U bent hier

Organisaties en websites roken

Organisaties

 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; bepaalt het nationale beleid over tabaksontmoediging.
 • Trimbos-instituut; het landelijk kennisinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg en de maatschappelijke zorg, zet zich in voor preventie van rookverslaving.
 • Partnership Stoppen met Roken; samenwerkingsverband van diverse publieke en private partijen uit het zorgveld die zich inzetten voor het reduceren van het percentage rokers en ondersteuning bieden bij het stoppen met roken.
 • Clean Air Nederland; belangenvereniging die zich inzet voor rookvrije (publieke) ruimtes.
 • Stichting rookpreventie jeugd; stichting die zich specifiek richt op rookpreventie bij jongeren, wil voorkomen dat ze beginnen met roken.
 • De Alliantie Nederland Rookvrij! is een samenwerkingsverband van publieke en private organisaties die strijden voor een rookvrije samenleving. De Alliantie voert lobby richting de politiek en beïnvloedt de publieke opinie via communicatie.
 • The European Network of Quitlines (ENQ); een netwerkinitiatief om de samenwerking tussen alle lidstaten van de Europese Unie te maximaliseren om het tabaksgebruik terug te dringen.
 • World Health Organization (WHO) (Who.int); heeft het Framework Convention on Tobacco Control aangenomen om het percentage tabakgebruikers en de blootstelling aan omgevingsrook te reduceren.
 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit; houdt toezicht opd e Nederlandse tabakswetgeving, waaronder de rookvrije horeca.

Websites

 • Lokaal Middelenbeleid; adviespunt van het Trimbos-instituut over onder andere gemeentelijk tabaksbeleid. Met informatie over neieuwe projecten, nieuws, studiedagen etc.
 • Rokeninfo.nl; de Roken Infolijn is onderdeel van de afdeling Publieksinformatie van het Trimbos-instituut. Hieronder vallen ook de Alcohol Infolijn, Drugs Infolijn en de Gamen Infolijn.
 • Ikstopnu.nl; website van het Trimbos-instituut, ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van VWS, om burgers te helpen met stoppen met roken.
 • Volksgezondheidenzorg.info; geeft informatie over omvang en gevolgen van roken en geeft informatie over het aanbod en de (kosten)effectiviteit van preventieve activiteiten gericht op roken.
 • De gezonde school en genotmiddelen; preventieprogramma over alcohol, roken en drugs, voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Geeft lesmateriaal en informatie over regelgeving op school, signalering en ouderparticipatie. Het programma is onderdeel van de Gezonde School methode.
 • Gezonde School; de Gezonde School methode is een manier van werken die scholen helpt om structureel aan de slag te gaan met gezondheid en veiligheid, waaronder preventie gericht op roken.
 • Uw kind en roken; website van Trimbos-instituut, onderdeel van Hoe pak jij dat aan, met informatie en adviezen voor ouders over gesprekken met hun kind(eren) over roken.
 • European Commission's Directorate for public health and risk assessment - tobacco policy (Ec.europe.eu); informatie over roken en rookbeleid binnen de Europese Unie.
 • HELP Voor een rookvrij leven (Ec.europe.eu); campagne van de Europese Commissie met als doel dat mensen niet beginnen met roken, stoppen met roken en te waarschuwen voor de gevaren van roken.
 • Watziterintabak; website voor jongeren met informatie over additieven in tabak.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer