U bent hier

Gevolgen van seksueel risicogedrag

Gevolgen voor de samenleving

Onveilige, onvrijwillige of onprettige seksuele gedragingen hebben niet alleen gevolgen voor het slachtoffer, maar ook voor de samenleving. 

Voorbeelden gevolgen seksueel risico

 • Schooluitval en verminderde arbeidsparticipatie.
 • Verminderde maatschappelijke participatie.
 • Kosten voor de gezondheidszorg: medische zorg, abortushulpverlening, soa/hiv-zorg en -behandeling, traumabehandeling.
 • Kosten voor politie en justitie: aangifte, opsporing en vervolging.
 • Kosten voor veiligheid: toezicht en handhaving.

Seksuele grensoverschrijding

Niet fysieke en fysieke vormen van seksuele grensoverschrijding kunnen negatieve gevolgen hebben voor de lichamelijke gezondheid (zoals lichamelijk letsel, een zwangerschap of besmetting met een soa/hiv) en psychische en sociale problemen met zich meebrengen (zoals angst- en slaapstoornissen, posttraumatische stressreacties, gedragsproblemen, regressief gedrag, depressieve klachten, concentratieproblemen, seksualiserend gedrag, wantrouwen, eetproblemen, zelfverwonding, seksuele of relationele problemen).

 • De impact op het psychosociale leven hangt sterk af van de vorm, aard, ernst en frequentie van de seksuele grensoverschrijding de relatie met de dader en de mate waarin het slachtoffer het gevoel had het seksueel grensoverschrijdende gedrag te kunnen weigeren of te kunnen stoppen.
 • Bij online seksueel grensoverschrijdend gedrag, zoals sexting (zonder instemming, onder dwang of chantage), kunnen psychosociale problemen optreden zoals een negatief zelfbeeld, schaamte, schuld en isolement.
 • Niet fysieke en fysieke vormen van seksuele grensoverschrijding kunnen ook gevolgen hebben voor de sociale omgeving (familie, vrienden, straat en buurt). Er kunnen bijvoorbeeld gevoelens van onveiligheid ontstaan na een gebeurtenis van seksuele grensoverschrijding.
 • De gevolgen van seksuele grensoverschrijding tijdens de kinderleeftijd kunnen zich ook op volwassen leeftijd manifesteren, bijvoorbeeld in de vorm van seksuele of relationele problemen, geweld binnen de partnerrelatie, alcohol of drugsmisbruik, of het opnieuw slachtoffer worden (‘revictimisatie’) of plegerschap.
 • Vrouwen die ooit zijn gedwongen tot het uitvoeren of ondergaan van seksuele handelingen, verkeren in een slechtere psychische, lichamelijke en seksuele gezondheid. Dit effect is sterker naarmate een vrouw meer dan eens gedwongen is tot seks.

Ongeplande zwangerschap

Bij een ongewenste of onbedoelde zwangerschap staan vrouwen voor de keuze van een abortus, adoptie of geboorte van een kind. Het nemen van een weloverwogen besluit kan stress veroorzaken. Er zijn aanwijzingen dat een ongewenste zwangerschap negatieve psychosociale gevolgen kan hebben voor vrouwen als zij niet of pas in een later stadium van de zwangerschap voor een abortus kiezen. Ook na een abortus kunnen vrouwen psychosociale problemen ervaren.

Tienerzwangerschap

Op tienerleeftijd moeder worden, beperkt de ontwikkeling en maatschappelijke vooruitzichten aanzienlijk. Tienermoeders hebben vaak moeite met het combineren van een opleiding met het jonge moederschap, kunnen soms hun opleiding daardoor niet afmaken. Ze vallen vaak terug op een uitkering en lopen een grote kans om later in hun leven een laag inkomen te ontvangen.

 • Tienermoeders lopen een grotere kans om later in hun leven in slechte fysieke en mentale gezondheid te verkeren. Een groot deel van hen is alleenstaand, met minder kansen op een relatie en kunnen door hun moederschap in een geïsoleerde positie terecht komen. Ze lopen daarmee meer risico op eenzaamheid en depressie dan volwassen moeders en de kans is groter dat ze hun opleiding of school niet afmaken of op school verzuimen.
 • Er zijn aanwijzingen dat het ook de kinderen van tienermoeders minder goed af gaat dan andere kinderen Zwangere tieners lopen een verhoogde kans dat hun kindje rond de geboorte sterft of te vroeg wordt geboren.
 • Tienerzwangerschappen leiden relatief vaak tot een abortus. Zwangere tieners die voor een abortus kiezen, lopen een hoger risico op negatieve psychosociale gevolgen, zoals depressies en eenzaamheid.

Soa, hiv en aids

Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) zijn infectieziekten die zich door seksueel contact via seksuele netwerken snel kunnen verspreiden met schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid. Een voorbeeld is de hiv-epidemie eind vorige eeuw, maar ook recent komen er plotselinge verheffingen van soa voor in subgroepen of op bepaalde locaties.

 • Een onbehandelde soa kan leiden tot onvruchtbaarheid (chlamydia), risico’s voor het ongeboren kind (syfilis, gonorroe), kanker (HPV), orgaanschade (hepatitis) en zelfs tot de dood (hiv).
 • Een onbehandelde hiv-infectie leidt tot afbraak van het immuunsysteem, waardoor allerlei ziektes opkomen (dit noemen we aids) en uiteindelijk tot de dood. Een levenslange behandeling van hiv-remmers verhoogt de levensverwachting van mensen met hiv, maar recent wordt duidelijk dat zij eerder last krijgen van ouderdomsziekten en meer kans lopen op bepaalde vormen van kanker.
 • Een chronische infectie met een virale soa zoals hiv, hepatitis of herpes, kan de kwaliteit van leven verlagen door wisselende ziekte-episodes of aanvallen en kan leiden tot psychosociale klachten en arbeidsuitval.
 • Mensen met die leven met hiv, ontvangen veel stigmatiserende reacties in de eigen omgeving, de media, het uitgaansleven en in de gezondheidszorg. Zij lopen bovendien tegen vormen van discriminatie aan, bijvoorbeeld op het werk of tijdens reizen.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer