rookvrij opgroeien Haarlem-Oost leest u over het vooronderzoek van het project. Regina Overberg, onderzoeker GGD Kennemerland, heeft onderzoek gedaan naar de Rookvrije belofte. Hierop beschrijft het gezin o.a. waarom ze hun huis rookvrij gaat maken. Regina vertelt over de knelpunten van het vooronderzoek.

Augustus 2017

Nieuwe voorbeelden integrale aanpak Seksuele gezondheid 

In het themadeel Seksuele gezondheid vindt u twee nieuwe voorbeelden binnen de integrale aanpak op de pijler voorlichting en educatie. GGD Zuid Limburg kwam naar aanleiding van regionale cijfers met een aanpak om de seksuele gezondheid bij jongeren in Zuid-Limburg te verbeteren. En GGD Noord- en Oost-Gelderland zette samen met de roc's een succesvol peereducatieprogramma op waarin seksuele gezondheid centraal staat. 

Nieuw: drie vragen aan Esther Kleine Deters 

Bij loketgezondleven.nl komen vaak vragen binnen over hoe je keuzes in gezondheidsbeleid richting gemeenten kunt onderbouwen. We legden deze vraag voor aan Esther Kleine Deters. Zij heeft vanuit haar functie als beleidsmedewerker Gezondheidsbevordering bij GGD Hollands Noorden veel ervaring met het ondersteunen en adviseren van gemeenten over lokaal gezondheidsbeleid. Bekijk deze rubriek

Juli 2017

Nieuwe voorbeelden en materialen Gezonde leefomgeving 

De voorbeelden- en materialenpagina van Dossier Gezonde leefomgeving hebben een update gehad. Op de voorbeeldenpagina Gezonde leefomgeving leest u onder andere het inspirerende voorbeeld van Amsterdam als Bewegende Stad en de Brabantse Health Deal. Op de materialenpagina Gezonde leefomgeving vindt u onder andere een handreiking bewonersparticipatie bij de inrichting van een gezonde leefomgeving.

Update Omgevingswet en gezondheid

De nieuwe Omgevingswet die in 2021 in werking treedt biedt kansen om de publieke gezondheid effectiever te beschermen en te bevorderen. In het nieuwe dossier Gezonde Leefomgeving staan tips om hiermee aan de slag te gaan. Ook vindt u een aantal voorbeeldomgevingsvisies van andere gemeenten.

Juni 2017

Nieuwe pagina met voorbeelden nota's gemeentelijk gezondheidsbeleid

Op de nieuwe pagina voorbeelden nota's gemeentelijk gezondheidsbeleid vindt u onder andere de beleidsnota van gemeente Amersfoort, die samen met professionals en inwoners tot stand is gekomen en als ambitie heeft: de gezonde Wijk-aanpak uitrollen in heel Amersfoort. Verder naar het zuiden hebben de 18 Zuid-Limburgse gemeenten de ambitie om de gezondheidsachterstand van Zuid-Limburgers ten opzichte van de rest van Nederland in te lopen. En gemeente Deventer wilde het opstellen van hun gezondheidsnota niet alleen achter de pc te laten plaatsvinden en besloot om deel te nemen aan de serious game VTV In2Action.

 

RIVM CGL op bezoek in Zuid-Limburg

Wilt u een exclusief kijkje in de lokale praktijk van het Zuid-Limburgse gezondheidsbeleid en de gezonde wijkaanpak in Lindenheuvel? Lees dan het verslag van het werkbezoek dat de collega’s van Centrum Gezond leven brachten aan gemeente Sittard-Geleen en GGD Zuid Limburg. Het doel was kennisuitwisseling tussen de lokale praktijk en de landelijke kennis en expertise van het CGL.

Communicatiereeks over Rookvrij opgroeien in Haarlem-Oost  

Op de pagina Rookvrij opgroeien in Haarlem-Oost vertelt Lida Samson (GGD Kennemerland) u elke twee maanden alle ins & outs van dit project. Centrum Gezond Leven volgt dit project op de voet en neemt u via een enerverende communicatiereeks mee naar de praktijk van deze gezonde wijkaanpak, van startup tot finish.

Afdrukken:

Via printer