U bent hier

Samenwerken bij tabakspreventie

Een integrale aanpak van tabakspreventie vereist een goede samenwerking tussen meerdere partijen. Dat geldt zowel binnen als buiten het gemeentehuis. Zo bundelt u de krachten van bijvoorbeeld burgers, beleidsterreinen, andere gemeenten in de regio, relevante organisaties en de zorgsector.

Intersectorale samenwerking bij tabakspreventie

Op lokaal niveau zijn op verschillende beleidsterreinen gecombineerde maatregelen mogelijk. In het onderwijs kan een gemeente streven naar 'rookvrije scholen'. Via armoedebeleid en eventueel schuldhulpverlening kunnen mensen met een lage sociaal economische status (SES) bereikt worden.

Overzicht van samenwerkingspartners voor tabakspreventie

Er zijn verschillende lokale partners die een rol spelen bij tabakspreventie, van onderwijsinstellingen tot zorgverzekeraars. Samenwerking met partners is van belang om voldoende capaciteit te kunnen vrijmaken voor lokale activiteiten, om de bereikbaarheid van activiteiten te vergroten en om gebruik te maken van de expertise van lokale partijen.

In het kader van de naleving van het FCTC verdrag is het van groot belang dat er niet wordt samengewerkt met de tabaksindustrie. Artikel 5.3 schrijft voor dat de tabaksindustrie geen invloed mag uitoefenen op de totstandkoming van gezondheidsbeleid. Het ministerie van VWS heeft in 2015 gemeenten en provincies hierover aangeschreven.

Rolverdeling bij de uitvoering van interventies

Wat is de rol van GGD, JGZ, leerkrachten of zorgverleners bij de uitvoering van lokale interventies, zoals een ouderbijeenkomst of stopadvies en vervolgtraject? Bekijk een overzicht van de rolverdeling bij de uitvoering van lokale interventies.

Samenwerken met de eerstelijnszorg bij tabakspreventie

Voor een goed bereik van mensen, met name uit een lage SES, is een goede koppeling tussen preventie en zorg nodig. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld met zorgverzekeraars afspraken maken over een aanvullend budget voor activiteiten die nodig zijn voor de toegeleiding naar stopondersteuning en vergoeding van farmacologische ondersteuning. De GGD’en en ROS’en kunnen daarbij een ondersteunende rol vervullen voor zowel gemeente als zorgverleners.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer