U bent hier

Overzicht van samenwerkingspartners bij tabakspreventie

Lokale partijen

Lokale partijen die een rol spelen bij tabakspreventie zijn:

  • Verschillende beleidsafdelingen van de gemeente.
  • Onderwijsinstellingen.
  • GGD (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst).
  • ROS (Regionale Ondersteuningsstructuur).
  • Welzijnswerk.
  • Thuiszorg.
  • Verslavingszorg.
  • De eerste- en tweedelijnszorg.
  • Zorgverzekeraars.

Structureel beleid

Tabakspreventie is een kwestie van lange adem. Het terugdringen van roken vergt langlopende, permanente trajecten. De gemeente en betrokken partijen zijn gediend bij structurele en goed opgebouwde samenwerkingsverbanden met lokale en regionale zorg- en preventieorganisaties. Langs deze samenwerkingsverbanden kunnen de verschillende activiteiten worden afgestemd en uitgezet. Eenmalige projecten zijn alleen zinvol als ze passen in een structureel kader.

Het is van belang dat voldoende capaciteit wordt vrijgemaakt om lokale activiteiten uit te voeren en om het totale uitvoeringsprogramma te coördineren. Ook is de expertise van lokale partijen nodig bij het ontwikkelen van activiteiten en manieren om de bereikbaarheid te vergroten van lokale activiteiten die op landelijk niveau ontwikkeld worden.

Voorbeeld: Platform Rookpreventie Fryslân

Het Platform Rookpreventie Fryslân (Stoppenmetrokeninfryslan.nl) is twintig jaar geleden opgericht om de samenwerking op het gebied van rookpreventie te verbeteren. Deelnemers zijn de GGD Fryslân, de verschillende thuiszorgorganisaties, de verslavingszorg, verpleegkundigen van de longpoli’s, het Stoppunt en praktijkondersteuners.

Belangrijke voordelen van de samenwerking zijn dat doublures in het aanbod worden voorkomen, dat de sterke eigenschappen van alle betrokken partijen beter worden benut en dat er binnen het netwerk informatie wordt uitgewisseld. - Regio Friesland

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer