U bent hier

Nieuw in de Handreiking Gezonde Gemeente

Augustus 2017

Nieuwe voorbeelden integrale aanpak Seksuele gezondheid 

In het themadeel Seksuele gezondheid vindt u twee nieuwe voorbeelden binnen de integrale aanpak op de pijler voorlichting en educatie. GGD Zuid Limburg kwam naar aanleiding van regionale cijfers met een aanpak om de seksuele gezondheid bij jongeren in Zuid-Limburg te verbeteren. En GGD Noord- en Oost-Gelderland zette samen met de roc's een succesvol peereducatieprogramma op waarin seksuele gezondheid centraal staat. 

Nieuw: drie vragen aan Esther Kleine Deters 

Bij loketgezondleven.nl komen vaak vragen binnen over hoe je keuzes in gezondheidsbeleid richting gemeenten kunt onderbouwen. We legden deze vraag voor aan Esther Kleine Deters. Zij heeft vanuit haar functie als beleidsmedewerker Gezondheidsbevordering bij GGD Hollands Noorden veel ervaring met het ondersteunen en adviseren van gemeenten over lokaal gezondheidsbeleid. Bekijk deze rubriek

Juli 2017

Nieuwe voorbeelden en materialen Gezonde leefomgeving 

De voorbeelden- en materialenpagina van Dossier Gezonde leefomgeving hebben een update gehad. Op de voorbeeldenpagina Gezonde leefomgeving leest u onder andere het inspirerende voorbeeld van Amsterdam als Bewegende Stad en de Brabantse Health Deal. Op de materialenpagina Gezonde leefomgeving vindt u onder andere een handreiking bewonersparticipatie bij de inrichting van een gezonde leefomgeving.

Update Omgevingswet en gezondheid

De nieuwe Omgevingswet die in 2019 in werking treedt biedt kansen om de publieke gezondheid effectiever te beschermen en te bevorderen. In het nieuwe dossier Gezonde Leefomgeving staan tips om hiermee aan de slag te gaan. Ook vindt u een aantal voorbeeldomgevingsvisies van andere gemeenten.

Juni 2017

Nieuwe pagina met voorbeelden nota's gemeentelijk gezondheidsbeleid

Op de nieuwe pagina voorbeelden nota's gemeentelijk gezondheidsbeleid vindt u onder andere de beleidsnota van gemeente Amersfoort, die samen met professionals en inwoners tot stand is gekomen en als ambitie heeft: de gezonde Wijk-aanpak uitrollen in heel Amersfoort. Verder naar het zuiden hebben de 18 Zuid-Limburgse gemeenten de ambitie om de gezondheidsachterstand van Zuid-Limburgers ten opzichte van de rest van Nederland in te lopen. En gemeente Deventer wilde het opstellen van hun gezondheidsnota niet alleen achter de pc te laten plaatsvinden en besloot om deel te nemen aan de serious game VTV In2Action.

 

RIVM CGL op bezoek in Zuid-Limburg

Wilt u een exclusief kijkje in de lokale praktijk van het Zuid-Limburgse gezondheidsbeleid en de gezonde wijkaanpak in Lindenheuvel? Lees dan het verslag van het werkbezoek dat de collega’s van Centrum Gezond leven brachten aan gemeente Sittard-Geleen en GGD Zuid Limburg. Het doel was kennisuitwisseling tussen de lokale praktijk en de landelijke kennis en expertise van het CGL.

Communicatiereeks over Rookvrij opgroeien in Haarlem-Oost  

Op de pagina Rookvrij opgroeien in Haarlem-Oost vertelt Lida Samson (GGD Kennemerland) u elke twee maanden alle ins & outs van dit project. Centrum Gezond Leven volgt dit project op de voet en neemt u via een enerverende communicatiereeks mee naar de praktijk van deze gezonde wijkaanpak, van startup tot finish.

Mei 2017

Nieuwe voorbeelden Dossier preventie, zorg en welzijn

Op de nieuwe voorbeeldenpagina in het Dossier preventie, zorg en welzijn vindt u onder andere twee inspirerende interviews. Maaike Geertzen, adviseur gezondheidsbevordering van GGD Gelderland-Zuid, vertelt over het project ‘Ouderen in veilige handen’, dat als doel heeft om ouderenmishandeling te voorkomen door het vergroten van bewustwording, het verbeteren van signalering en het bieden van handvatten voor professionals. Christine Eggenkamp-Vink werkt vanuit GGD Zaanstreek Waterland voor het project Gezond Gewicht Kansrijk in Zaanstad, dat beoogt om kansarme gezinnen met (risico op) overgewicht te stimuleren om gezond te leven. 

Pagina Evalueren geactualiseerd

De pagina Evalueren heeft een update gehad. Op deze pagina leest u meer over de verschillende soorten evaluaties, waarom evalueren belangrijk is en hoe je partners hierbij kunt betrekken. Ook de maatschappelijke kosten-baten analyse komt aan de orde. Daarnaast vindt u verschillende voorbeelden van gemeenten die aan de slag zijn gegaan met evalueren. 

 

April 2017

Doelen-inspanningenmatrix van GGD Amsterdam

De gemeente Amsterdam stelde naar aanleiding van de decentralisaties een Beleidsplan voor het Sociaal Domein op met daarin een doelen-inspanningen-netwerk (DIN). Lees meer over deze doelen-inspanningenmatrix

Nieuw: Factsheet Gezonde Leefomgeving

De nieuwe Omgevingswet biedt tal van kansen om aan de slag te gaan met een omgeving die uitnodigt tot gezond gedrag. Hoe je dit kunt doen lees je in de nieuwe Factsheet Gezonde Leefomgeving (april 2017). Hier staan de belangrijkste highlights voor het bevorderen van een gezonde fysieke en sociale leefomgeving op een rij. Je leest welke rol je als gemeente kunt spelen en je krijgt tips en voorbeelden ter inspiratie.

Dossier gezonde leefomgeving

Hoe stimuleer je gezond gedrag vanuit een Gezonde Leefomgeving? Welke kansen biedt de nieuwe Omgevingswet hiervoor? In het Dossier gezonde leefomgeving leest u welke rol de gemeente hierin kan spelen. De factsheet Gezonde Leefomgeving is een praktisch hulpmiddel hierbij.

Maart 2017

Kaarten op wijkniveau op VZinfo

Op Volksgezondheidenzorg.nl vindt u nu kaarten op wijkniveau. Het RIVM  heeft cijfers over gezondheid en leefstijl berekend voor alle wijken en buurten in Nederland op basis van de 387.195 respondenten van de Gezondheidsmonitor volwassenen 2012 van GGD’en, CBS en RIVM. Er zijn onder andere kaarten van Beperkingen in bewegen per wijkBeweegnorm per wijkEenzaamheid per wijkMantelzorgers per wijkOvergewicht per wijk en Rokers per wijk

Afbeelding van beleidswijzer sport en bewegen maart 2017

Vernieuwde Beleidswijzer Sport en bewegen

Sport- en beweegbeleid schrijven, waar begin je? Het herzien van bestaand sport- en beweegbeleid, wat blijft overeind en wat niet? Hoe doen andere gemeenten dat? Ga je het wiel opnieuw uitvinden? Hoe creëer je draagvlak en betrek je partijen? De vernieuwde Beleidswijzer Sport en Bewegen van Kenniscentrum Sport (maart 2017) is een handig hulpmiddel om beleidsadviseurs van gemeenten te helpen bij het beantwoorden van deze vragen.

Congres 18 mei 2017: Sturen op integraal werken

Over effectief integraal werken is meer onderbouwde en praktische kennis beschikbaar dan veel gemeenten weten. Zeven kennisinstituten én de Werkplaatsen Sociaal Domein organiseren samen met Binnenlands Bestuur het congres Sturen op integraal Werken, voor beleidsambtenaren en bestuurders. Het congres vindt plaats op 18 mei in Antropia in Driebergen. Lees meer over dit congres

Nieuwe inspiratie voor lokale aanpak van overgewicht

Wat kun je doen als de cijfers van overgewicht in jouw gemeente hoger liggen dan elders? Hoe kun je succesvol investeren in de aanpak van overgewicht bij jeugd en volwassenen en welke aanpak hanteer je bij kwetsbare groepen? Hoe werk je samen met partners in de wijk? In het geactualiseerde themadeel Overgewicht vindt u inspirerende voorbeelden en concrete handvatten en stappenplannen om overgewicht aan te pakken. 

Afdrukken:

Via printer