U bent hier

Jongeren Op Gezond Gewicht

De integrale JOGG-aanpak geeft de omgeving van jongeren opnieuw vorm

De JOGG-aanpak is een lokale aanpak waarbij lokale samenwerkingen tussen private en publieke partijen zich inzetten voor een gezonder gewicht onder jongeren (0 – 19 jaar) in wijken waar het percentage overgewicht hoog is. Onder de paraplu van de gemeente werken publieke en private partijen, zoals scholen, sportclubs, huisartsen, buurtsupers en woningbouwverenigingen samen. Die lokale samenwerking leidt tot betere sport, beweeg- en speelfaciliteiten en voor meer aandacht voor voeding en beweging.

De JOGG-aanpak is een initiatief van Jongeren Op Gezond Gewicht, een stichting die zich inzet voor een gezonde omgeving waarin jongeren en volwassenen leven en werken, zoals de school, de wijk, de sportvereniging en de werkvloer.

JOGG-aanpak steunt op vijf pijlers

  • Politiek-bestuurlijk draagvlak: een gezond gewicht heeft een belangrijke plaats in het programma van het college van burgemeester en wethouders.
  • Publiek-private samenwerking: lokale bedrijven en publieke partijen zijn betrokken bij de JOGG-aanpak. Zie ook JOGG-aanpak: Publiek-private samenwerking.
  • Sociale marketing: door met de doelgroep in gesprek te gaan sluit de JOGG-aanpak aan bij de belevingswereld van kinderen en jongeren. Zie ook Sociale Marketing.
  • Monitoring en evaluatie: de activiteiten binnen de JOGG-aanpak worden gemonitord, geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd.
  • Verbinding preventie en zorg: het streven is lokaal te komen tot een sluitende ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas, waarin preventieve activiteiten en zorgactiviteiten op elkaar zijn afgestemd. Zo wordt overgewicht in een vroeg stadium gesignaleerd, waardoor kinderen of jongeren (en hun ouders) die advies of zorg nodig hebben direct op de plek in de keten terechtkomen waar zij de juiste ondersteuning ontvangen, die aansluit bij hun behoeften.

De Handreiking Gezonde Gemeente biedt informatie over bestuurlijk draagvlak, publiek - private samenwerking, sociale marketing, evaluatie en de verbinding preventie en zorg.  

Thema’s en projecten

Jongeren Op Gezond Gewicht biedt landelijk twee thema’s aan: Gratis Bewegen en DrinkWater.

Via de projecten De Gezonde Sportkantine en De Gezonde Werkvloer is er volop aandacht voor het creëren van een gezonde omgeving. Jongeren Op Gezond Gewicht promoot ook actief het programma De Gezonde Schoolkantine, Gezonde School en zet zich door middel van het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen in voor het makkelijker kunnen kiezen voor gezond eten en drinken op scholen.

JOGG-gemeenten

Steeds meer gemeenten maken gebruik van de JOGG-aanpak. Kijk hier voor het huidige aantal JOGG-gemeenten. De JOGG-gemeenten helpen elkaar, wisselen kennis en ervaring uit en versterken elkaar.

Om mee te doen met de JOGG-aanpak sluit een gemeente een contract af met Jongeren Op Gezond Gewicht. Hierin wordt vastgelegd dat de gemeente de JOGG-aanpak gaat inzetten, en dat Jongeren Op Gezond Gewicht haar gaat helpen. De gemeente stelt voor minstens 16 uur een JOGG-regisseur aan. Om gebruik te kunnen maken van advies, kennis, materialen en trainingen betaalt een gemeente Jongeren Op Gezond Gewicht.

Voorbeeld: project Gezonde Stad Zwolle

Het project Zwolle Gezonde Stad gaat samen met kinderen overgewicht te lijf. Dit initiatief maakt deel uit van de landelijke organisatie JOGG: Jongeren Op Gezond Gewicht. Bekijk het filmpje over Gezonde Stad Zwolle

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer