U bent hier

Cijfers en feiten overgewicht

Om een aanpak voor het voorkomen van overgewicht om te zetten naar beleid en een uitvoeringsprogramma, heeft u cijfers en feiten nodig. Door de regionale of lokale situatie in beeld te brengen, kunt u onderbouwd prioriteiten stellen en gericht doelgroepen kiezen.
 

Huidige situatie overgewicht

Hoeveel procent van de Nederlanders heeft overgewicht of obesitas en bij wie komt het voor? Lees verder over de huidige situatie van overgewicht

Trends in overgewicht

In 1981 had één op de drie volwassen Nederlanders (33%) overgewicht. Sindsdien is het aantal Nederlanders met overgewicht sterk gestegen tot de helft van alle volwassenen (50%) in 2015. Het percentage mensen met obesitas verdrievoudige van 5 naar 16%. De laatste jaren is de stijging afgevlakt. Overgewicht kwam gedurende de gehele periode 1981-2015 meer voor bij mannen en obesitas kwam meer voor bij vrouwen. Tussen 1981 (10,1%) en 2015 (12,1%) is een lichte stijging te zien in het percentage jongeren (4 tot 20 jaar) met overgewicht. Ernstig overgewicht bij jongeren is tussen 1981 en 2015 nauwelijks veranderd. Het fluctureert tussen 2,1% en 2,8%. Lees verder over trends in overgewicht en obesitas.  De cijfers zijn uitgesplitst naar naar leeftijd en opleidingsniveau.

Bevolkingsgroepen en overgewicht

Laagopgeleiden zijn de belangrijkste risicogroep: overgewicht en obesitas komen bij deze groep vaker voor dan bij hoogopgeleiden. Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen.  Lees meer over overgewicht en obesitas naar opleidingsniveau. De cijfers zijn onderverdeeld naar geslacht en leeftijd.

Ook ouderen zijn een belangrijke risicogroep: ongeveer 60% van de 65-jarigen en ouder heeft overgewicht. Gewichtsstijging gaat door na de leeftijd van 60 jaar en loopt door tot aan 74 jaar. Deze groep zal in de periode tot aan 2025 bovendien sterk groeien. Vooral bij mensen die met pensioen zijn gegaan na een actieve baan nemen lichaamsgewicht en middelomtrek toe. Bron: Factsheet ouderen en voeding

Gezondheidsgevolgen

Gewichtstoename kan een gevolg zijn van uiteenlopende oorzaken. De voornaamste reden is een te hoge energie-inname via voeding en te weinig lichamelijke activiteit. Overgewicht en obesitas kunnen ook samenhangen met chronische aandoeningen, zoals diabetes type 2 en psychische klachten. Lees verder over gezondheidsgevolgen van overgewicht en obesitas en de samenhang met ziekten.

Overgewicht per GGD regio en per gemeente

Er zijn regionale verschillen in het percentage inwoners met overgewicht en obesitas. Lees meer over de verschillen per GGD-regio en per gemeente.

Probleemanalyse: lokale situatie in beeld

Om een goed beeld te krijgen van de lokale situatie, is het van belang om lokaal te inventariseren in welke mate er sprake is van overgewicht. In welke wijken en onder welke leeftijdsgroepen en 

bevolkingsgroepen treedt het probleem vooral op? Belangrijke bronnen voor inzichten en cijfers zijn onder andere de GGD, ROS de Sportraad en welzijnswerk. Lees meer over lokale probleemanalyse.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer