U bent hier

Cijfers en feiten seksuele gezondheid

Om seksuele risico's te voorkomen en seksuele gezondheid te bevorderen, heeft u onder andere cijfers en feiten nodig. Door de regionale of lokale situatie rond seksuele gezondheid in beeld te brengen, kunt u onderbouwd prioriteiten stellen en gericht doelgroepen kiezen. Dit vormt de basis voor een beleid- en uitvoeringsplan.

Definities

Om de cijfers en feiten goed te kunnen interpreteren is het belangrijk de definities van bepaalde begrippen helder voor ogen te hebben.

Seksuele gezondheid is een staat van lichamelijk, emotioneel, geestelijk en maatschappelijk welbevinden met betrekking tot seksualiteit. Dit is de internationaal gebruikte werkdefinitie van de Wereld Gezondheidsorganisatie (World Health Organisation).

Seksuele gezondheid:

 • is meer dan de afwezigheid van ziekte of gebrek.
 • bestaat ook uit de mogelijkheid seksuele contacten en relaties te kunnen kiezen en beleven, vrij van dwang, discriminatie of geweld.
 • houdt ook in dat de seksualiteit een positieve bijdrage levert aan het welbevinden en welzijn.

Het bevorderen van seksuele gezondheid houdt dus in:

 • Het bevorderen dat seksualiteit veilig is (voorkomen onbedoelde zwangerschap en voorkomen infecties met hiv of andere soa’s)
 • Het bevorderen dat seksualiteit vrijwillig is en met beider instemming plaatsvindt (voorkomen van seksuele grensoverschrijding en seksuele dwang)
 • Het bevorderen dat seksualiteit prettig is (voorkomen dat seksualiteit psychische of sociale problemen en schade veroorzaakt of vergroot, en bijdraagt aan plezier of positieve beleving van seksualiteit).

Veiligheid, weerbaarheid, autonomie, vrijheid en gelijkwaardigheid in relaties zijn belangrijke randvoorwaarden voor seksuele gezondheid, die in onze maatschappij breed gedragen worden.

Er is sprake van seksuele risico’s als seksueel gedrag niet veilig, niet vrijwillig, niet prettig of niet met beider instemming plaatsvindt, of als het de gezondheid, het recht op vrije keuzes en het maatschappelijk functioneren in gevaar brengt. Dat geldt voor:

 • Seksuele grensoverschrijding of seksueel misbruik
 • Onveilige seks met risico op ongeplande zwangerschap, ongewild jong ouderschap en abortus.
 • Onveilige seks met risico op hiv/aids of andere seksueel overdraagbare aandoeningen (soa).

Daarnaast kan seksueel riskant gedrag of een ongezonde seksuele ontwikkeling ook veroorzaakt worden door sociale normen en traditionele gebruiken. Voorbeelden zijn:

 • Homo-intolerantie
 • Vrouwelijke genitale verminking of meisjesbesnijdenis
 • Kindhuwelijken of gedwongen huwelijk

Thermometer Seksuele Gezondheid

De Thermometer seksuele gezondheid (Rivm.nl) biedt elk half jaar de meest recente gegevens uit de nationale soa-surveillance bij Centra Seksuele Gezondheid.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer