U bent hier

Het effect van tabakspreventie

De optelsom van alle landelijke, regionale en lokale maatregelen en acties is effectief.

Kortdurend stoppen-met-rokenadvies

Een eenmalig stoppen-met-rokenadvies van huisartsen aan de rokers binnen de praktijk resulteert in 6% stoppers. Als alle huisartsen jaarlijks een kwart van hun patiënten een eenmalig stopadvies geven, levert dat per jaar 8.000 extra ex-rokers op. De opbrengst ligt hoger als de huisarts de frequentie van het aantal adviezen kan opvoeren, de patiënten kan doorverwijzen naar ondersteuning of zelf ondersteuning kan bieden. Hiervoor zijn kortdurende, intensieve protocollen beschikbaar onder de naam STIMEDIC, waarvan de effectiviteit is aangetoond.

Stoppen met roken voor zwangere vrouwen

Van de rokende vrouwen die tijdens hun zwangerschap werden ondersteund via de methode ‘Stoppen met roken voor de verloskundigenpraktijk’ (de V-MIS), was 21% zes weken na de bevalling gestopt met roken, tegen 12% in de controlegroep.

Geraadpleegde literatuur

[1], [2] en [3]

Meer informatie

Overzichtstudies over effectiviteit van leefstijlinterventies waaronder ook roken.

Referenties en bronnen

Referenties

  1. al. 20. Pieterse et al., 2001.
  2. al., 2 20. Bolman et al., 2002.
  3. al. 20. De Vries et al., 2006c.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer