U bent hier

Integrale aanpak overgewicht: pijler Regelgeving en handhaving

De pijler ‘regelgeving en handhaving’ gaat over het uitvoeren van wettelijke taken. Voor overgewichtpreventie gaat deze pijler niet op en liggen de accenten in de andere vier pijlers. Een mogelijk rol van de gemeente is om de komende jaren eisen te formuleren voor specifieke openbare settings. Er zijn voorzichtige ontwikkelingen om met regelgeving invloed uit te oefenen op enkele settings. Deze liggen op het vlak van vergunningverstrekking. Een voorbeeld is een restrictief vestigingsbeleid van (mobiele) snackbars en fastfoodrestaurants. Gemeenten kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om geen vergunning te verlenen voor mobiele snackkarren in de omgeving van scholen, of een maximum te stellen aan het aantal fastfoodbedrijven binnen een bepaald gebied. Zo weerde stadsdeel Zuid in Amsterdam in augustus 2017 een nieuw filiaal van een pizzaketen. De rechter stelde de gemeente hierin gelijk.

Daarnaast heeft een gemeente mogelijkheden om het aanbod van voedsel te beïnvloeden. Door het stellen van eisen aan gezonde voeding in inkoopcriteria en subsidievoorwaarden en het al dan niet uitgeven van vergunningen. Bij het verstrekken van een vergunning voor een evenement eist men bijvoorbeeld dat een groot deel van het voedselaanbod gezond is en dat er kraanwater beschikbaar is.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer