U bent hier

Intersectorale samenwerking tabakspreventie

Op lokaal niveau zijn op verschillende beleidsterreinen gecombineerde maatregelen mogelijk:

Volksgezondheid

De gemeente is regievoerder op het beleidsterrein volksgezondheid en kan afspraken maken over de uitvoering van preventie met onder meer GGD (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst), de JGZ (Jeugdgezondheidszorg), zorgverzekeraars, thuiszorgorganisaties, verslavingszorg en de ROS’en (Regionale Ondersteuningsstructuur).

Onderwijs

Veel gemeenten hebben ‘rookvrije scholen’. Deze kwalificatie garandeert dat de school een goed rookbeleid hanteert, waarmee wordt voorkomen dat jongeren gaan roken. Behalve een rookvrije school is het aanbevelenswaard om ook de schoolpleinen voor het voortgezet onderwijs  rookvrij te maken.

Ook voorlichting, training en deskundigheidsbevordering op het gebied van leefstijlgerelateerde factoren zijn gangbare beleidsmaatregelen voor de sector onderwijs. Educatie en maatregelen op het gebied van roken zijn opgenomen in het programma De Rookvrije School en passen binnen de methode Gezonde School en Genotmiddelen.

Werk en inkomen

Via armoedebeleid en eventueel schuldhulpverlening kunnen mensen met een lage SES (sociaal economische status) bereikt worden. Zo kunnen ze gestimuleerd worden om gebruik te maken van ondersteuning bij het stoppen met roken. Het ‘non-vermogenden-verzekeringscontract’ biedt gemeenten de mogelijkheid om afspraken te maken met verzekeraars. Er kan een bepaling worden opgenomen om een extra investering te doen om groepen met een lage SES te bereiken, te motiveren om te stoppen met roken en toe te leiden naar verzekerde behandeling van tabaksverslaving.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer