U bent hier

Nieuw in de Handreiking Gezonde Gemeente

Februari 2018

RIVM-toolkit Preventie in de wijk

De RIVM-toolkit Preventie in de wijk, samen werken aan gezondheid en welzijn van inwoners biedt gemeenten concrete handvatten om de gezondheid van hun inwoners te bevorderen. In deze toolkit zijn negen verschillende wijktypen beschreven, met per wijktype preventiethema’s en bijbehorende effectieve interventies op basis van opvallende wijkkenmerken.

Twee nieuwe voorbeelden over een gezonde leefomgeving

Op de pagina voorbeelden gezonde leefomgeving leest u hoe jong en oud vruchten plukken van de generatietuin in Wierden en hoe parken in Amsterdam steeds groener worden door het initiatief Park om de Hoek.

3 vragen aan Lea Janssen en Sandra Akkermans

Bij Loketgezondleven.nl komen vragen binnen over hoe je als GGD nu al aan de slag kunt met de Omgevingswet. We stellen deze vraag aan Lea Janssen en Sandra Akkermans van GGD Zuid Limburg. Lea werkt als senior beleidsadviseur bij Kennis, Innovatie en Onderzoek. Sandra is milieugezondheidkundige bij de unit medische milieukunde. Beiden zijn zij betrokken bij de leefomgeving en de Omgevingswet. Lees de rubriek Drie vragen aan

Actualisatie themadeel Overgewicht

Het themadeel Overgewicht heeft een update gehad. Bekijk welke effecten de inzet op overgewicht heeft op de nieuwe pagina 'Wat bereikt u met de inzet op overgewicht'. Ook vindt u de laatste cijfers en feiten op dit thema. Daarnaast vindt u actuele voorbeelden en leest u alles over de integrale aanpak. 

Vernieuwde pagina Werkbezoeken Gezonde Wijk

De collega’s van het RIVM Centrum Gezond Leven gaan regelmatig op werkbezoek bij gemeenten en GGD'en, voor een kennisuitwisseling tussen lokaal en landelijk. Op deze pagina leest u meer over de werkbezoeken die CGL in 2017 aflegde. Bekijk de pagina Werkbezoeken Gezonde Wijk

Januari 2018

Voorbeeld omgevingsvisie gemeente Noordenveld

Janine Hogeman, procesbegeleider Omgevingsvisie bij gemeente Noordenveld, vertelt hoe de gemeente een omgevingsvisie heeft opgesteld. Lees meer op de pagina voorbeelden omgevingsvisies en omgevingsplannen

December 2017

Nieuwe pagina fysiotherapeut

In het dossier Preventie, zorg en welzijn staat een nieuwe pagina online over samenwerken met de fysiotherapeut. Lees meer over wat samenwerking met fysiotherapeuten oplevert en wat aanknopingspunten zijn om samen te gaan werken.

Actualisatie themadeel Sport en bewegen

Het themadeel Sport en bewegen heeft een update gehad. Bekijk welke effecten sport en bewegen heeft op de nieuwe pagina 'Wat bereikt u met de inzet op sport en wegen'. Ook vindt u de laatste cijfers en feiten op dit thema. Daarnaast vindt u actuele voorbeelden en leest u alles over de integrale aanpak. 

November 2017

Vernieuwde pagina Wijkverpleegkundige

De wijkverpleegkundige is een belangrijke speler in de wijk als het gaat om verbinden van preventie, zorg en welzijn. Op de vernieuwde pagina Wijkverpleegkundige leest u meer over de rol van de wijkverpleegkundige. Ook vindt u een aantal voorbeelden en een inspiratiebundel voor wijkverpleegkundigen.

Vernieuwde pagina Sociale wijkteams

Wijkteams en sociaal professionals hebben als doel wijkbewoners te activeren en te ondersteunen in hun maatschappelijk functioneren. Ook hebben ze vaak een brede preventieve taak. Dit betekent dat er raakvlakken zijn met het werkgebied van de GGD en JGZ. Lees welke kansen er liggen voor samenwerking op het gebied van preventie op de vernieuwde pagina Sociale wijkteams.

Oktober 2017

Magazine Van nul tot later als ik groot ben

Nieuwe voorbeelden hoe JGZ en jeugdzorg elkaar versterken

In het online magazine Van nul tot later als ik groot ben vindt u 15 inspirerende praktijkverhalen van gemeenten en 14 succesfactoren die kunnen helpen bij preventie. Twee daarvan zijn THINK op school en Kid & Koffie op de kinderboerderij, die op deze voorbeeldenpagina zijn uitgelicht. 

September 2017

Seksuele gezondheid in verkiezingsprogramma 2018

Aidsfonds-Soa Aids Nederland en Rutgers roepen op om seksuele gezondheid op te nemen in het verkiezingsprogramma van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Bekijk de factsheet

Stappenplan agendasetting gezondheid en Omgevingswet

Met de komst van de nieuwe Omgevingswet moeten gemeenten gezondheid opnemen in zowel hun omgevingsvisie als hun omgevingsplan. Als gemeente of GGD kunt u nu al aan de slag om gezondheid op de agenda te krijgen. Bekijk het stappenplan

Kinderen hangen letters op de muur die het woord rookvrije generatie vormen

Rookvrij opgroeien in Haarlem-Oost

In deel drie van de communicatiereeks Rookvrij opgroeien Haarlem-Oost leest u over het vooronderzoek van het project. Regina Overberg, onderzoeker GGD Kennemerland, heeft onderzoek gedaan naar de Rookvrije belofte. Hierop beschrijft het gezin o.a. waarom ze hun huis rookvrij gaat maken. Regina vertelt over de knelpunten van het vooronderzoek.

Augustus 2017

Nieuwe voorbeelden integrale aanpak Seksuele gezondheid 

In het themadeel Seksuele gezondheid vindt u twee nieuwe voorbeelden binnen de integrale aanpak op de pijler voorlichting en educatie. GGD Zuid Limburg kwam naar aanleiding van regionale cijfers met een aanpak om de seksuele gezondheid bij jongeren in Zuid-Limburg te verbeteren. En GGD Noord- en Oost-Gelderland zette samen met de roc's een succesvol peereducatieprogramma op waarin seksuele gezondheid centraal staat. 

Nieuw: drie vragen aan Esther Kleine Deters 

Bij loketgezondleven.nl komen vaak vragen binnen over hoe je keuzes in gezondheidsbeleid richting gemeenten kunt onderbouwen. We legden deze vraag voor aan Esther Kleine Deters. Zij heeft vanuit haar functie als beleidsmedewerker Gezondheidsbevordering bij GGD Hollands Noorden veel ervaring met het ondersteunen en adviseren van gemeenten over lokaal gezondheidsbeleid. Bekijk deze rubriek

Juli 2017

Nieuwe voorbeelden en materialen Gezonde leefomgeving 

De voorbeelden- en materialenpagina van Dossier Gezonde leefomgeving hebben een update gehad. Op de voorbeeldenpagina Gezonde leefomgeving leest u onder andere het inspirerende voorbeeld van Amsterdam als Bewegende Stad en de Brabantse Health Deal. Op de materialenpagina Gezonde leefomgeving vindt u onder andere een handreiking bewonersparticipatie bij de inrichting van een gezonde leefomgeving.

Update Omgevingswet en gezondheid

De nieuwe Omgevingswet die in 2021 in werking treedt biedt kansen om de publieke gezondheid effectiever te beschermen en te bevorderen. In het nieuwe dossier Gezonde Leefomgeving staan tips om hiermee aan de slag te gaan. Ook vindt u een aantal voorbeeldomgevingsvisies van andere gemeenten.

Afdrukken:

Via printer