U bent hier

Lokale en regionale informatiebronnen

Overzicht informatiebronnen

Naast feiten en cijfers van landelijke onderzoeksinstellingen op het terrein van seksuele gezondheid zijn er ook op regionaal/lokaal niveau goede informatiebronnen:

  • De Monitor jeugdgezondheid (bijvoorbeeld Emovo in 2e jaar voortgezet onderwijs) omvat standaard een aantal vragen over seksuele gezondheid, zoals seksuele activiteit, veilig vrijen,  soa/hiv, ongeplande zwangerschap, anticonceptie en seksuele grensoverschrijding. De GGD kan tot nu toe zelf vragen toevoegen bijvoorbeeld over ruilseks, sexting, loverboys of homo-negativiteit.  
  • Rapportage, registratie of onderzoek rond seksuele gezondheid in een bepaalde regio, zoals de soa-polikliniek van de GGD of de regionale Sense-spreekuren voor jongeren tot 25 jaar. Zie bijvoorbeeld Thermometer Seksuele Gezondheid van de GGD’en in Oost Nederland.
  • Het databoek ‘Kinderen in Tel’ (Kinderenintel.nl) met kerngetallen over het welzijn van kinderen en jongeren in alle gemeenten in Nederland. Hierin vindt u ondermeer gegevens over het percentage tienermoeders (in de leeftijd van 15 tot en met 19 jaar) per provincie en gemeente.
  • Politie registraties van meldingen en aangiftes van seksueel geweld, cyberseks en mensenhandel, of registratiegegevens van het Meldpunt Huiselijk en/of Seksueel Geweld.
  • Een veiligheidsmonitor van de gemeente met specifieke aandacht voor seksueel geweld.
  • De Wegwijzer regionale soabestrijding (RIVM-Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding 2006, Pdf, 638 Kb) biedt een handleiding voor de inventarisatie van behoeften en aanbod in een gemeente of regio.
  • Wijkenquêtes kunnen, naast de jeugdmonitor, aanvullende relevante informatie leveren over bijvoorbeeld arbeidsparticipatie, veiligheid, inkomen, opleiding, leeftijdsopbouw en etnische samenstelling.
  • Aanvullende informatie verkrijgt men via gesprekken met relevante partijen en organisaties die een rol spelen bij de signalering en opvang van seksuele gezondheidsproblemen.
  • Het Verwey Jonker instituut heeft onderzoek naar tienermoeders in Nederland (Pdf, 13 Mb) uitgevoerd. Ga voor meer informatie naar Kinderen in Tel (Kinderenintel.nl).
  • Het RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding rapporteert elk jaar over de hiv- en soacijfers (RIVM 2012, Pdf, 5,63 Mb) in Nederland. Het rapport laat per soa zien in welke regio’s de soa het vaakst wordt aangetroffen in soa-poliklinieken voor hoogrisicogroepen van de GGD. In een oogopslag wordt dan bijvoorbeeld duidelijk dat chlamydia het vaakst wordt aangetroffen in het noorden, oosten en zuiden van het land, gonorroe in het westen, syfilis in het midden en dat hiv zich zeker niet beperkt tot het westen van het land.

Voorbeeld: Signaal over tienermoeders

In Rotterdam werd de gemeente door zelforganisaties geattendeerd op een grote groep van met name Antilliaanse tienermoeders. Velen van hen kampten met problemen. Naar aanleiding daarvan is een samenhangend beleid op wijkniveau opgesteld om de zelfredzaamheid van tienermoeders te bevorderen met preventieve activiteiten en maatregelen op scholen en in buurthuizen. - Gemeente Rotterdam

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer