U bent hier

Integrale aanpak overgewicht: pijler Fysieke en sociale omgeving

De omgeving is van grote invloed op de mate waarin mensen gezond eten, sporten en bewegen. Denk daarbij aan een gezond voedselaanbod op bijvoorbeeld kinderdagopvang, scholen of in de openbare ruimte, beweegvriendelijke school en woonomgeving en passend beweeg- en sportaanbod in de buurt. Daarbij is ook aandacht nodig voor een veilige omgeving, zoals veilige schoolzones.

Kijk voor mogelijkheden voor een beweegvriendelijke omgeving in het themadeel ‘Sport en bewegen’. Lees ook hoe je de leefomgeving gezond kunt inrichten

Jeugd

De Gezonde Schoolkantine

Het programma De Gezonde Schoolkantine helpt vo- en mbo-scholen bij het realiseren van een gezondere schoolkantine. Scholen kunnen daarbij ondersteund worden door de Schoolkantine Brigade (Voedingscentrum). Ruim 1400 scholen zijn al aan de slag. Bekijk voorbeelden van scholen die al aan de slag zijn gegaan.

Pijler concreet invullen

  • Het onderwijsprogramma SchoolGruiten zorgt ervoor dat basisschoolleerlingen minstens twee keer per week fruit en groente in de klas krijgen.
  • Het drinken van kraanwater wordt gestimuleerd op plaatsen waar het voorhanden is, zoals op het kinderdagverblijf, school, tijdens het sporten, op buitenveldjes of in de kantine. Kijk voor meer informatie en voorbeelden op de website Drinkwater van Jongeren Op Gezond Gewicht.  
  • Moestuinen bij kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en scholen waardoor kinderen spelenderwijs bekend raken met het natuurlijke groeiproces en de voedingswaarde van groenten en fruit. In Rotterdam wordt bijvoorbeeld de 'Smakelijke moestuin' ingezet als onderdeel van Lekker Fit!.
  • Kinderopvanglocaties zorgen voor beleid rondom hun voedingsaanbod en traktaties. Het voorbeeldbeleid voeding van het Voedingscentrum helpt om dit beleid op te stellen
  • Basisscholen zorgen voor beleid over lunch, eten in pauzes en traktaties. Het voorbeeldbeleid van het Voedingscentrum helpt om dit beleid te maken. Scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kunnen aan de slag met De Gezonde Schoolkantine. 

Gezonde sportkantine: voorbeelden en richtlijnen

Via de website Gezondesportkantine.nl vindt u praktijkvoorbeelden en tips om het bestaande assortiment in de sportkantine aan te passen en de gezonde keuze te bevorderen. Hulpmiddel hiervoor zijn de Richtlijnen 'Gezondere Kantines'

Relatie tussen groene omgeving en beweeggedrag kinderen

De wetenschap richt de kijker steeds meer op de relatie tussen een groene omgeving en de gezondheid. Vooral de invloed op kinderen staat in de aandacht. Er is steeds meer bewijs dat groen meer bewegen in de hand werkt. Lees meer over de positieve relatie tussen groen in de buurt en het beweeggedrag van kinderen

Sociale omgeving

Ouders spelen een belangrijke rol bij een gezonde leefstijl van hun kind, door zelf het goede voorbeeld te geven (bijv. je kind op de fiets naar school brengen) en door gezond gedrag te stimuleren (bijv. door gezond eten in huis te hebben). Ook de school en het kinderdagverblijf kunnen deze rol vervullen. De scholing Een Gezonde Start, over gezond opvoeden in de kinderopvang, kan hierbij helpen.

Bekijk de mogelijkheden om ouders en andere opvoeders hierbij te ondersteunen: pijler voorlichting en educatie.

Voorbeeld: Voor je het weet zijn ze groOt

‘Voor je het weet zijn ze groOt’ is een ouderbijeenkomst over opvoeding, gezond eten en bewegen. Het doel van deze goed onderbouwde interventie is opvoedvaardigheden van ouders te versterken en de ouderbetrokkenheid binnen leefstijlprogramma’s te vergroten. De ouderopkomst is gemiddeld drie keer zo hoog als bij een traditionele ouderbijeenkomst. Lees de 10 weetjes over dit programma

Volwassenen

Gezonde werkplek

Een gezonde werkomgeving waarin gezond eten en bewegen wordt gestimuleerd, houdt werknemers fit. Zo kan een gezond aanbod in het bedrijfsrestaurant medewerkers motiveren gezonder te kiezen en daarmee een gezond eetpatroon bevorderen. Bedrijven kunnen hiervoor de Richtlijnen Gezondere Kantines en de Kantinescan. Naast gezonde voeding is ook voldoende bewegen op de werkplek belangrijk, omdat veel werknemers hun werktijd zittend doorbrengen. Denk aan sportaanbod via de werkgever, wandelen tijdens de pauze en staand vergaderen. Lees meer (tips) over de gezonde werkplek of over een gezonde leefstijl op het werk.

Borstvoedingvriendelijke gemeente

Baby’s die borstvoeding krijgen hebben minder kans op overgewicht. Gemeenten kunnen moeders gelegenheid bieden hun kind de borst te geven, bijvoorbeeld door het verspreiden van het beeldmerk ‘Voeden kan hier’. Om de afstemming en samenwerking rond de begeleiding bij borstvoeding te bevorderen, is het Platform Borstvoeding ingesteld. Lees meer over de borstvoedingvriendelijke gemeente (Voedingscentrum.nl)

Beweeg Vriendelijke Omgeving Scan

Wil je weten hoe beweegvriendelijk een buurt of wijk is, dan kun je een speciaal daarvoor ontwikkeld instrument gebruiken. De Beweeg Vriendelijke Omgeving Scan geeft antwoord op de vraag of bewoners genoeg prikkels krijgen om in actie te komen. Lees meer over de Beweeg Vriendelijke Omgeving Scan

Meer informatie

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer