April 2020

Nieuwe factsheet Advies op maat

Factsheet Advies op maat 2020

Samen met onze partners hebben we in 2019 meerdere gemeenten en GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst'en geadviseerd over uiteenlopende vraagstukken op het gebied van gezondheid en preventie. Bekijk de voorbeelden en ontdek de mogelijkheden voor advies op maat in de nieuwe factsheet Advies op maat Gezond Leven.

Aan de slag met uw lokale nota gezondheidsbeleid?

De pagina's onder Wettelijk en beleidskader publieke gezondheid zijn geactualiseerd. Hier vindt u de handvatten voor het vertalen van landelijk beleid naar een lokale nota gezondheidsbeleid, lokaal preventieakkoord en lokaal sportakkoord. Lees ook meer over wat is preventie, wettelijke kaders en landelijke gezondheidsprogramma's.

Coronavirus en leefstijladviezen

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ontwikkelde in samenwerking met thema-instituten, het LCILandelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel RIVM) en de Wetenschappelijke Adviesraad Corona Gedragsunit van het RIVM verschillende leefstijladviezen om in tijden van het coronavirus uw mentale en lichamelijke gezondheid op peil te houden. Op de nieuwe pagina Coronavirus en leefstijl leest u wat u als gemeente-, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst- en zorgprofessional kunt doen om inwoners hierbij te helpen.

Bekijk de adviezen voor de thema's:

Maart 2020

E-magazine en evaluatie programma Gezond Leven

Het e-magazine Gezond Leven presenteert de highlights van 2019; de belangrijkste ontwikkelingen, interventies en feiten en cijfers rondom kennis voor een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving. Ontdek ook hoe professionals bij GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst'en, gemeenten en thema-instituten het programma Gezond Leven beoordelen in de evaluatie

Aan de slag met gezondheid in uw gemeente

Integraal werken aan een sterke gezondheid van inwoners in uw gemeente, wijk of buurt? De nieuwe folder Aan de slag met gezondheid in uw gemeente biedt een greep uit het aanbod op Loketgezondleven.nl. Van kennis die werkt tot voorbeelden en praktische tips.

Februari 2020

Voorbeelden interventies uitvoeren

De nieuwe pagina Voorbeelden van interventies uitvoeren laat zien hoe gemeenten, GDD'en en organisaties aan de slag gaan met gezondheidsinterventies in de wijk. Bekijk onder andere de voorbeelden van Wijzer in de Wijk en GO! Utrecht.

Leefstijlthema Tabak vernieuwd

In samenwerking met het Trimbos-instituut is het leefstijlthema Tabak vernieuwd. Zo zijn onder andere de cijfers en feiten geactualiseerd en de pagina's onder Integrale aanpak tabakspreventie geüpdatet.

Rookvrij Opgroeien in Haarlem-Oost

Rookvrij Opgroeien in Haarlem-Oost is een project dat zich richtte op het versterken van gezondheid en welzijn van wijkbewoners in de periode 2017-2019. Een mooi, experimenteel voorbeeld van wijkgerichte gezondheidsbevordering. Inmiddels is het project afgelopen en heeft er een evaluatie plaatsgevonden. Lees op deze pagina de belangrijkste resultaten en lessons learned.

Januari 2020

Stappenplan Hoe evalueer ik mijn (integrale) aanpak?

Het nieuwe stappenplan Hoe evalueer ik mijn (integrale) aanpak? helpt bij het opstellen van een evaluatieplan van uw integrale aanpak in de wijk of gemeente. Door aan het begin keuzes te maken over evalueren, voorkomt u dat u achteraf mogelijkheden voor evalueren heeft gemist.

Gezonde sociale woonomgeving

Ouderen sporten buiten onder begeleiding

Benieuwd hoe sociale veiligheid en sociale cohesie invloed hebben op gezondheid in de wijk of buurt? U leest het op de nieuwe pagina’s over een gezonde sociale woonomgeving. Ook vindt u praktische tips, voorbeelden en interventies om sociale veiligheid en sociale cohesie te verbeteren.

Video Advies op maat

Met Advies op maat geeft het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu kosteloos advies over effectief gezondheidsbeleid met kennis die werkt, toegesneden op de situatie in uw gemeente of regio. Bekijk de video en ontdek hoe Advies op maat de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Hollands Noorden heeft geholpen bij het opstellen van een nieuwe aanpak voor advies en ondersteuning richting gemeenten. 

Instrumenten integraal werken

De pagina met instrumenten voor integraal werken is geüpdatet. Ook vindt u nu instrumenten voor alle stappen van de Gezonde Wijkaanpak. Bekijk de instrumenten voor het maken van een wijkgezondheidsprofiel, prioriteiten en doelen kiezen, interventies kiezen, interventies uitvoeren en monitoren en evalueren.

Richtlijn Gezondere Eetomgevingen

Het Voedingscentrum ontwikkelde de Richtlijn Gezondere Eetomgevingen om organisaties te helpen bij het gezonder maken van eetomgevingen, bijvoorbeeld treinstations, ziekenhuizen of bibliotheken. Zo worden gezonde voedselkeuzes makkelijker gemaakt. Bekijk ook de ideeën voor gemeentelijk beleid van het Voedingscentrum.

December 2019

Voorbeelden lokale preventieakkoorden

Benieuwd hoe andere gemeenten hun lokale preventieakkoorden vormgeven? Wij hebben een aantal voorbeelden van lokale preventieakkoorden voor u verzameld. Bekijk de akkoorden van onder andere de gemeente Rotterdam en de gemeente Nijmegen en hun partners.

Themadelen overgewicht, alcohol en drugs

De themadelen overgewicht, alcohol en drugs zijn geüpdatet. Zo bent u verzekerd van de laatste cijfers en feiten, nieuwe lokale voorbeelden en de meest actuele landelijke kaders. Zoals u van ons gewend bent, bieden we een integrale aanpak voor het beleid en uitvoering in uw gemeente . Deze is volledig uitgewerkt op de vier pijlers en verrijkt met de laatste inzichten.

Kiezen en aanpassen van interventies

Op basis van het wijkgezondheidsprofiel kiest u een mix van erkende interventies voor het stimuleren van een gezonde leefstijl. Hierbij is  een brede en integrale aanpak noodzakelijk. Het nieuwe stappenplan 'Kiezen en aanpassen van interventies' helpt u bij het selecteren van interventies. Vervolgens kunt u de interventies aanpassen op uw doelgroep en lokale context.

Wegwijzer lokale aanpak overgewicht

Aan de slag met het thema overgewicht in uw lokaal preventieakkoord? In de nieuwe Wegwijzer overgewicht vindt u handige informatie en producten die helpen bij het vormgeven van een lokale aanpak overgewicht.

November 2019

Nieuwe integrale gemeentelijke gezondheidsnota's

Gaat u aan de slag met uw gemeentelijke gezondheidsnota? Een integrale aanpak is belangrijk bij het maken van uw gezondheidsbeleid. Bekijk de nieuwste voorbeelden van integrale gemeentelijke gezondheidsnota's van gemeente Utrecht, regio Zuid-Limburg en regio IJsselland.

September 2019

Dossier Armoede, schulden en gezondheid

Hoe kun je als gemeente de situatie en  gezondheid van  mensen die leven in schulden en armoede verbeteren? Het dossier Armoede, schulden en gezondheid  (i.s.m. PharosPharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen. ) geeft handvatten voor een integrale aanpak. De aanpak richt zich op vier factoren: beschikbare financiële middelen, chronische stress, gedragsfactoren  en slechte gezondheid.  Verder vind je in het dossier een overzicht van landelijke programma’ s, beschikbare erkende interventies, goede voorbeelden en tips die helpen om een uitvoeringsplan vorm te geven.

Nieuw voorbeeld valpreventie: Thuis Onbezorgd Mobiel

Er is een nieuw voorbeeld geplaatst op de pagina voorbeelden valpreventie: Thuis Onbezorgd Mobiel. 65-plussers ervaren een betere kwaliteit van leven door het volgen van het TOM-programma (Thuis Onbezorgd Mobiel), een aanpak met aandacht voor valpreventie door een gericht beweegprogramma, voedingsvoorlichting en sociale steun. Dit programma is opgezet door VeiligheidNL, Nutricia, Philips en zorgverzekeraar ONVZ en in samenwerking met lokale partners in 5 verschillende regio’s uitgevoerd en onderzocht onder 145 deelnemende ouderen. Resultaat van het programma is dat de kracht en balans van de ouderen verbeterd is en het aantal mensen dat is gevallen afgenomen is. Tevens geven de ouderen zelf aan dat hun gezondheid is verbeterd en ze beter in hun vel zitten. Uit onderzoek blijkt dat de integrale en lokale aanpak van TOM dus werkt!

Stappenplan Hoe creëer ik draagvlak voor gezondheidsbeleid?

Het stappenplan Hoe creëer ik draagvlak voor gezondheidsbeleid? op de pagina Bestuurlijk draagvlak en borgen van lokaal gezondheidsbeleid is nu ook als download beschikbaar zodat u het ook offline bij de hand kunt houden.

Nieuw voorbeeld gezonde leefomgeving

Op de pagina Gezonde leefomgeving staat een nieuw voorbeeld: Ontmoeten, spelen en natuur in 12 Gezonde Buurten. Binnen het project Gezonde Buurten worden buurtplekken gerealiseerd waar ontmoeten, spelen en natuur samengaan. Het ontwerp en de realisatie doen buurtbewoners zelf, in samenwerking met de gemeente. Ze worden daarbij geholpen door de experts en procesbegeleiders van Jantje Beton en IVN natuureducatie. Zo zijn er bijvoorbeeld al 'tiny forests' en een 'struintuin' aangelegd. Het project Gezonde Buurten wordt gefinancierd door het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Van 2018 tot 2021 worden er in totaal twaalf Gezonde Buurten in acht gemeenten gerealiseerd.