U bent hier

Voorbeelden van lokale doelen tabakspreventie

Algemene doelstellingen

 • Het terugdringen van roken is opgenomen in het beleid op het gebied van wonen, zorg, welzijn en sociale zaken.
 • De gemeente beschikt over gegevens over roken in de eigen gemeente.
 • Binnen de gemeente en in regionaal verband is een samenwerkingsstructuur aangelegd van betrokken organisaties en is in kaart gebracht welke activiteiten op het gebied van roken door wie worden uitgevoerd.
 • De gemeente beschikt over de bereikcijfers van de verschillende activiteiten die uitgevoerd worden.
 • De gemeente heeft op lokaal of regionaal niveau twee keer per jaar een samenwerkingsoverleg met betrokken uitvoerders.
 • De gemeente draagt uit dat ‘niet roken’ de norm is.
 • De gemeente heeft een meldpunt voor overtredingen van de Tabakswet ingericht via het gemeentelijk serviceloket.

Voorkomen dat burgers meeroken

 • Er is actief toezicht op naleving van de Tabakswet. Overtredingen worden gemeld bij de Nederlandse Voedel- en Warenautoriteit (NVWA).
 • De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) adviseert hoe ouders hun kinderen kunnen beschermen tegen meeroken.
 • Het programma Rookvrij Opgroeien wordt uitgevoerd.

Voorkomen dat kinderen starten met roken

 • Het aantal rookvrije scholen is toegenomen van x% naar x%.
 • De naleving van de leeftijdsgrens voor tabaksverkoop is toegenomen van x% naar x%.
 • Alle schoolpleinen in het voorgezet onderwijs en mbo (middelbaar beroepsonderwijs) zijn rookvrij.
 • De JGZ en het consultatiebureau hebben ouders en kinderen voorgelicht en geadviseerd over roken.
 • De JGZ en het consultatiebureau lichten ouders voor en adviseren over (niet gaan) roken en meeroken.

Stoppogingen stimuleren en kansrijker maken

 • De gemeente heeft afspraken gemaakt met verschillende zorgaanbieders en zorgverzekeraars over een regionaal dekkend en toegankelijk aanbod voor de behandeling van tabaksverslaving.
 • Er is een samenhangend aanbod van stopondersteuning.
 • Alle rokers die willen stoppen, kunnen in de regio gebruikmaken van de aanbevolen stopondersteuning.
 • Er is een sociale kaart met informatie voor zorgverleners en zorgvragers over de behandeling van tabaksverslaving.
 • De gemeente heeft geïnvesteerd in een betere toegeleiding van risicogroepen naar stopondersteuning.
 • De gemeente heeft afspraken gemaakt met zorgverzekeraars over aanvullende mogelijkheden voor de toegeleiding naar stopondersteuning.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer