U bent hier

Een integrale aanpak tabakspreventie: pijler Signalering, advies en ondersteuning

Roken is algemeen erkend als een verslaving. Door het verslavende karakter van nicotine hebben veel rokers moeite met stoppen met roken. Van de rokers geeft 80% aan ooit te willen stoppen (Continue Onderzoek Rookgewoonten 2012). 

Interventies binnen deze pijler hebben als voornaamste doelen:

 • Het signaleren van experimenteergedrag bij kinderen en scholieren en het voorkomen van beginnen met roken.
 • Het voorkomen van meeroken.
 • Het stimuleren van stoppogingen.

Deze interventies richten zich zowel op het algemeen publiek als op risicogroepen. Interventies binnen deze pijler worden voornamelijk uitgevoerd door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ), binnen de zorgsector of op school (primair-, voortgezet- en beroepsonderwijs).

Voorbeeld: Extra ondersteuning minima bij stoppen met roken

Stoppen met roken is succesvoller als mensen gebruik maken van gedragsmatige begeleiding en eventueel nicotine vervangende middelen of receptmedicatie. De gemeente Oosterhout heeft mensen met een laag inkomen extra ondersteuning geboden om te stoppen met roken door er voor te zorgen dat zij geheel zonder kosten konden deelnemen aan de cursus Stoppen met Roken van zorggroep Zorroo. Van de dertig cursisten die deze cursus hebben gevolgd, zijn twaalf mensen na drie maanden nog steeds gestopt. Daarmee besparen deze stevige ex-rokers jaarlijks al gauw 2000 euro.

Pijler concreet invullen

 • Roken gaat vaak gepaard met ander ongezond gedrag, zoals alcohol- en cannabisgebruik. Voor een school is het belangrijk zorgvuldig om te gaan met signalen bij leerlingen die kunnen wijzen op (problematisch) gebruik van tabak, alcohol of drugs. Een goed zorgprotocol, dat beschrijft welke zorg de school biedt in het geval van problematisch gebruik en hoe de eventuele doorverwijzing plaatsvindt helpt hierbij.
 • de JGZ kan het programma ‘Rookvrij opgroeien’ (Loketgezondleven.nl) inzetten om ouders te ondersteunen bij het voorkomen dat hun kinderen gaan roken en te zorgen voor een rookvrije omgeving.
 • Voor de huisarts, specialist, verpleegkundige, tandarts of verloskundige is er STIMEDIC (Loketgezondleven.nl), een stopadvies met vervolgtraject volgens de Zorgmodule Stoppen met Roken. Deze laatste beschrijft hoe goede stoppen-met-rokenzorg uitgevoerd kan worden. De gedragsmatige ondersteuning aan en behandeling van rokers die willen stoppen wordt vergoed vanuit de basisverzekering door de zorgverzekeraar.
 • Het aanbieden van Stoppen met roken cursussen (Loketgezondleven.nl), ook op het werk. 

Bied stoppen met roken cursussen op een laagdrempelige wijze aan. Gemeenten kunnen in samenspraak met zorgverzekeraars de beschikbaarheid van stoppen met roken begeleiding vergroten. Ook kan de gemeente voor de minima-vermogenden in hun werkgebied een collectieve verzekering 'minima' afsluiten om deze aanvullend te verzekeren.

Stopstone

Nieuwe producten Trimbos-instituut voor stoppen met roken

Trimbos-instituut heeft nieuwe producten ontwikkeld waarmee ze burgers ondersteunt in stoppen met roken:

 • De website Ikstopnu.nl waar je ervaringen leest van ex-rokers en tips krijgt om te stoppen
 • De stoplijn (0800-1995) waar je naartoe kunt bellen voor advies en informatie over stoppen met roken
 • Stopstone, een app die jonge stoppers ondersteunt en motiveert om te stoppen met roken. Lees meer op stopstone.nl

Alle dagen niet roken

logo stoptoberStoptober is een jaarlijks terugkerend, gezamenlijk stoppen-met-roken moment van 28 dagen in oktober. Deelnemers krijgen positieve, motiverende feedback via een app en wisselen onderling ervaringen uit op Facebook. In 2014 deden ruim 38.000 mensen mee, in 2015 meer dan 70.000. De organisatie hoopt opnieuw op een verdubbeling van het aantal deelnemers in 2016. Stoptober is een initiatief van KWF Kankerbestrijding, Hartstichting, Longfonds (voorheen Astma Fonds), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Trimbos-Instituut, GGD GHOR Nederland, en Alliantie Nederland Rookvrij. Een retrospectief onderzoek in 2015 laat zien dat 67 procent van de deelnemers twee maanden na Stoptober nog steeds gestopt was.

Wat kunt u als gemeente of professional met Stoptober? 

Stoptober heeft een positieve, motiverende insteek. Rokers motiveren en steunen elkaar. Uit voorgaande edities blijkt dat Stoptober ook de laagopgeleide doelgroep aanspreekt: juist hier is het percentage rokers het hoogst. Stoptober is laagdrempelig: de uitdaging van 28 dagen niet roken is veel beter te overzien dan helemaal stoppen. 

Lees meer over Stoptober. Bekijk ook het filmpje van Stoptober 2016, dat een overzicht geeft van alle activiteiten van 2016. 

Meer informatie

 • De factsheet ‘Interventies stoppen met roken voor jongeren’, biedt u een overzicht van interventies voor jongeren en welke bevorderende factoren er zijn voor deelname aan deze interventies. 
 • De wegwijzer Stoppen met Roken, ook wel de 'Sociale Kaart Stoppen met Roken' genoemd, biedt een overzicht van gekwalificeerde begeleiders en professionals met expertise om mensen te begeleiden bij het stoppen met roken in Nederland.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer