U bent hier

Nieuw in de Handreiking Gezonde Gemeente

Juni 2018

Vernieuwde pagina seksuele gezondheid vluchtelingen

De pagina Seksuele gezondheid bij vluchtelingen is in samenwerking met Rutgers en Pharos geactualiseerd. U vindt hier onder andere de nieuwe 'Handreiking preventie en zorg seksuele gezondheid statushouders' voor gemeenten van Rutgers en Pharos en de laatste cijfers en feiten op dit thema.

Mei 2018

Rookvrij opgroeien in Haarlem-Oost

In de nieuwste editie van de communicatiereeks Rookvrij opgroeien in Haarlem-Oost leest u over de groepstraining voor zwangere vrouwen die in mei van start is gegaan. Ook leest u of de werving van cursisten tijdens de babybazaar een succes was.

April 2018

Actualisatie tabak

Het themadeel tabak is in samenwerking met het Trimbos-instituut geactualiseerd. Op de nieuwe pagina ‘Wat bereikt u met’ leest u wat de inzet op lokaal tabaksbeleid kan opleveren. Ook vindt u nieuwe feiten en cijfers. Lees meer over het leefstijlthema tabak.

Rookvrije Generatie

In het themadeel Tabak vindt u een nieuwe pagina over de Rookvrije Generatie, een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. Gemeenten kunnen het goede voorbeeld geven en de omgevingen waar kinderen komen (mee)rookvrij maken. U vindt op deze pagina onder andere een stappenplan voor gemeenten, waarin u in 7 stappen naar een rookvrije gemeente toewerkt.

Health Tour Amsterdam

In Amsterdam-West wordt sinds 4 jaar de Health Tour Amsterdam georganiseerd, een programma om mensen in beweging te krijgen en overgewicht te verminderen. Twaalf weken lang gaan acht tot twaalf inwoners van Amsterdam-West aan de slag met een team van fysiotherapeuten, sportcoaches, diëtisten en psychologen met als doel: blijvend in beweging. Maartje Kuijpens, fysiotherapeut en mede-initiatiefneemster van de Health Tour Amsterdam, vertelt over het succes van dit programma. U vindt dit nieuwe voorbeeld op de pagina fysiotherapie in het dossier Preventie, zorg en welzijn.

Maart 2018

Rookvrij Opgroeien in Haarlem-Oost

In deel vijf van de communicatiereeks Rookvrij opgroeien Haarlem-Oost leest u over het kinderpersbureau, dat werd opgezet om samen met kinderen uit de wijk filmpjes en foto’s te maken om meningen over roken in beeld te brengen. Beelden die gebruikt worden om met ouders/verzorgers in gesprek te gaan. Marjon Straver, projectmedewerker bij Rookvrij Opgroeien Haarlem-Oost startte dit initiatief. 

Februari 2018

RIVM-toolkit Preventie in de wijk

De RIVM-toolkit Preventie in de wijk, samen werken aan gezondheid en welzijn van inwoners biedt gemeenten concrete handvatten om de gezondheid van hun inwoners te bevorderen. In deze toolkit zijn negen verschillende wijktypen beschreven, met per wijktype preventiethema’s en bijbehorende effectieve interventies op basis van opvallende wijkkenmerken.

Twee nieuwe voorbeelden over een gezonde leefomgeving

Op de pagina voorbeelden gezonde leefomgeving leest u hoe jong en oud vruchten plukken van de generatietuin in Wierden en hoe parken in Amsterdam steeds groener worden door het initiatief Park om de Hoek.

3 vragen aan Lea Janssen en Sandra Akkermans

Bij Loketgezondleven.nl komen vragen binnen over hoe je als GGD nu al aan de slag kunt met de Omgevingswet. We stellen deze vraag aan Lea Janssen en Sandra Akkermans van GGD Zuid Limburg. Lea werkt als senior beleidsadviseur bij Kennis, Innovatie en Onderzoek. Sandra is milieugezondheidkundige bij de unit medische milieukunde. Beiden zijn zij betrokken bij de leefomgeving en de Omgevingswet. Lees de rubriek Drie vragen aan

Actualisatie themadeel Overgewicht

Het themadeel Overgewicht heeft een update gehad. Bekijk welke effecten de inzet op overgewicht heeft op de nieuwe pagina 'Wat bereikt u met de inzet op overgewicht'. Ook vindt u de laatste cijfers en feiten op dit thema. Daarnaast vindt u actuele voorbeelden en leest u alles over de integrale aanpak. 

Vernieuwde pagina Werkbezoeken Gezonde Wijk

De collega’s van het RIVM Centrum Gezond Leven gaan regelmatig op werkbezoek bij gemeenten en GGD'en, voor een kennisuitwisseling tussen lokaal en landelijk. Op deze pagina leest u meer over de werkbezoeken die CGL in 2017 aflegde. Bekijk de pagina Werkbezoeken Gezonde Wijk

Januari 2018

Voorbeeld omgevingsvisie gemeente Noordenveld

Janine Hogeman, procesbegeleider Omgevingsvisie bij gemeente Noordenveld, vertelt hoe de gemeente een omgevingsvisie heeft opgesteld. Lees meer op de pagina voorbeelden omgevingsvisies en omgevingsplannen

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer