U bent hier

Omvang seksuele grensoverschrijding

Wat is seksuele grensoverschrijding

Seksuele grensoverschrijding is een paraplubegrip. Het gaat over een heel scala van grensoverschrijdend gedrag of toenaderingen die seksueel van aard zijn. Dit kan fysiek en niet-fysiek van aard zijn. Voorbeelden van niet-fysiek grensoverschrijdend gedrag zijn het maken van kwetsende seksueel getinte opmerkingen, geslachtsdelen of seksuele handelingen (bijvoorbeeld masturberen) laten zien of ongevraagd online publiceren of verspreiden van seksueel getinte beelden.

Bij fysieke grensoverschrijding gaat het over het zonder toestemming, tegen je wil of onder dwang ondergaan of uitvoeren van seksuele handelingen variërend van aanrakingen, vingeren, aftrekken, geslachtsgemeenschap, anale of orale seks. Bij dwang gaat het om alle situaties waarin het slachtoffer niet kan weigeren of zich niet aan de situatie kan onttrekken of situaties waarin geen sprake is van wederzijdse instemming of vrijwilligheid.

Ervaringen seksuele grensoverschrijding

  • 17% Van de meisjes en 5% van de jongens in de leeftijd van 12-25 jaar heeft ooit ervaring gehad met seksuele dwang of overhalen bij de eerste geslachtsgemeenschap. Van de meisjes bij wie de eerste keer seks op 14 of 15 jarige leeftijd plaatsvond, heeft één op de vijf meisjes ervaring met overhalen of dwang[1].
  • Van de 15- tot 70-jarigen heeft 40% van de vrouwen ooit een vorm van fysieke seksuele grensoverschrijding meegemaakt en 53% niet-fysieke grensoverschrijding. Voor mannen is dit respectievelijk 13% en 29%. 14% van de vrouwen en 2% van de mannen heeft geslachtsgemeenschap tegen de wil meegemaakt[2].
  • Homo’s, biseksuele mannen en vrouwen en transgenders maken vaker seksuele grensoverschrijding mee dan heteroseksuele mannen en vrouwen en niet-transgenders. Ook worden ze vaker onder druk gezet.

Omvang niet fysieke seksuele grensoverschrijding

Ongeveer drie op de tien mannen en de helft van de vrouwen hebben ooit in hun leven een of meerdere vormen van niet-fysieke grensoverschrijding meegemaakt. Bijna alle vormen komen significant vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.

Van de mannen tussen de 15 en 25 jaar die minstens één vorm van niet- fysiek seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt heeft 11% hier aangifte van gedaan. Bij vrouwen in deze leeftijdscategorie was dit 7%. Bij mannen en vrouwen tussen de 25 en 71 jaar was dit respectievelijk 9% en 13 %. Het gaat dan vooral om het op een seksuele manier staren, seksuele of ‘vieze’ dingen zeggen via internet, seksuele bewegingen maken en het tegen de zin laten zien van borsten, billen of geslachtsdelen.

Jongeren en internet

Vooral bij jongeren tussen de 15 en 25 jaar komt niet-fysieke seksuele grensoverschrijding via het internet voor. Bij ongeveer de helft van de jongens en ongeveer twee derde van de meisjes die meemaakten dat iemand aan hen geslachtsdelen liet zien gebeurde dat via internet. Van de jongeren die hadden meegemaakt dat iemand aan hen liet zien dat hij of zij masturbeerde, geeft circa twee derde van de jongens en drie kwart van de meiden aan dat dit gebeurde via internet. Homo en biseksuele jongens hebben vaker seksuele contacten op of via internet. Dit gebeurt door bijvoorbeeld zelf iets seksueels te laten zien voor de webcam, seksueel getinte foto’s of filmpjes versturen of seks te hebben met een partner die ze via internet hebben ontmoet.

Sexting en grooming

5 % tot 7% van de jongens heeft wel eens filmpjes of seksueel getinte foto’s van zichzelf of van iemand anders verspreid tegenover 2% van de meisjes (sexting). Ongeveer 1% van alle jongeren heeft wel eens online een seksueel getinte vraag of verzoek gehad van iemand die veel ouder was (grooming).

Homo en biseksuelen

Homo en biseksuele mannen en biseksuele vrouwen maken relatief vaker dan hetero’s niet- fysieke grensoverschrijding mee. Ongeveer 50% van de homo en biseksuele mannen en 70% van de biseksuele vrouwen geeft dit aan. Transgenders (zowel man bij geboorte en vrouw bij geboorte) maken vaker niet-fysieke vormen van grensoverschrijding mee dan niet-transgenders.

Omvang fysieke seksuele grensoverschrijding

Eén op de drie vrouwen en één op de tien mannen van 15 tot 25 jaar heeft ooit een vorm van fysieke seksuele grensoverschrijding meegemaakt. Voor de leeftijdscategorie 25 – 71 jaar ligt dit op bijna één op de twee vrouwen (42%) en één op de acht mannen (13%). Bijna alle vormen komen significant vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.

Jongeren

  • Jongeren tussen de 14 en 18 jaar lopen een relatief groot risico op het meemaken van fysieke grensoverschrijding. Een substantieel deel van de ervaringen van fysieke vormen van seksuele grensoverschrijding vond plaats tussen het 19de en 29ste jaar. Daarna neemt het aantal ervaringen met vormen van fysieke grensoverschrijding af.
  • Meer dan 16 % van de meiden van 15-24 geeft aan voor haar 16e jaar een vorm van fysieke seksuele grensoverschrijding te hebben meegemaakt. Onder mannen geldt dit voor bijna 4 %. (bron: rutgers.nl)

      

Volwassenen

  • Ruim 7 % van de vrouwen van 15 t/m 24 jaar en 15 % van de vrouwen van 25 – 70 jaar heeft tegen haar wil vaginale geslachtsgemeenschap gehad en respectievelijk 2% en bijna 5 % tegen haar wil anale seks. In beide leeftijdscategorieën geeft ongeveer 2 % van de mannen aan tegen zijn wil vaginale of anale seks te hebben meegemaakt.
  • Van de mannen tussen de 15 en 25 jaar die minstens een vorm van fysiek seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft meegemaakt had 17% hier aangifte van gedaan. Bij vrouwen in deze leeftijdscategorie was dit 12 %. Bij mannen en vrouwen tussen de 25 en 71 jaar was dit respectievelijk 13 % en 19 %.
  • Homo en biseksuele mannen, lesbische en biseksuele vrouwen maken relatief vaker dan hetero’s fysieke grensoverschrijding mee. 18% van de homo’s, 23% van de biseksuele mannen, 42% van de lesbische vrouwen en 56% van de biseksuele vrouwen geeft dit aan. Transgenders (zowel man bij geboorte en vrouw bij geboorte) maken vaker fysieke vormen van grensoverschrijding mee dan niet-transgenders. (bron: rutgers.nl)
Referenties en bronnen

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer