U bent hier

Nieuw in de Handreiking Gezonde Gemeente

April 2017

Doelen-inspanningenmatrix van GGD Amsterdam

De gemeente Amsterdam stelde naar aanleiding van de decentralisaties een Beleidsplan voor het Sociaal Domein op met daarin een doelen-inspanningen-netwerk (DIN). Lees meer over deze doelen-inspanningenmatrix

Nieuw: Factsheet Gezonde Leefomgeving

De nieuwe Omgevingswet biedt tal van kansen om aan de slag te gaan met een omgeving die uitnodigt tot gezond gedrag. Hoe je dit kunt doen lees je in de nieuwe Factsheet Gezonde Leefomgeving (april 2017). Hier staan de belangrijkste highlights voor het bevorderen van een gezonde fysieke en sociale leefomgeving op een rij. Je leest welke rol je als gemeente kunt spelen en je krijgt tips en voorbeelden ter inspiratie.

Dossier gezonde leefomgeving

Hoe stimuleer je gezond gedrag vanuit een Gezonde Leefomgeving? Welke kansen biedt de nieuwe Omgevingswet hiervoor? In het Dossier gezonde leefomgeving leest u welke rol de gemeente hierin kan spelen. De factsheet Gezonde Leefomgeving is een praktisch hulpmiddel hierbij.

Maart 2017

Kaarten op wijkniveau op VZinfo

Op Volksgezondheidenzorg.nl vindt u nu kaarten op wijkniveau. Het RIVM  heeft cijfers over gezondheid en leefstijl berekend voor alle wijken en buurten in Nederland op basis van de 387.195 respondenten van de Gezondheidsmonitor volwassenen 2012 van GGD’en, CBS en RIVM. Er zijn onder andere kaarten van Beperkingen in bewegen per wijkBeweegnorm per wijkEenzaamheid per wijkMantelzorgers per wijkOvergewicht per wijk en Rokers per wijk

Afbeelding van beleidswijzer sport en bewegen maart 2017

Vernieuwde Beleidswijzer Sport en bewegen

Sport- en beweegbeleid schrijven, waar begin je? Het herzien van bestaand sport- en beweegbeleid, wat blijft overeind en wat niet? Hoe doen andere gemeenten dat? Ga je het wiel opnieuw uitvinden? Hoe creëer je draagvlak en betrek je partijen? De vernieuwde Beleidswijzer Sport en Bewegen van Kenniscentrum Sport (maart 2017) is een handig hulpmiddel om beleidsadviseurs van gemeenten te helpen bij het beantwoorden van deze vragen.

Congres 18 mei 2017: Sturen op integraal werken

Over effectief integraal werken is meer onderbouwde en praktische kennis beschikbaar dan veel gemeenten weten. Zeven kennisinstituten én de Werkplaatsen Sociaal Domein organiseren samen met Binnenlands Bestuur het congres Sturen op integraal Werken, voor beleidsambtenaren en bestuurders. Het congres vindt plaats op 18 mei in Antropia in Driebergen. Lees meer over dit congres

Nieuwe inspiratie voor lokale aanpak van overgewicht

Wat kun je doen als de cijfers van overgewicht in jouw gemeente hoger liggen dan elders? Hoe kun je succesvol investeren in de aanpak van overgewicht bij jeugd en volwassenen en welke aanpak hanteer je bij kwetsbare groepen? Hoe werk je samen met partners in de wijk? In het geactualiseerde themadeel Overgewicht vindt u inspirerende voorbeelden en concrete handvatten en stappenplannen om overgewicht aan te pakken. 

Februari 2017

Samenwerken met de buurtsportcoach

De buurtsportcoach is een belangrijke professional bij het opzetten en uitvoeren van lokaal sport- en beweegbeleid. In het geactualiseerde themadeel Sport en bewegen leest u wat de buurtsportcoach voor u kan betekenen bij het opzetten en uitvoeren van dit beleid. Ook vindt u een inspirerend voorbeeld uit Den Haag. Lees meer over de buurtsportcoach

Ronde Tafel-gesprek leidt tot goede samenwerking Jeugdbeleid

Om input te verzamelen voor een breed gedragen jeugdbeleid 2017 heeft de gemeente Ooststellingwerf een Ronde Tafel-gesprek met jongeren en maatschappelijke partijen georganiseerd. Benieuwd wat deze bijeenkomst meteen al aan concrete activiteiten heeft opgeleverd? Lees meer over het Ronde Tafel-gesprek

Januari 2017

Wettelijk en beleidskader publieke gezondheid

De pagina Wettelijk en beleidskader publieke gezondheid heeft een update gehad. U leest hier onder andere over de Wet publieke gezondheid, de Omgevingswet en de stand van zaken rondom de decentralisaties. Ook vindt u voorbeelden van gezondheidsnota's. Nieuw is de pagina Publieke gezondheid en sociaal domein. Bekijk de pagina Wettelijk en beleidskader publieke gezondheid

December 2016

Oproep gebruikerspanel Preventie in de Buurt

Werk je aan preventie met en vanuit de huisartsenpraktijk en wil je jouw expertise inzetten voor het gebruikerspanel van Preventie in de Buurt? RIVM Centrum Gezond Leven en het Nederlands Huisartsen Genootschap komen graag in contact met professionals die werken bij GGD’en, gemeenten, huisartsenpraktijk of wijkteam. Denk mee hoe kennis en producten goed aansluiten bij wensen uit de praktijk. Lees over het gebruikerspanel op Loketgezondleven.nl.

Themadeel Depressie geactualiseerd

Wat kun je als gemeente of lokale professional doen aan depressie? In het geactualiseerde themadeel depressie in de Handreiking Gezonde Gemeente vind je actuele feiten en cijfers, en handvatten voor integrale depressie- en suïcidepreventie op lokaal niveau. Ook staan er nieuwe voorbeelden zoals Happyles, een programma voor (v)mbo-leerlingen om mentale veerkracht te bevorderen en depressie te voorkomen. Lees themadeel Depressie.

Valpreventie: ouderen lang en zelfstandig thuis

Ouderen (65-plussers) lopen het grootste risico op een val en houden daar vaker klachten aan over van blijvende aard. Valongelukken zijn vaak goed te voorkomen, gemeenten en lokale professionals kunnen daar samen een rol in spelen. Het geactualiseerde themadeel Valpreventie in de Handreiking Gezonde Gemeente biedt praktische handvatten voor een integrale aanpak. Het themadeel geeft daarnaast de meest recente cijfers en feiten en voorbeelden uit de praktijk, zoals de aanpak in de regio Nijmegen waar een breed lokaal samenwerkingsverband rond valpreventie is ontstaan. Benieuwd wat dit heeft opgeleverd? Je leest het in het themadeel.  

November 2016

Infographic Gezonde Wijkaanpak

Effectief werken aan gezondheid in de wijk? Bekijk de belangrijkste stappen in de infographic Gezonde Wijkaanpak. De infographic is interactief, zodat je snel en gemakkelijk bij de achtergrondinformatie komt. Bijvoorbeeld als je meer wilt weten over samenwerken, interventies kiezen of succesfactoren. De infographic kun je inzetten bij gesprekken met partners en bewoners in de wijk. Bekijk de infographic, bij voorkeur in Google Chrome of Firefox.

Samenwerken aan een gezonde en vitale wijk

De pagina Samenwerken aan een gezonde en vitale wijk heeft een update gehad. U vindt onder andere een stappenplan waarin u leest hoe u in vier stappen tot een geslaagde samenwerking kunt komen, en wat de succesfactoren voor een geslaagde samenwerking zijn. Ook vind u een aantal inspirerende voorbeelden en materialen die u kunt gebruiken als u gaat samenwerken. Bekijk de pagina Samenwerken aan een gezonde en vitale wijk.

Afdrukken:

Via printer