U bent hier

Cijfers en feiten roken

 

 

Om een aanpak voor tabakspreventie om te zetten naar beleid en een uitvoeringsprogramma, heeft u onder andere cijfers en feiten nodig. Door de regionale of lokale situatie in beeld te brengen, kunt u onderbouwd prioriteiten stellen en gericht doelgroepen kiezen.

Direct naar:

Snel een overzicht van cijfers over roken? Roken (volksgezondheidenzorg.info) of bekijk de kaart van Nederland met het percentage rokers per GGD regio (volksgezondheidenzorg.info). 

Cijfers en feiten in het kort

Omvang tabaksgebruik en passief roken

In 2012 rookte 23% van alle Nederlanders van 19 jaar en ouder wel eens of dagelijks. Er roken meer mannen (26%) dan vrouwen (20%). Tot 13 jaar roken weinig jongeren. Daarna neemt het percentage jongeren dat in de afgelopen vier weken gerookt heeft, snel toe tot 42% van de 18-jarigen en 37% van de 19-jarigen.

Naar schatting wordt 18% tot 40% van de niet-rokende bevolking boven de 15 jaar dagelijks blootgesteld aan tabaksrook van anderen (meeroken). Rokers blijken vaak ook te veel alcohol te drinken, te weinig te bewegen en ongezond te eten. Lees verder over de omvang tabaksgebruik.

De belangrijkste risicogroepen

  • Kinderen: van de kinderen in Nederland van 0 tot 4 jaar wordt 16% thuis blootgesteld aan tabaksrook, van de 4- tot 12-jarigen 28%, van de 12- tot 18-jarigen 38%.
  • Laagopgeleiden: onder mensen met een lage opleiding is het percentage rokers groter dan onder mensen met een hoge opleiding.
  • Zwangere vrouwen: roken of meeroken tijdens de zwangerschap heeft gevolgen voor het ongeboren kind. Toch rookt 6,3% van alle zwangere vrouwen.
  • Mensen met een chronische ziekte: roken is extra schadelijk voor mensen met hart- en vaatziekten, longpatiënten en diabetespatiënten.
  • Turkse mannen: onder Turkse mannen wordt relatief veel gerookt.

Bekijk een overzicht van de belangrijkste risicogroepen.

De gevolgen van roken

In 2011 stierven bijna 19.000 mensen in Nederland aan de gezondheidsgevolgen van roken. Roken verhoogt het risico op verschillende ziekten, zoals longkanker en hart- en vaatziekten. Longkanker wordt in negen op de tien gevallen veroorzaakt door roken. En elk jaar komen er een kleine 12.000 nieuwe longkankerpatienten bij. De verschillen in prevalentie blijken sterk te verschillen per gemeente. Tussen de hoogste en laagste aantal nieuwe gevallen per gemeente zit een factor 8 (bron: www.iknl.nl). Volgens het Integraal Kankercentrum (IKNL) een signaal dat gemeentelijk tabaksbeleid relevant is.

Ook mensen die regelmatig meeroken met een rokende partner, hebben een verhoogde kans op ziekten. Meeroken door kinderen heeft een nadelige invloed op de ontwikkeling van hun longen. Roken tijdens de zwangerschap is één van de oorzaken van perinatale sterfte en perinatale problemen. Bekijk een overzicht van de gevolgen van roken.

Oorzaken van rookgedrag

De kans dat iemand begint te roken, wordt bepaald door omgevingsfactoren, zoals de acceptatie van rookgedrag binnen het eigen sociale netwerk en de verkrijgbaarheid van tabak. Roken heeft voor jongeren het imago van ‘volwassenheid’. Daarnaast spelen persoonlijke factoren een rol, zoals opvattingen, vaardigheden, persoonlijkheid en genetische aanleg. Roken is sterk verslavend. Lees verder over de oorzaken van roken.

Meer informatie:

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer