U bent hier

Financiering van tabakspreventie

Een belangrijke randvoorwaarde voor een geslaagde lokale aanpak is dat de preventie en behandeling van tabaksverslaving structureel worden gefinancierd. De gedragsmatige behandeling van tabaksverslaving is onderdeel van het basispakket van iedere zorgverzekering. Deze verzekerde zorg vormt geen kostenpost voor gemeenten. Het gebruik van farmacologische ondersteuning is voor eigen rekening van de cliënt. Gemeenten kunnen voor de minima-vermogenden in hun werkgebied een collectieve zorgverzekering minima afsluiten om de minima aanvullend te verzekeren.

Zorgen voor toegankelijkheid en toegeleiding

Aanvullend op de vergoeding van de behandeling van stoppen met roken is actie van gemeenten nodig om ervoor te zorgen dat het totale pakket aan hulpmiddelen voor alle inwoners in haar gemeente toegankelijk is. Daarnaast is er structureel budget nodig voor de toeleiding naar deze hulp. Alle andere preventieactiviteiten worden niet landelijk vergoed en zijn voor rekening van de gemeente. Landelijk zijn er voor gemeenten soms extra stimuleringsgelden op projectbasis.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer