U bent hier

Lokale probleemanalyse Seksuele gezondheid

Lokale probleemanalyse: basis voor beleid

Bij de bevordering van seksuele gezondheid is het belangrijk dat beleid gebaseerd is op een onderbouwde probleemanalyse. Landelijke cijfers zijn daarbij aanleiding om te onderzoeken of de landelijke ontwikkeling op het gebied van seksuele gezondheid ook in de eigen gemeente speelt. Een goede probleemanalyse op lokaal niveau voorkomt dat lokaal beleid gebaseerd is op incidenten of geruchten en bevordert een goede aansluiting op de werkelijke problemen in een gemeente. De probleemanalyse en een keuze voor doelgroepen en prioriteiten in de aanpak vormen de basis van een uitvoeringsplan.

Belangrijke vragen voor een goede probleemanalyse

Belangrijke vragen om te komen tot een goede probleemanalyse van seksuele gezondheid op lokaal niveau:

  • Wat is de omvang en ernst van het probleem op lokaal niveau?
  • Wat zijn de gevolgen voor het individu en de omgeving?
  • Welke problemen hebben extra aandacht nodig: ongewenste tienerzwangerschap, seksuele grensoverschrijding, soa/hiv, homo-intolerantie?
  • Welke risicogroepen in de gemeente lopen het meeste risico of ondervinden de meeste problemen?
  • In welke settings en op welke locaties zouden deze problemen zich kunnen manifesteren?
  • Welke organisaties en partijen kunnen input leveren voor de probleemanalyse en het beleid?
  • Welke organisaties en partijen besteden al aandacht aan seksuele gezondheidsbevordering, preventie seksueel riskant gedrag, hulpverlening of seksuele reproductieve gezondheidszorg? (Voorbeelden: GGD‘en, Sense-spreekuren, soa-poliklinieken voor hoogrisicogroepen van de GGD, abortusklinieken, Fiom, Steunpunt Huiselijk en/of Seksueel Geweld).
  • Welke beleidsafdelingen zijn relevant voor samenwerking en afstemming op het gebied van seksuele gezondheid? Zoals Jeugd, Volksgezondheid, Veiligheid, Maatschappelijke Ondersteuning.
  • Welke beleidsthema's zijn relevant voor seksuele gezondheid en kunnen meer met elkaar verbonden worden? Zoals weerbaarheid en seksualiteit, seksualiteit en drugs en alcohol, veiligheid en seksuele grensoverschrijding.

Tip: Overzicht informatiebronnen

 

Lokale en regionale informatiebronnen: naast feiten en cijfers van landelijke onderzoeksinstellingen op het terrein van seksuele gezondheid zijn er ook op regionaal/lokaal niveau goede informatiebronnen. Bekijk het overzicht.

Seksuele gezondheid is geen grote stedenproblematiek

Seksuele gezondheidsproblemen komen niet alleen voor in grote steden. Een landelijk screeningsonderzoek liet in 2004 zien dat 3,2 % van alle 15- tot 29-jarigen in grote steden chlamydia heeft. In dunbevolkte gebieden bedraagt dat percentage 0,6%. Hoewel chlamydia dus vaker voorkomt in grote steden, is chlamydia ook in dunbevolkte gebieden aanwezig. En uit het onderzoek ‘Kinderen in Tel’ (Kinderenintel.nl) uit 2012 komt een top tien naar voren van gemeenten met het hoogste aantal tienermoeders (15 - 20 jaar), waaronder Urk, Bellingwedde en Pekela.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer