U bent hier

Nieuw in de Handreiking Gezonde Gemeente

Oktober 2018

Interventies gezond en vitaal ouder worden

Aan het themadossier gezond en vitaal ouder worden is een nieuwe pagina toegevoegd: interventies gezond en vitaal ouder worden.

Sport en bewegen

Het leefstijlthema Sport en bewegen is geactualiseerd.

Wijk-en buurtcijfers eenzaamheid

Als onderdeel van de toolkit Eén tegen eenzaamheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, presenteert het RIVM kaarten en cijfers op gemeente-, wijk- en buurtniveau over verschillende vormen van eenzaamheid. Hierdoor wordt inzichtelijk in welke gebieden eenzaamheid vaker voorkomt. Naast de eenzaamheidscijfers worden er cijfers gepresenteerd van kenmerken die gerelateerd zijn aan eenzaamheid. 

September 2018

Wat werkt dossier alcoholpreventie en ouderen

Hoe kunt u als gemeente inzetten op preventie van overmatig alcoholgebruik bij 55-plussers? Wat werkt, wat werkt waarschijnlijk en wat is nog onbekend? U vindt het in het nieuwe wat werkt dossier alcoholpreventie en ouderen.

 

Wat werkt dossier ouderen en bewegen

Een groot deel van de 55-plussers beweegt te weinig, terwijl voldoende bewegen de basis is voor het behoud van fysieke capaciteiten, mobiliteit en zelfredzaamheid. Gemeenten kunnen 55-plussers direct of indirect ondersteunen bij bewegen door interventies in te zetten. Wat werkt? Hoe kunt u hier direct mee aan de slag? U leest het in het nieuwe wat werkt dossier ouderen en bewegen.

 

Nieuwe wijkinterventie: SLIMMER

Inwoners uit de gemeente Doetinchem met overgewicht en risico op diabetes hebben baat bij de interventie SLIMMER, die gebaseerd is op de bewezen effectieve SLIM-interventie. Buurtsportcoach Martine Steijvers en praktijkondersteuner Dianne Bonnenberg vertellen over de wijkgerichte, multidisciplinaire aanpak die daarvoor nodig is.

Update interventiepagina's van de themadelen

De interventiepagina's van de themadelen (alcohol, depressie, drugs, overgewicht, seksuele gezondheid, sport en bewegen, tabak, valpreventie) in de Handreiking gezonde gemeente hebben een update gehad. Naast de relevante interventieoverzichten voor het thema vindt u ook een aantal interventies uitgelicht en 'wat werkt' bij dit thema. Ook vindt u welke interventies recent erkend zijn. 

Nieuwe wijkinterventie: Diabetes challenge

Twintig weken lang wandelen met lokale zorgverleners om conditie op te bouwen voor een vierdaagse. Dat is de Diabetes Challenge, die landelijk wordt georganiseerd door de Bas van de Goor Foundation. In de Utrechtse wijk Overvecht doen ze al enkele jaren mee.

Augustus 2018

Rookvrij opgroeien Haarlem-Oost

In de nieuwste editie van de communicatiereeks Rookvrij opgroeien in Haarlem-Oost leest u over de groepstraining Samen Stoppen met Roken voor zwangere (jonge) vrouwen en jonge ouders die september 2018 in Haarlem-Oost van start gaat. 

Juli 2018

Vernieuwde pagina Burgerparticipatie

Op de vernieuwde pagina Burgerparticipatie vindt u onder andere tips hoe u burgerparticipatie kunt opstarten en handvatten voor succesvolle burgerparticipatie. Ook hebben we een aantal handige materialen op een rijtje gezet die helpen om burgerparticipatie van de grond te krijgen.  

Nieuw voorbeeld preventie in de buurt: Valanalyse 65+

De Valanalyse 65+ helpt zorgverleners om in korte tijd het valrisico onder 65-plussers te inventariseren, zodat advies op maat mogelijk is. Deze erkende interventie van VeiligheidNL wordt in enkele Woerdense wijken ingezet als onderdeel van een pilot valpreventie. Leefstijlcoach Maarten Stiggelbout en praktijkondersteuner Chellie Heijmans vertellen erover.

Nieuwe materialen gezonde leefomgeving

Nieuw zijn de praatplaten behorend bij kernwaarden Gezonde leefomgeving van GGD GHOR Nederland (juli 2018). Deze platen kunnen gebruikt worden door GGD-medewerkers die werken op het thema ‘gezonde leefomgeving’, maar ook andere professionals die werken aan een gezonde leefomgeving kunnen de platen gebruiken.

Actualisatie cijfers op wijkniveau

Op Volksgezondheidenzorg.info staan kaarten met cijfers over gezondheid en leefstijl op wijk- en buurtniveau. Thema's zijn onder andere eenzaamheid, psychische ongezondheid en rokers per wijk. Bekijk de geactualiseerde landelijke kaarten met wijkcijfers.

Informatie wijkgezondheidsprofiel vernieuwd

Een wijkgezondheidsprofiel maken, hoe doet u dat? Op de geactualiseerde pagina's over het wijkgezondheidsprofiel op loketgezondleven.nl vindt u een handig stappenplan en ontdekt u welke informatiebronnen u kunt gebruiken. Verschillende gemeenten laten zien hoe zij het wijkgezondheidsprofiel hebben gepresenteerd of gebruikt hebben als startpunt van hun beleid of aanpak. 

Gezond en vitaal ouder worden

Inzetten op preventie bij ouderen kan ertoe bijdragen dat de eigen regie of zelfredzaamheid wordt versterkt en dat problematiek als eenzaamheid of beperkingen in mobiliteit vermindert of wegblijft. Hoe u in uw gemeente kunt inzetten op het gezond en vitaal ouder worden van uw inwoners, leest u in dit nieuwe themadossier.

Juni 2018

Vernieuwde pagina seksuele gezondheid vluchtelingen

De pagina Seksuele gezondheid bij vluchtelingen is in samenwerking met Rutgers en Pharos geactualiseerd. U vindt hier onder andere de nieuwe 'Handreiking preventie en zorg seksuele gezondheid statushouders' voor gemeenten van Rutgers en Pharos en de laatste cijfers en feiten op dit thema.

Mei 2018

Rookvrij opgroeien in Haarlem-Oost

In de nieuwste editie van de communicatiereeks Rookvrij opgroeien in Haarlem-Oost leest u over de groepstraining voor zwangere vrouwen die in mei van start is gegaan. Ook leest u of de werving van cursisten tijdens de babybazaar een succes was.

Informatie over valpreventie geactualiseerd

Het themadeel valpreventie is geactualiseerd met onder andere nieuwe cijfers en een pagina 'wat bereikt u met inzetten op valpreventie?'

April 2018

Actualisatie tabak

Het themadeel tabak is in samenwerking met het Trimbos-instituut geactualiseerd. Op de nieuwe pagina ‘Wat bereikt u met’ leest u wat de inzet op lokaal tabaksbeleid kan opleveren. Ook vindt u nieuwe feiten en cijfers. Lees meer over het leefstijlthema tabak.

Rookvrije Generatie

In het themadeel Tabak vindt u een nieuwe pagina over de Rookvrije Generatie, een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. Gemeenten kunnen het goede voorbeeld geven en de omgevingen waar kinderen komen (mee)rookvrij maken. U vindt op deze pagina onder andere een stappenplan voor gemeenten, waarin u in 7 stappen naar een rookvrije gemeente toewerkt.

Rookvrij Opgroeien in Haarlem-Oost

In deel vijf van de communicatiereeks Rookvrij opgroeien Haarlem-Oost leest u over het kinderpersbureau, dat werd opgezet om samen met kinderen uit de wijk filmpjes en foto’s te maken om meningen over roken in beeld te brengen. Beelden die gebruikt worden om met ouders/verzorgers in gesprek te gaan. Marjon Straver, projectmedewerker bij Rookvrij Opgroeien Haarlem-Oost startte dit initiatief. 

Health Tour Amsterdam

In Amsterdam-West wordt sinds 4 jaar de Health Tour Amsterdam georganiseerd, een programma om mensen in beweging te krijgen en overgewicht te verminderen. Twaalf weken lang gaan acht tot twaalf inwoners van Amsterdam-West aan de slag met een team van fysiotherapeuten, sportcoaches, diëtisten en psychologen met als doel: blijvend in beweging. Maartje Kuijpens, fysiotherapeut en mede-initiatiefneemster van de Health Tour Amsterdam, vertelt over het succes van dit programma. U vindt dit nieuwe voorbeeld op de pagina fysiotherapie in het dossier Preventie, zorg en welzijn.

Maart 2018

Afdrukken:

Via printer