U bent hier

Lokale probleemanalyse overgewicht

Om een goed beeld te krijgen van de lokale situatie, is het van belang om lokaal te inventariseren in welke mate er sprake is van overgewicht en in welke wijken en onder welke bevolkingsgroepen dat probleem vooral optreedt. Daarbij is een cijfermatige onderbouwing nodig: enerzijds voor het bepalen van prioriteiten en doelstellingen, anderzijds voor het evalueren van het beleid. Bij het in beeld brengen van de lokale situatie kan de GGD, de provinciale sportraad of de thuiszorg de gemeente ondersteunen of adviseren. Daarnaast is het ook van belang om te weten wie potentiële interne en externe samenwerkingspartners zijn en hoe de gemeente kan werken aan draagvlak.

Lokale en regionale cijfers over overgewicht

Hoe specifieker de cijfers voor een gemeente zijn, hoe beter. Enkele belangrijke bronnen voor inzichten en cijfers op het gebied van voeding, beweging en overgewicht:

  • De buurtscan en het buurtactieplan helpen gemeenten bij het ontwikkelen van een plan van aanpak voor een buurtgericht sport- en beweegaanbod dat aansluit op bestaand beleid.
  • GGD: gemeentelijke (overgewicht)cijfers inclusief resultaten van de periodieke gezondheidsonderzoeken van de jeugdgezondheidszorg (de GGD maakt ook schoolprofielen).
  • Overgewicht per GGD regio
  • Sportraad, provinciale sportorganisatie of lokale sportservice organisatie: cijfers over het aanbod en gebruik van faciliteiten, ook bij verenigingen (zie SportatlasNL).
  • Omnibus van de gemeente: tevredenheid van burgers.
  • Welzijnswerk: gesprekken met sleutelfiguren in de wijk.
  • Sectoren binnen de gemeente: visie en plannen voor bijvoorbeeld de inrichting van de openbare ruimte.
  • Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning: regionale trends.
  • Wijkgezondheidsprofiel: een overzicht van de gezondheid en leefomgeving van burgers in de wijk, gezondheidsbevorderende activiteiten in de wijk en wensen van de burgers in de wijk op het gebied van hun gezondheid en leefomgeving.

Geraadpleegde literatuur

'Zijn er binnen Nederland verschillen naar regio?' In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid  [1]

Referenties en bronnen

Referenties

  1. Van Bakel AM. Zijn er binnen Nederland verschillen naar regio?. 2015.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer