U bent hier

De gevolgen van roken

Roken veroorzaakt meeste ziektelast

Roken is verreweg de belangrijkste oorzaak van sterfte en ziekte. Ruim één achtste van de totale ziektelast in Nederland is toe te schrijven aan roken. Roken is verantwoordelijk voor een groot deel van de sterfgevallen door longkanker (85% van de sterfgevallen door roken), COPD (80%) en een aantal vormen van kanker in het hoofdhalsgebied (54% tot 85%). Ook een aanzienlijk deel van de incidentie van hart- en vaatziekten is toewijsbaar aan roken. Per jaar overlijden circa 19.000 Nederlanders aan de gevolgen van roken.

Gevolgen roken tijdens de zwangerschap

Roken tijdens de zwangerschap is één van de oorzaken van perinatale sterfte en perinatale problemen. Kinderen van wie de moeder rookte hebben op hun twintigste een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Ook meeroken tijdens de zwangerschap draagt bij aan perinatale sterfte en perinatale problemen.

Passief roken geeft gezondheidsrisico´s

Meeroken door baby’s geeft een verhoogde kans op wiegendood. Meeroken door kinderen door kinderen heeft een nadelige invloed op de ontwikkeling van de longen en geeft een verhoogd kans op luchtweginfecties, op hoesten en het ontwikkelen van astma.

Mensen die zelf niet roken, maar regelmatig meeroken met een rokende partner, hebben een verhoogde kans op longkanker. Bij passief rokende vrouwen is een verhoogd risico gevonden van twintig procent en bij passief rokende mannen van dertig procent ([1]).

Naast longkanker verhoogt meeroken het risico op ziekten zoals astma en bronchitis, hart- en vaatziekten en hersenbloedingen. 

Geraadpleegde literatuur

[2][3] en volksgezondheid.info

Meer informatie

  • De factsheet Waterpijp’ (Trimbos.nl) geeft een samenvatting van feiten en cijfers over het gebruik, de effecten en de risico’s van het roken van een waterpijp.  
  • Rokeninfo.nl (Professionals): effecten van tabaksgebruik.
Referenties en bronnen

Referenties

  1. General 20. Surgeon General, 2006.
  2. Kamer E. Eerste Kamer.
  3. GR 20. GR, 2003b.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer