U bent hier

Doelstellingen voor het bevorderen van seksuele gezondheid

Met het landelijke beleid als kader kan een gemeente doelstellingen voor de lokale aanpak van seksuele gezondheid opstellen. In deze fase komen inzicht in de lokale situatie en aanknopingspunten van pas. Wat wil de gemeente bereiken, onder welke doelgroepen en op welke termijn?

Landelijke beleidsdoelen

Er zijn drie landelijke beleidskaders voor seksuele gezondheid. Samen beschrijven ze de doelen voor landelijk beleid:

  • de nota gezondheidsbeleid 'Gezondheid Dichtbij'
  • de landelijke beleidsbrief seksuele gezondheid
  • de nota soa/hiv plan 2012-2016

Lees een samenvatting van deze landelijke beleidsdoelen voor seksuele gezondheid.

Lokale doelstellingen

Op basis van de landelijke kaders en de lokale cijfers, signalen en behoeften, bepaalt u uw ambitie. Hoe maakt u vervolgens de stap naar concrete, lokale doelstellingen?

  • Formuleer eerst een ambitie, samen met relevante samenwerkingspartners.
  • Bepaal uw doelgroepen en doelstellingen voor de korte, middellange en lange termijn.
  • Formuleer de doelen zo 'SMART' mogelijk op proces- en resultaatniveau.

Bekijk voorbeelden van lokale doelstellingen.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer