U bent hier

Lokale probleemanalyse Seksuele gezondheid

Lokale probleemanalyse: basis voor beleid

Bij de bevordering van seksuele gezondheid is het belangrijk dat beleid gebaseerd is op een onderbouwde probleemanalyse. Landelijke cijfers zijn daarbij aanleiding om te onderzoeken of de landelijke ontwikkeling op het gebied van seksuele gezondheid ook in de eigen gemeente speelt. Een goede probleemanalyse op lokaal niveau voorkomt dat lokaal beleid gebaseerd is op incidenten of geruchten en bevordert een goede aansluiting op de werkelijke problemen in een gemeente en kan helpen bij het maken van een wijkgezondheidsprofiel. De probleemanalyse en een keuze voor doelgroepen en prioriteiten in de aanpak vormen de basis van een uitvoeringsplan.

Bronnen voor een lokale analyse

Naast feiten en cijfers van landelijke onderzoeksinstellingen op het terrein van seksuele gezondheid zijn er ook op regionaal/lokaal niveau goede informatiebronnen:

  • De Monitor jeugdgezondheid (bijvoorbeeld Emovo in 2e en 4e jaar voortgezet onderwijs) omvat standaard een aantal vragen over seksuele gezondheid, zoals seksuele activiteit, veilig vrijen,  soa/hiv, ongeplande zwangerschap, anticonceptie en seksuele grensoverschrijding. De GGD kan tot nu toe zelf vragen toevoegen bijvoorbeeld over ruilseks, sexting, loverboys, abortus of homo-negativiteit.  
  • Rapportage, registratie of onderzoek rond seksuele gezondheid in een bepaalde regio, zoals de soa-polikliniek van de GGD of de regionale Sense-spreekuren voor jongeren tot 25 jaar. Zie bijvoorbeeld Thermometer Seksuele Gezondheid(externe link) van de GGD’en in Oost Nederland.
  • Het databoek ‘Kinderen in Tel’ (Kinderenintel.nl) met kerngetallen over het welzijn van kinderen en jongeren in alle gemeenten in Nederland. Hierin vindt u ondermeer gegevens over het percentage tienermoeders (in de leeftijd van 15 tot en met 19 jaar) en kwetsbare jeugd per provincie en gemeente.
  • Politieregistraties van meldingen en aangiftes van seksueel geweld, huiselijk geweld, cyberseks en mensenhandel, of registratiegegevens van Veilig Thuis.
  • Een veiligheidsmonitor van de gemeente met specifieke aandacht voor seksueel geweld.
  • Wijkenquêtes kunnen, naast de jeugdmonitor, aanvullende relevante informatie leveren over bijvoorbeeld arbeidsparticipatie, veiligheid, inkomen, opleiding, leeftijdsopbouw en etnische samenstelling.
  • Aanvullende informatie verkrijgt men via gesprekken met relevante partijen en organisaties die een rol spelen bij de signalering en opvang van seksuele gezondheidsproblemen.
  • Het RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding rapporteert elk jaar over de hiv- en soacijfers in Nederland. Het rapport laat per soa zien in welke regio’s de soa het vaakst wordt aangetroffen in soa-poliklinieken voor hoog risicogroepen van de GGD. In een oogopslag wordt dan bijvoorbeeld duidelijk dat chlamydia het vaakst wordt aangetroffen in het noorden, oosten en zuiden van het land, gonorroe in het westen, syfilis in het midden en dat hiv zich zeker niet beperkt tot het westen van het land.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer