U bent hier

Over de Handreiking Gezonde Gemeente

Handreiking ontwikkeld in samenwerking

De digitale Handreiking Gezonde Gemeente is in 2009 - 2010 ontwikkeld door het RIVM Centrum Gezond Leven samen met partners (thema-instituten, GGD GHOR Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Ineen (voorheen LVG), diverse RIVM centra), gemeenten en professionals gezondheidsbevordering, in opdracht van het ministerie van VWS.

Handreiking actueel gehouden in samenwerking

Het RIVM Centrum Gezond Leven coördineert sinds 2011 de actualisatie en de promotie van het gebruik van de handreiking in opdracht van het ministerie van VWS en houdt de informatie over  beleid maken, uitvoeren, samenwerken en evalueren actueel. Hierbij wordt samengewerkt met o.a. GGD GHOR Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), ZonMw, Pharos, ROS’en, NJi, NCJ, Movisie, de NVWA, en diverse RIVM-centra. De betrokken thema-instituten actualiseren de themadelen in samenwerking met diverse partners. Gemeenten en professionals  gezondheidsbevordering werken en schrijven mee aan actualisaties en nieuwe onderdelen. Met hen beschrijven we ook praktijkvoorbeelden en tips bij diverse onderwerpen in de handreiking. 

Gebruikerspanel Handreiking Gezonde Gemeente

Het gebruikerspanel Handreiking Gezonde Gemeente kwam voor het eerst bijeen eind 2015 en bestaat inmiddels uit 20 vertegenwoordigers van o.a. GGD-en, gemeenten, ROS-en en beweegprofessionals. Het gebruikerspanel denkt mee over welke onderwerpen wel en niet in de handreiking thuis horen, leest en schrijft mee op gebied van specifieke onderwerpen en promoot het gebruik van de handreiking in de praktijk.

Wij zoeken nog enkele professionals en beleidsmedewerkers, met name met kennis en ervaring op het gebied van het sociaal domein. Het contact verloopt vooral digitaal maar we ontmoeten elkaar ook graag 2 keer per jaar op een centrale locatie. 

Als panellid bent u vanzelfsprekend snel op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op landelijk en regionaal niveau. Wilt u meedoen? Stuur dan een korte motivatie naar centrumgezondleven@rivm.nl (link stuurt een e-mail). Voor vragen kunt u contact opnemen met Danielle de Jongh via danielle.de.jongh@rivm.nl (link stuurt een e-mail) of via 06-46860915. 

Communicatie

Onze folder, film, factsheets en standdaardteksten of onderdelen daarvan kunt u gebruiken voor uw website, nieuwsbrief of presentatie. Deze materialen zijn samengesteld met partners.

Contact of vragen?

Kijk bij de veelgestelde vragen of mail naar centrumgezondleven@rivm.nl.

Contact met thema-instituten

Meer landelijke partijen die gemeentelijk gezondheidsbeleid ondersteunen.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer