U bent hier

Een integrale aanpak tabakspreventie: pijler Regelgeving en handhaving

Gemeenten en de Tabakswet

Er zijn verschillende wetten van kracht rond tabak en roken. De belangrijkste is de Tabakswet. De gemeente kan bijdragen aan de doelstelling van de Tabakswet door horecabedrijven te ondersteunen om rookvrij te worden en te blijven. Bijvoorbeeld door bouwaanvragen voor rookruimten en bijbehorende wijzigingen van de Drank- en Horecawet-vergunning efficiënt en coöperatief te behandelen. Maar ook door het toestaan van gevelasbakken en terrasverwarmingen en eventueel in de terrasvergunningen voldoende ruimte te bieden om horecaklanten op het terras of in de open lucht te laten roken.

Bij het afgeven van vergunningen voor activiteiten kan de gemeente bedingen dat er bij bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld waarbij kinderen aanwezig zijn) niet gerookt mag worden.

Vergunningsvoorwaarden kermissen

In de vergunningen die worden verstrekt voor kermissen kan een gemeente voorwaarden opnemen ten aanzien van bijvoorbeeld de e-sigaret. In het verleden konden kinderen e-sigaretten winnen op kermissen. De gemeente kan in overleg met de expoitanten bepalingen in de vergunningen die zij verstrekt opnemen.

 

Leeftijdsgrens

De minimumleeftijd voor de verkoop van (alcohol en) tabak is 18 jaar. De campagne NIX18 is een meerjarige campagne die de norm 'niet roken en niet drinken tot het 18e jaar' ondersteunt.

NVWA houdt toezicht op naleving Tabakswet

Op grond van de Tabakswet heeft een gemeente geen handhavingstaken (anders dan het instellen, aanduiden en handhaven van de rookverboden in eigen gebouwen). Een gemeente kan wel de toezichthouders op naleving van de alcoholwetgeving (de buitengewoon opsporingsambtenaar) opdracht geven om ook overtredingen van de Tabakswet te signaleren en te melden, zoals de verkoop van tabak aan jongeren onder de 18 jaar. Of de gemeente kan een meldpunt inrichten waar burgers overtredingen kunnen melden, die vervolgens worden doorgegeven aan de NVWA.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteithoudt (NVWA) houdt toezicht op de naleving van de Tabakswet door controles uit te voeren bij allerlei bedrijven, van supermarkt tot ziekenhuis en van dorpskroeg tot stadhuis. Als een overtreding van het rookverbod wordt geconstateerd, kan de NVWA een boete uitschrijven tot maximaal € 45.000.

Meer informatie

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer