U bent hier

Nieuw in de Handreiking Gezonde Gemeente

April 2017

Doelen-inspanningenmatrix van GGD Amsterdam

De gemeente Amsterdam stelde naar aanleiding van de decentralisaties een Beleidsplan voor het Sociaal Domein op met daarin een doelen-inspanningen-netwerk (DIN). Lees meer over deze doelen-inspanningenmatrix

Nieuw: Factsheet Gezonde Leefomgeving

De nieuwe Omgevingswet biedt tal van kansen om aan de slag te gaan met een omgeving die uitnodigt tot gezond gedrag. Hoe je dit kunt doen lees je in de nieuwe Factsheet Gezonde Leefomgeving (april 2017). Hier staan de belangrijkste highlights voor het bevorderen van een gezonde fysieke en sociale leefomgeving op een rij. Je leest welke rol je als gemeente kunt spelen en je krijgt tips en voorbeelden ter inspiratie.

Dossier gezonde leefomgeving

Hoe stimuleer je gezond gedrag vanuit een Gezonde Leefomgeving? Welke kansen biedt de nieuwe Omgevingswet hiervoor? In het Dossier gezonde leefomgeving leest u welke rol de gemeente hierin kan spelen. De factsheet Gezonde Leefomgeving is een praktisch hulpmiddel hierbij.

Maart 2017

Kaarten op wijkniveau op VZinfo

Op Volksgezondheidenzorg.nl vindt u nu kaarten op wijkniveau. Het RIVM  heeft cijfers over gezondheid en leefstijl berekend voor alle wijken en buurten in Nederland op basis van de 387.195 respondenten van de Gezondheidsmonitor volwassenen 2012 van GGD’en, CBS en RIVM. Er zijn onder andere kaarten van Beperkingen in bewegen per wijkBeweegnorm per wijkEenzaamheid per wijkMantelzorgers per wijkOvergewicht per wijk en Rokers per wijk

Afbeelding van beleidswijzer sport en bewegen maart 2017

Vernieuwde Beleidswijzer Sport en bewegen

Sport- en beweegbeleid schrijven, waar begin je? Het herzien van bestaand sport- en beweegbeleid, wat blijft overeind en wat niet? Hoe doen andere gemeenten dat? Ga je het wiel opnieuw uitvinden? Hoe creëer je draagvlak en betrek je partijen? De vernieuwde Beleidswijzer Sport en Bewegen van Kenniscentrum Sport (maart 2017) is een handig hulpmiddel om beleidsadviseurs van gemeenten te helpen bij het beantwoorden van deze vragen.

Congres 18 mei 2017: Sturen op integraal werken

Over effectief integraal werken is meer onderbouwde en praktische kennis beschikbaar dan veel gemeenten weten. Zeven kennisinstituten én de Werkplaatsen Sociaal Domein organiseren samen met Binnenlands Bestuur het congres Sturen op integraal Werken, voor beleidsambtenaren en bestuurders. Het congres vindt plaats op 18 mei in Antropia in Driebergen. Lees meer over dit congres

Nieuwe inspiratie voor lokale aanpak van overgewicht

Wat kun je doen als de cijfers van overgewicht in jouw gemeente hoger liggen dan elders? Hoe kun je succesvol investeren in de aanpak van overgewicht bij jeugd en volwassenen en welke aanpak hanteer je bij kwetsbare groepen? Hoe werk je samen met partners in de wijk? In het geactualiseerde themadeel Overgewicht vindt u inspirerende voorbeelden en concrete handvatten en stappenplannen om overgewicht aan te pakken. 

Februari 2017

Samenwerken met de buurtsportcoach

De buurtsportcoach is een belangrijke professional bij het opzetten en uitvoeren van lokaal sport- en beweegbeleid. In het geactualiseerde themadeel Sport en bewegen leest u wat de buurtsportcoach voor u kan betekenen bij het opzetten en uitvoeren van dit beleid. Ook vindt u een inspirerend voorbeeld uit Den Haag. Lees meer over de buurtsportcoach

Ronde Tafel-gesprek leidt tot goede samenwerking Jeugdbeleid

Om input te verzamelen voor een breed gedragen jeugdbeleid 2017 heeft de gemeente Ooststellingwerf een Ronde Tafel-gesprek met jongeren en maatschappelijke partijen georganiseerd. Benieuwd wat deze bijeenkomst meteen al aan concrete activiteiten heeft opgeleverd? Lees meer over het Ronde Tafel-gesprek

Januari 2017

Wettelijk en beleidskader publieke gezondheid

De pagina Wettelijk en beleidskader publieke gezondheid heeft een update gehad. U leest hier onder andere over de Wet publieke gezondheid, de Omgevingswet en de stand van zaken rondom de decentralisaties. Ook vindt u voorbeelden van gezondheidsnota's. Nieuw is de pagina Publieke gezondheid en sociaal domein. Bekijk de pagina Wettelijk en beleidskader publieke gezondheid

December 2016

Oproep gebruikerspanel Preventie in de Buurt

Werk je aan preventie met en vanuit de huisartsenpraktijk en wil je jouw expertise inzetten voor het gebruikerspanel van Preventie in de Buurt? RIVM Centrum Gezond Leven en het Nederlands Huisartsen Genootschap komen graag in contact met professionals die werken bij GGD’en, gemeenten, huisartsenpraktijk of wijkteam. Denk mee hoe kennis en producten goed aansluiten bij wensen uit de praktijk. Lees over het gebruikerspanel op Loketgezondleven.nl.

Themadeel Depressie geactualiseerd

Wat kun je als gemeente of lokale professional doen aan depressie? In het geactualiseerde themadeel depressie in de Handreiking Gezonde Gemeente vind je actuele feiten en cijfers, en handvatten voor integrale depressie- en suïcidepreventie op lokaal niveau. Ook staan er nieuwe voorbeelden zoals Happyles, een programma voor (v)mbo-leerlingen om mentale veerkracht te bevorderen en depressie te voorkomen. Lees themadeel Depressie.

Valpreventie: ouderen lang en zelfstandig thuis

Ouderen (65-plussers) lopen het grootste risico op een val en houden daar vaker klachten aan over van blijvende aard. Valongelukken zijn vaak goed te voorkomen, gemeenten en lokale professionals kunnen daar samen een rol in spelen. Het geactualiseerde themadeel Valpreventie in de Handreiking Gezonde Gemeente biedt praktische handvatten voor een integrale aanpak. Het themadeel geeft daarnaast de meest recente cijfers en feiten en voorbeelden uit de praktijk, zoals de aanpak in de regio Nijmegen waar een breed lokaal samenwerkingsverband rond valpreventie is ontstaan. Benieuwd wat dit heeft opgeleverd? Je leest het in het themadeel.  

November 2016

Infographic Gezonde Wijkaanpak

Effectief werken aan gezondheid in de wijk? Bekijk de belangrijkste stappen in de infographic Gezonde Wijkaanpak. De infographic is interactief, zodat je snel en gemakkelijk bij de achtergrondinformatie komt. Bijvoorbeeld als je meer wilt weten over samenwerken, interventies kiezen of succesfactoren. De infographic kun je inzetten bij gesprekken met partners en bewoners in de wijk. Bekijk de infographic, bij voorkeur in Google Chrome of Firefox.

Samenwerken aan een gezonde en vitale wijk

De pagina Samenwerken aan een gezonde en vitale wijk heeft een update gehad. U vindt onder andere een stappenplan waarin u leest hoe u in vier stappen tot een geslaagde samenwerking kunt komen, en wat de succesfactoren voor een geslaagde samenwerking zijn. Ook vind u een aantal inspirerende voorbeelden en materialen die u kunt gebruiken als u gaat samenwerken. Bekijk de pagina Samenwerken aan een gezonde en vitale wijk.

Oktober 2016

Nieuwe inspiratie voor aanpak overgewicht

Hoe investeer je op lokaal niveau succesvol in de aanpak van overgewicht? In het geactualiseerde themadeel Overgewicht van de Handreiking Gezonde Gemeente vind je onder andere nieuwe inspirerende voorbeelden om overgewicht te voorkomen of aan te pakken. Ook vind je er een stappenplan voor het evalueren van je beleid en aanpak. Bekijk het themadeel Overgewicht.

Nieuw interventieoverzicht valpreventie

In het interventieoverzicht op Loketgezondleven vindt u het nieuwe interventieoverzicht van valpreventie (dit was voorheen letselpreventie). Voorbeelden van interventies valpreventie zijn Zicht op Evenwicht, Halt! U valt en In Balans. In het overzicht vindt u nog veel meer interventies voor valpreventie. 

Psychische gezondheid vluchtelingen

Vluchtelingen hebben vaak schokkende gebeurtenissen meegemaakt: oorlogen, rampen, lichamelijk of seksueel geweld. Wat betekent dit voor psychosociale ondersteuning en het signaleren van psychische problematiek bij vluchtelingen? Welke rol kan het Psychosociaal Ondersteuningspunt Vluchtelingen hierin spelen? Lees meer op onze nieuwe pagina over psychische gezondheid bij vluchtelingen


September 2016

Publieke privaat samenwerken in publieke gezondheid

Publiek-private samenwerking kan worden ingezet als middel om een gezonde leefstijl te bevorderen. Hoe doet u dat en waar moet u rekening mee houden? Op de geactualiseerde pagina's PPS  leest u onder andere over de 7 stappen van PPS. Maar is PPS altijd de oplossing? Met wie gaat u wel en niet in zee? GGD Amsterdam ontwikkelde daarvoor een beoordelingskader dat helpt die afweging te maken. Lees meer

Nieuwe informatie Vluchtelingen en gezondheid

De pagina Vluchtelingen en gezondheid heeft een update gekregen. Bij 'Actueel' op deze pagina vindt u nieuwe informatie, waaronder een stappenplan gezondheidsbevordering statushouders van VNG en een rapport van Pharos over Syrische vluchtelingen. Lees meer


Augustus 2016

Filmpje gemaakt door senioren: Tips voor in huis om niet te vallen

Dit filmpje werd gemaakt door drie vrouwen uit de doelgroep zelf die in beeld hebben gebracht wat volgens hen gevaarlijke situaties zijn in de diverse woonruimtes in huis. Ze geven een aantal tips om niet te vallen.

 

Voorbeeld: Kans voor de Veenkoloniën

In een welvarend land als Nederland komen (sociaal economische) gezondheidsverschillen voor. Een van de gebieden waar dit speelt zijn de Veenkoloniën, het Veenkoloniaal gebied van Groningen en Drenthe. Kans voor de Veenkoloniën is een acht jaar durend programma, waarmee inwoners met eigen initiatieven en met steun van uiteenlopende organisaties hun leefsituatie kunnen verbeteren. Het doel van Kans voor de Veenkoloniën is het realiseren van een duurzame verandering in de leefsituatie (en gezondheid), het liefst zoveel mogelijk door inwoners zelf op gang gebracht en gehouden. Lees meer over Kans voor de Veenkoloniën


Juni 2016

Praktijkvoorbeelden Seksuele Gezondheid

We hebben een aantal nieuwe voorbeelden voor beleid rondom Seksuele Gezondheid ontsloten op een nieuwe pagina Voorbeelden Seksuele Gezondheid. Binnenkort wordt deze pagina compleet gemaakt met een link naar alle andere voorbeelden in het themadeel. 

Nieuwe informatie over Omgevingswet en Gezondheid

In de handreiking vindt u nu twee nieuwe pagina's over de Omgevingswet: Omgevingswet: Veilige en gezonde leefomgeving en een geupdate pagina met algemene informatie over de nieuwe Omgevingswet. Deze pagina's vervangen de oude pagina.

gezondheidsambassadeurs I love Slotermeer

Interview Lea den Broeder (RIVM): Gezond Slotermeer

Lees het interview met Lea den Broeder (RIVM) over de resultaten van het project Gezond Slotermeer, waar burgers als gezondheidsambassadeurs bijdragen aan een gezonde wijk. Zij onderzochten hoe medebewoners zich gezonder kunnen voelen, en wat hiervoor nodig is. Alle aspecten van de wijk namen ze onder de loep, zoals de gebouwde omgeving, de sociale en culturele aspecten, transport, en aanwezige voorzieningen. 


Mei 2016

Financiële steun voor gezondheidsprojecten rond overmatig alcoholgebruik en roken

Gezonde Toekomst Dichterbij van FNO (Fonds NutsOhra) heeft half mei een derde subsidieronde geopend. Het programma steunt projecten die zich richten op het terugdringen van gezondheidsachterstanden bij kwetsbare gezinnen, in combinatie met het verbeteren van de ervaren gezondheid. In deze derde subsidieronde ligt de nadruk op projecten die zich richten op het verminderen van roken en overmatig alcoholgebruik.

Cover e-magazine Gezond en wel in de wijk

E-magazine Gezond en wel in de wijk

Wie wil werken aan een gezonde wijk, kan kiezen uit vele interventies. Een deel daarvan is erkend. Waarom zijn deze erkende interventies een slimme keuze? En hoe werken ze in de praktijk? Zeven kennisinstituten presenteren samen ‘Gezond en wel in de wijk’: een e-magazine over de kracht van erkende interventies.


April 2016

Themadeel Letsel wordt themadeel Valpreventie

De focus van het themadeel Letsel in de Handreiking Gezonde Gemeente is veranderd en ligt voortaan op de preventie van letsel bij ouderen. Daarom is de naam vanaf nu Valpreventie. Informatie over preventie van sportblessures staat voortaan in het themadeel Sport en bewegen. Informatie over preventie van letsel bij kinderen en jongeren staat nu bij het onderwerp fysieke veiligheid op Gezondeschool.nl

Hoe kan de relatie tussen burgers en overheid groeien?

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft verhalen uit de praktijk opgehaald over de samenwerking tussen overheid en burgers. Deze verhalen geven inzicht in de fases die nodig zijn om te komen tot een volwaardige relatie. Deze fases bevatten knelpunten, maar bieden ook veel tips om samen verder te groeien.

In Zeist reageerde de wethouder in eerste instantie afhoudend op de plannen voor een zorgcoöperatie in Austerlitz. Is er wel draagvlak? Alle zorg is toch in Zeist aanwezig? De eerste bijeenkomst trok 60 mensen en een enquête had een hoge respons van 43%. Sindsdien was er geen discussie meer over draagvlak en heeft de wethouder ze gesteund.

Lees meer verhalen en tips in Storytelling voor de buurt of bezoek de pagina Tips voor burgerparticipatie in gemeente of wijk.

De werkzaamheid van lokaal-integraal beleid

Lokaal-integraal beleid krijgt een steeds belangrijkere plek binnen de publieke gezondheidszorg. Uit onderzoek van onder andere het AMC / de Universiteit van Amsterdam blijkt het bewijs voor de werkzaamheid van lokaal-integraal beleid beperkt. Vragen voor vervolgonderzoek gaan over samenwerken, borgen, burgerparticipatie en over vergoten effecten op maatschappelijke participatie en volksgezondheid. Ga naar de pagina Integraal Beleid of lees direct het rapport over deze vragen uit de praktijk, de antwoorden en de kansen voor verder onderzoek


Maart 2016

Vluchtelingen en gezondheid

Zowel GGD West Brabant als GGD Hart voor Brabant hebben een digitaal magazine ontwikkeld over vluchtelingen en gezondheid. In het digitale magazine van GGD West Brabant vind je praktische handvatten en informatie over integratie en gezondheid van vluchtelingen. In het digitale magazine van GGD Hart voor Brabant krijg je via artikelen en interviews een doorkijkje naar de praktijk rojndom vluchtelingenopvang en -integratie van nieuwkomers in de wijk. Met daarbij de taken en rollen van gemeente, GGD en (zorg)partners.

Themadeel Drugs vernieuwd

In samenwerking met het Trimbos-instituut is het themadeel Drugs volledig herzien en geactualiseerd met nieuwe cijfers.

voorkant brochure leidraad burgerbetrokkenheid

Leidraad burgerbetrokkenheid

Op welke vernieuwende manier kunnen inwoners in uw gemeente hun stem laten horen over thema's in het sociaal domein? U leest het in de Leidraad voor burgerbetrokkenheid  die Movisie opstelde in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De brochure is te gebruiken bij het maken van keuzes op het gebied van bugerbetrokkenheid bij beleid en uitvoering.

Acht werkvormen voor burgerparticipatie

Hoe betrekt u burgers bij de ontwikkeling van beleid en welke mogelijkheden hebben zij om invloed uit te oefenen? Hoe speelt u in op initiatieven van burgers zelf? Sociaalweb verzamelde acht werkvormen voor burgerparticipatie.

Evalueren van alcoholbeleid: evaluatieonderzoek Alcoholmatiging Jeugd in de Achterhoek

De gemeenten in de regio Achterhoek zijn in 2005 gestart met het project Alcoholmatiging jeugd in de Achterhoek samen met verslavingszorg, Halt, politie en GGD. Het effect van Alcoholmatiging jeugd in de Achterhoek is onderzocht. De verandering in alcoholgebruik en binge drinken in de regio Achterhoek is vergeleken met de verandering in een referentieregio. Uit het onderzoek blijkt dat Alcoholmatiging jeugd in de Achterhoek het alcoholgebruik van jongeren in de tweede klas van de middelbare school effectief heeft verminderd, en dat deze effecten ook na 5 jaar nog aanwezig waren. Het onderzoek is eind 2015 gepubliceerd als artikel in Drug and Alcohol Dependance.

Update Sport en bewegen

Het themadeel Sport en bewegen in de Handreiking Gezonde Gemeente is onlangs grondig geactualiseerd en uitgebreid met informatie over preventie van sportblessures. Het themadeel biedt tips, handvatten en voorbeelden om bijvoorbeeld een beweegvriendelijke leefomgeving te creëren voor verschillende doelgroepen. De actualisatie vond plaats in samenwerking met Kenniscentrum Sport en met VeiligheidNL.


Februari 2016

Themadeel Roken geactualiseerd

Het themadeel Roken is geactualiseerd met o.a. nieuwe cijfers, informatie over de Rookvrije generatie en voorbeelden over het tabaksontmoedigingsbeleid van de gemeente Amsterdam en de eerste rookvrije speeltuin in Den Haag.

Seksuele en reproductieve gezondheid bij vluchtelingen en asielzoekers

Investeren in seksuele gezondheid bij vluchtelingen kan (gezondheids)problemen voorkomen en een goede integratie in de Nederlandse samenleving bevorderen. Vluchtelingen hebben mogelijk een andere seksuele opvoeding genoten dan wij in Nederland gewend zijn. Daarnaast kunnen zij te maken hebben gehad met specifieke risico’s op het gebied van seksuele gezondheid. Het is belangrijk vluchtelingen goed te informeren over seksuele gezondheid, seksuele waarden en normen in Nederland en om hen wegwijs te maken in de Nederlandse gezondheidszorg in relatie tot seksualiteit. Daarom nu na de pagina Vluchtelingen en gezondheid ook de nieuwe pagina Seksuele en reproductieve gezondheid bij vluchtelingen.

Gezond in... Gebiedsindicatoren

GezondIn heeft met partners 29 gebiedsindicatoren geselecteerd die inzicht geven in de gezondheidssituatie op de 5 sporen van Gezond In. De gebiedsindicatoren zijn te gebruiken bij het maken van een wijkscan / wijkgezondheidsprofiel. Speciaal te gebruiken bij de lokale integrale aanpak van gezondheidsachterstanden.

Themadeel Alcohol geactualiseerd

Het themadeel Alcohol is geactualiseerd met recente feiten en cijfers, nieuwe voorbeelden en informatie over het preventie- en handhavingsplan. Nieuw is de scanner, een instrument om het alcoholbeleid te evalueren.

Voorbeeld: Stappen met ouders

De rol van ouders is van belang als het gaat om preventie van alcoholgebruik. Veel gemeenten zijn de laatste jaren innovatief geweest in het bedenken van interventies waarbij ze ouders kunnen bereiken en bewust maken van hun invloed. Een breed ingezette interventie is het concept Stappen met ouders, waarbij ouders een avond op stap gaan in de horeca en in diverse gelegenheden worden voorgelicht over uitgaan(srisico’s). Er is een handreiking voor gemeenten gemaakt die hulp biedt bij het organiseren van een “succesvolle stappen met ouders” interventie.


Januari 2016

Voorkant Online magazine Gezonde Wijk

Magazine Gezonde Wijk online!

450 deelnemers bezochten in 2015 de regionale ontmoetingen Gezonde Wijk. Weten wat deze grote groep mensen, uit de eerste lijn, publieke gezondheid en welzijn meemaakte? Lees dan het nieuwe online magazine. Met fotoverslagen, een filmpje met Pim Assendelft, hoogleraar huisartsgeneeskunde en praktische tools en links.

Vluchtelingen en gezondheid

Vluchtelingen verhuizen momenteel sneller dan normaal vanuit asielzoekerscentra (AZC) naar gemeenten. Door die snelle plaatsing zijn ze vaak nog onvoldoende op de hoogte van de Nederlandse gezondheidszorg, culturen en gebruiken en zijn ze de taal (nog) niet machtig. Op welke wijze kunnen gemeenten deze nieuwkomers wegwijs maken in de maatschappij en laten integreren in hun nieuwe woonomgeving? En hoe kunnen GGD’en andere professionals gemeenten hierin adviseren? Lees erover op deze nieuwe pagina.

Tweede editie IkPas gestart

Vanaf 4 januari kunnen mensen zich weer aanmelden om 30 of 40 dagen geen alcohol te drinken met IkPas. Dit initiatief, van Trimbos, GGD, instellingen voor verslavingszorg en hogeschool Windesheim, daagt mensen uit om het nieuwe jaar alcoholvrij te beginnen. De actie loopt gedurende de traditionele katholieke vastenperiode tussen carnaval en Pasen. Dit jaar is dat van woensdag 10 februari tot en met zondag 20 maart. Mensen kunnen zich aanmelden en worden dan via een nieuwsbrief en social media gesteund en geinformeerd. Uit onderzoek blijkt dat het programma na een half jaar nog effect heeft. Meer informatie over de resultaten uit 2015


December 2015

Nederland gaat op weg naar een rookvrije generatie

Drie gezondheidsfondsen, Hartstichting, KWF en Longfonds, zijn op 2 november een campagne gestart voor een rookvrije generatie. Kinderen die vanaf 2017 worden geboren, moeten in alle fasen van het opgroeien worden beschermd tegen tabaksrook en tegen de verleidingen om te gaan roken. Burgers, professionals en politiek kunnen hun steentje bijdragen met onder meer goed voorbeeldgedrag, rookvrije verenigingen, scholen en maatregelen. De prioriteit van maatregelen wordt telkens bepaald door wat nodig is om kinderen die vanaf 2017 worden geboren in elke levensfase te beschermen. Diverse organisaties hebben zich al aangesloten als partner van de rookvrije generatie. De campagne onder de titel ‘Op weg naar een rookvrije generatie’ omvat onder meer een tv-commercial én een website. Op de website is alle informatie over de rookvrije generatie te vinden en de wijze waarop je daaraan kunt bijdragen: www.rookvrijegeneratie.nl.

Kamerbrief over nota gezondheidsbeleid 2016-2019

De kamerbrief over Landelijke nota gezondheidsbeleid (2016-2019) is verschenen. De brief is aanvullend op de vorige nota, de uitgangspunten uit de vorige nota blijven van kracht. Een belangrijke rol is weggelegd voor gemeenten. Lees meer


November 2015

Infographic Gezonde Wijkaanpak

De infographic Gezonde Wijkaanpak geeft in één oogopslag de belangrijkste onderdelen van de Gezonde Wijkaanpak weer. Het ondersteunt u in het gesprek met partners en bewoners in de wijk, het biedt inzicht waar u zich in het proces bevindt, wat wel en wat nog niet is gerealiseerd en waar u met elkaar nog op in kan zetten.

Nieuw voorbeeld burgerparticipatie: Groene Lijm verbindt de wijk

Een aantal enthousiaste bewoners van Oss zag in een braakliggend stuk grond de mogelijkheid van een gezamenlijke tuin. Ze dienden een plan in. Inmiddels zijn er na het succes van de buurttuin BergbOss al zes andere standslandbouwtuinen tot stand gekomen onder de vlag van het platform Stadse boeren Oss. Lees meer over dit succesvolle burgerinitiatief en de rol van de gemeente hierin.

 

Themadeel Overgewicht

Het themadeel overgewicht is geactualiseerd.


Oktober 2015

Samenwerken met de wijkverpleegkundige

Op het gebied van preventie, gezondheidsbevordering en het stimuleren van zelfredzaamheid is de wijkverpleegkundige een belangrijke samenwerkingspartner in de wijk. Hoe richten gemeenten en ggd'en deze samenwerking in? Lees erover op de nieuwe pagina wijkverpleegkundige.

Stoptober, 28 dagen niet roken!

Op 10 september startte  Stoptober, 28 dagen niet roken!, een campagne die rokers stimuleert om voor 28 dagen te stoppen met roken en daarvoor massale steun te organiseren. Deelname aan Stoptober biedt rokers de mogelijkheid om een succesvolle stoppoging te doen. Immers, 28 dagen rookvrij zijn betekent dat het doel gehaald is. Bovendien laat onderzoek naar deelnemers aan Stoptober in het Verenigd Koninkrijk zien dat deelnemers die 28 dagen rookvrij zijn zijn geweest een 5x grotere kans hebben op definitieve abstinentie. Stoptober is theoretisch goed onderbouwd en is gebaseerd op wetenschappelijke evidentie en richtlijnen voor het professioneel handelen. Lees hier meer over Stoptober voor (zorg)professionals, of ga direct naar stoptober.nl. In het interventieoverzicht roken vindt u erkende interventies gericht op het stoppen met roken.


September 2015

NHG Zorgmodules Leefstijl

De nieuwe NHG Zorgmodules Leefstijl bieden gemeenten, buurtsportcoaches en sportaanbieders aanknopingspunten om in gesprek te gaan en tot samenwerking te komen. Huisartsen, praktijkondersteuners en andere zorgverleners hebben een signalerende functie, maken het onderwerp bespreekbaar en activeren patiënten. In de toekomstvisie van de huisartsenzorg 2022 krijgen preventie en leefstijl aandacht met daarbij ook de rol van de huisarts in de wijk. De huisartsenzorg richt zich vooral op die vormen van preventie waarvan haar inzet aantoonbare meerwaarde heeft: de zorggerelateerde en geïndiceerde preventie. Samen met andere partijen (GGD, gemeente) geven huisartsen vorm aan wijkgebonden preventie, waarbij wordt afgesproken wie op welke wijze de meest effectieve rol kan spelen.

Burgerparticipatie

Hoe ga je bij burgerinitiatieven om met zaken als: de rol van de gemeente, regelgeving, financiering, democratische legitimiteit, aansprakelijkheid, best practices en continuïteit? In het rapport 3D en burgerparticipatie bieden de VNG en ministerie BZK inzicht in informatie en ondersteuning op deze thema’s.

Afdrukken:

Via printer