U bent hier

Samenwerken aan tabakspreventie met eerstelijnszorg

Voor een goed bereik van mensen met name uit een lage SES (sociaal economische status) is het van belang dat er een goede koppeling is tussen preventie en zorg. De eerste lijn biedt een goede infrastructuur om preventie te organiseren en begeleiding uit te voeren. Bovendien vormt de eerste lijn voor mensen met een lage SES een laagdrempelige voorziening. De universele preventie en de werving van rokers om gebruik te maken van stopondersteuning wordt over het algemeen uitgevoerd door de GGD (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst), instellingen voor verslavingszorg en/of thuiszorg.

Gemeente kan samenwerking stimuleren

De gemeente kan de samenwerking tussen de eerstelijnszorg en publieke gezondheidszorg in het kader van tabakspreventie stimuleren. De GGD’en en ROS’en (Regionale Ondersteuningsstructuur) kunnen daarbij een ondersteunende rol vervullen voor zowel gemeente als zorgverleners. De gemeente kan in overleg met de zorgverzekeraar afspraken maken over een aanvullend budget voor activiteiten die nodig zijn voor werving, de toegeleiding naar stopondersteuning en vergoeding van farmacologische ondersteuning.

NHG-Zorgmodule Leefstijl Roken

De NHG-Zorgmodules Leefstijl geven richtlijnen over de advisering en begeleiding van patiënten als het gaat om alcoholproblematiek, bewegen, stoppen met roken en gezonde voeding. De modules geven een beschrijving van het zorgpad van de patiënt en de taakverdeling van de verschillende zorgverleners in de eerste lijn. De NHG-Zorgmodules Leefstijl bieden gemeenten, buurtsportcoaches en sportaanbieders aanknopingspunten om in gesprek te gaan en tot samenwerking te komen. Naar de NHG-Zorgmodule Leefstijl Roken

 

Voorbeeld: Stedelijk actieplan tabaksontmoediging

De gemeente Amsterdam heeft roken aangewezen als een van de speerpunten voor het lokale gezondheidsbeleid. De gemeente spant zich in om het aantal rokers en meerokers te verminderen. Om dat te stimuleren, heeft de gemeente het Partnership Tabaksontmoediging opgezet. Daarbij zijn verschillende partijen betrokken, waaronder de GGD, ziekenhuizen, de eerstelijnszorg en een zorgverzekeraar. Het Partnership heeft als taak om een samenhangend pakket aan maatregelen en interventies samen te stellen om het gebruik van tabak in Amsterdam terug te dringen. - Gemeente Amsterdam

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer