U bent hier

Definitie van seksuele gezondheid

Seksuele gezondheid is een staat van lichamelijk, emotioneel, geestelijk en maatschappelijk welbevinden met betrekking tot seksualiteit. Dit is de internationaal gebruikte werkdefinitie van de Wereld Gezondheidsorganisatie (World Health Organisation).

Seksuele gezondheid:

 • is meer dan de afwezigheid van ziekte of gebrek.
 • bestaat ook uit de mogelijkheid seksuele contacten en relaties te kunnen kiezen en beleven, vrij van dwang, discriminatie of geweld.
 • houdt ook in dat de seksualiteit een positieve bijdrage levert aan het welbevinden en welzijn.

Seksuele gezondheid bevorderen

Het bevorderen van seksuele gezondheid houdt dus in:

 • Het bevorderen dat seksualiteit veilig is (voorkomen onbedoelde zwangerschap en voorkomen infecties met hiv of andere soa’s)
 • Het bevorderen dat seksualiteit vrijwillig is en met beider instemming plaatsvindt (voorkomen van seksuele grensoverschrijding en seksuele dwang)
 • Het bevorderen dat seksualiteit prettig is (voorkomen dat seksualiteit psychische of sociale problemen en schade veroorzaakt of vergroot, en bijdraagt aan plezier of positieve beleving van seksualiteit).

Veiligheid, weerbaarheid, autonomie en vrijheid zijn belangrijke randvoorwaarden voor seksuele gezondheid, die in onze maatschappij breed gedragen worden.

Wat heeft de overheid met seks te maken?

“Wat heeft de overheid met seks te maken? […] De overheid bemoeit zich al lang met moraliteit en de seksuele gezondheid van haar burgers en zal dat in de toekomst ook blijven doen. Zij heeft de plicht scherpe grenzen te trekken over wat in de Nederlandse samenleving niet getolereerd kan worden. […] Ook zal de overheid sturen om de vrijheid en autonomie van het individu mogelijk te maken. Tegelijkertijd is de rode draad dat de overheid zich niet in de slaapkamer moet begeven en zich in principe niet moet uitlaten over wat ‘goede seks’ is. […] De overheid betuttelt niet maar volgt. Ze wil immers de vrijheid en de autonomie van de burger mogelijk maken en is er niet op uit te bepalen wat burgers in de meest intieme momenten van hun persoonlijk leven doen.”

Speech staatssecretaris Bussemaker, 26 mei 2009

Seksueel ongezond gedrag

Er is sprake van seksuele risico’s als seksueel gedrag niet veilig, niet vrijwillig, niet prettig of niet gewenst is, of als het de gezondheid, het recht op vrije keuzes en het maatschappelijk functioneren in gevaar brengt. Dat geldt voor:

 • Seksuele grensoverschrijding of seksueel misbruik
 • Onveilige seks met risico op ongeplande zwangerschap, ongewild jong ouderschap en abortus.
 • Onveilige seks met risico op hiv/aids of andere seksueel overdraagbare aandoeningen (soa).

Daarnaast kan seksueel riskant gedrag of een ongezonde seksuele ontwikkeling ook veroorzaakt worden door sociale normen en traditionele gebruiken. Voorbeelden zijn:

 • Homo-intolerantie
 • Vrouwelijke genitale verminking of meisjesbesnijdenis

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer